Cyclizine

Bij gebrek aan onderzoeksgegevens en klinische ervaring wordt geen aanbeveling gedaan over het gebruik van cyclizine bij de behandeling van misselijkheid en braken bij patiënten in de palliatieve fase.

Inleiding

Cyclizine is een antihistaminicum met zwakke anticholinerge en sterk anti-emetogene eigenschappen. Het middel wordt in Engeland veel gebruikt. Het is in Nederland geregistreerd voor reisziekte en voor misselijkheid en braken ten gevolge van diverse oorzaken, waaronder gebruik van opioïden en radiotherapie.

Literatuurbespreking

Er is geen literatuur gevonden waarmee uitspraken over het effect van cyclizine op misselijkheid en braken bij patiënten in de palliatieve fase gedaan kunnen worden.

Over de effectiviteit van cyclizine bij de behandeling van misselijkheid en braken bij patiënten in de palliatieve fase kan geen uitspraak worden gedaan.
Mening van de werkgroep

Cyclizine wordt in Nederland weinig gebruikt bij patiënten in de palliatieve fase. De leden van de werkgroep hebben geen ervaring met het middel.