Lichamelijk onderzoek

  • algemeen: voedingstoestand, gewicht, hydratietoestand, icterus, sufheid, stemming
  • inspectie van de mond en farynx (met name candidiasis)
  • buikonderzoek: operatielittekens, breukpoorten, peristaltiek (bij ileus afwezige peristaltiek of gootsteengeruisen), tekenen van ascites (shifting dullness = houdingsafhankelijke demping bij percussie, undulatie = opwekken van vloeistofgolf in de flanken), uitgezette maag (clapotage = klotsend geluid bij druk in de maagstreek), levergrootte, abnormale weerstanden, drukpijn, fecale impactie bij rectaal toucher
  • fundusonderzoek/neurologisch onderzoek bij verdenking op intracraniële drukverhoging of overprikkeling vestibulair systeem

Inspectie van het braaksel kan aanvullende informatie opleveren. Grote hoeveelheden met voedselresten wijzen op obstructie van de pylorus of het duodenum of op een (hoge) ileus. Een fecale geur van het braaksel wijst op een obstructie van de dunne darm.