Beleid

Bij de evaluatie van het beleid kan gebruikgemaakt worden van symptoomscores voor misselijkheid en braken of van het Utrecht Symptoom Dagboek. Het op deze wijze scoren van de misselijkheid en het braken geeft inzicht in het verloop van de klachten en in het effect van de interventies. In het begin van de behandeling wordt het beleid minimaal 1x per dag geƫvalueerd door de verpleegkundige en/of de arts.

Dit hoofdstuk is onderverdeeld in subhoofdstukken en/of paragrafen. Om de inhoud te kunnen bekijken, klikt u in de linkerkolom op de subhoofdstuk- en/of paragraaftitel.