Gember

Gember wordt niet geadviseerd bij patiënten in de palliatieve fase met misselijkheid en/of braken.

Inleiding

Gember (zingiberis rhizoma) is een middel dat in de complementaire geneeskunde ingezet word om misselijkheid te bestrijden. Er zijn aanwijzingen dat gember effect heeft bij zowel misselijkheid door chemotherapie als bij zwangerschapsmisselijkheid. Het werkingsmechanisme daarvan is niet bekend. Mogelijk werkt het door interactie met 5HT3=receptoren door het bestanddeel galanolactone [Lumb 1993].
Gember wordt oraal toegediend. Gember is in Nederland niet als geneesmiddel geregistreerd.

Literatuurbespreking

Bij het literatuuronderzoek werd één review [Quimby 2007] gevonden.
Quimby verrichte een review naar het gebruik van gember bij patiënten met kanker. Hij beschrijft de resultaten van een eerdere review over gebruik van gember bij misselijkheid en braken [Ernst 2000] en de resultaten van drie studies over gebruik van gember bij misselijkheid door chemotherapie [Sharma 1997, Sharma 1998, Zick 2009]. Er worden geen uitkomstmaten gegeven. Quimby concludeert dat de gember een vermindering geeft van misselijkheidsklachten bij zowel zwangerschapsmisselijkheid als bij misselijkheid na chemotherapie [Quimby 2007]. Er wordt geen uitspraak gedaan over misselijkheid en/of braken in de palliatieve fase.

Over de effectiviteit van gember bij patiënten in de palliatieve fase met misselijkheid en/of braken kan geen uitspraak worden gedaan.
Mening van de werkgroep

Er zijn geen meldingen van bijwerkingen van gember.