Medicinale cannabis

Medicinale cannabis wordt niet geadviseerd bij patiënten in de palliatieve fase met misselijkheid en/of braken.

Inleiding

Medicinale cannabis (dronabinol (THC), cannabidiol (CBD) grijpt aan op cannabinoide receptoren in het centrale en perifere zenuwstelsel. Het agonistisch effect van cannabinoide middelen op deze receptoren in het centrale zenuwstelsel werkt inhiberend op neurotransmissie waardoor het centrale mechanisme van misselijkheid geremd wordt.

Medicinale cannabis wordt oraal toegediend (vloeistof; thee) of geïnhaleerd middels verneveling. In Nederland is medicinale cannabis geregistreerd voor de behandeling van misselijkheid en braken. Medicinale cannabisproducten die nu op de Nederlandse markt beschikbaar zijn: Bedrocan, Bedrobinol en Bediol (granulaat).

Er zijn aanwijzingen dat medicinale cannabis een effect heeft op misselijkheid en braken bij chemotherapie [Machado 2008, Tramer 2001]. Dit blijft hier verder buiten beschouwing.

Literatuurbespreking

Er is geen literatuur gevonden waarmee uitspraken over de effectiviteit van medicinale cannabis bij patiënten in de palliatieve fase met misselijkheid en braken gedaan kunnen worden.

Over de effectiviteit van medicinale cannabis bij patiënten in de palliatieve fase met misselijkheid en/of braken kan geen uitspraak worden gedaan.
Mening van de werkgroep

Het gebruik van medicinale cannabis kan gepaard gaan met centrale bijwerkingen, zoals duizeligheid (48%), dysforie/depressie (12%), hallucinaties (6%) en paranoïde wanen (5%) [Tramer 2001].