Richtlijn Omgaan met levensvragen in de langdurige zorg voor ouderen
Onderwijsmateriaal

Richtlijn Omgaan met levensvragen in de langdurige zorg voor ouderen

  • Aanbieder Expertisecentrum Levensvragen en ouderen
  • Soort materiaal achtergrondmateriaal
  • Versie 2015
  • Opleiding diëtist, geestelijk verzorger, helpende zorg & welzijn niveau 2, mbo verpleegkundige niveau 4, specialist ouderengeneeskunde, verzorgende (IG) niveau 3
  • Kosten nee
Contactpersoon Anke van de Vegte IKNL (Integraal Kankercentrum Nederland)
Laatst geactualiseerd: 19 mei 2021

Het doel van de richtlijn is om zorgorganisaties en medewerkers in de verpleging, verzorging en thuis, te motiveren het omgaan met levensvragen te integreren als essentieel onderdeel van goede en liefdevolle zorg. Daarnaast biedt de standaard aanbevelingen over hoe organisaties dit concreet kunnen maken en een meetinstrument dat het mogelijk maakt om - voor interne verbeterinformatie - na te gaan wat het effect hiervoor is voor de cliënt.
 

Naar het materiaal
 

Verwant materiaal


Dit materiaal is door de projecten Pasemeco en/of Edupal (2020) en door de screeningscommissie Optimaliseren Onderwijs Palliatieve Zorg (O2PZ) (2021) aangemerkt als geschikt onderwijsmateriaal voor het initieel onderwijs en bij- en nascholing. 

 

Contactpersoon Anke van de Vegte IKNL (Integraal Kankercentrum Nederland)
Laatst geactualiseerd: 19 mei 2021
Bied je onderwijsmateriaal aan
Vul op deze pagina de vereiste velden in om je aanbod in te dienen.