Aanvullend onderzoek

Indien zinvol en gewenst, wordt op indicatie aanvullend onderzoek verricht:

 • bloedonderzoek:
  • om de mate van dehydratie, nierfunctiestoornissen en/of kaliumverlies vast te stellen: serumureum, serumcreatinine, serumkalium
  • ter vaststelling van hypercalciĆ«mie:
   • totaal calcium: bij laag serumalbumine corrigeren met behulp van formule:
    gecorrigeerd Ca = serumcalcium + 1,0 - (0,025 x serumalbumine)
   • of Ca2+ (hoeft niet te worden gecorrigeerd voor laag serumalbumine)
  • bij verdenking op hyponatriĆ«mie: serumnatrium
  • bij ontregelde diabetes mellitus: glucose
 • urineonderzoek bij verdenking op cystitis
 • beeldvormende diagnostiek:
  • bij verdenking op obstipatie of ileus: X-buikoverzicht, CT-scan van de buik, dunne darmfoto met gastrografine
  • bij verdenking op obstructie van de maag of duodenum, levermetastasen, ascites of peritonitis carcinomatosa: echo of CT-scan van de buik
  • bij verdenking op neurologische oorzaken: MRI hersenen met contrast, eventueel CT-scan met contrast, lumbaalpunctie
 • bij verdenking op gastritis, ulcus, tumor, compressie of obstructie van de maag of duodenum: gastroscopie.