In dialoog met je levensverhaal (gespreksmodel)
Hulpmiddel

In dialoog met je levensverhaal (gespreksmodel)

  • Ontwikkelaar Iris R. Wierstra, Annemarie Foppen en Anke I. Liefbroer
  • Organisatie Tilburg University en Vrije Universiteit Amsterdam
  • Soort E-book, Gesprekswijzer, Handreiking
  • Gebruiker Geestelijk verzorgers
  • Versie September 2022
  • Doelgroep Volwassenen | Ouderen
  • Setting Thuis, Verpleeghuis
Voor vragen, neem contact op met:
Anke Liefbroer Tilburg University
Laatst geactualiseerd: 21 februari 2024

In dialoog met je levensverhaal is een gespreksmodel voor geestelijk verzorgers om patiënten in de palliatieve fase te begeleiden bij levensvragen en zingeving. Het gespreksmodel bestaat uit zes ontmoetingen waarin thema’s als identiteit, relaties, hoop, verleden en toekomst worden verkend aan de hand van het levensverhaal. Daarnaast worden andere werkvormen ingezet dan gesprek alleen, waarin bijvoorbeeld verbeelding en ritueel een rol spelen.

Het is bestemd voor cliënten die een progressieve, levensbedreigende aandoening hebben en kampen met zingevings- en levensvragen én in staat zijn te reflecteren op hun levensverhaal.

Door aandacht te besteden aan wat van betekenis is en ondersteuning te bieden bij spirituele en existentiële vragen en behoeften die opkomen in de palliatieve fase, beoogt In dialoog met je levensverhaal bij te dragen aan het spirituele welzijn van patiënten (Kwaliteitskader Palliatieve zorg Nederland, domein 6: spirituele dimensie - standaard).

Inzet hulpmiddel

Het gespreksmodel helpt geestelijk verzorgers bij het adresseren van spirituele en existentiële vragen en behoeften van mensen in de palliatieve fase.

Naar het hulpmiddel

Aanvullend materiaal

Randvoorwaarden voor implementatie

Ter voorbereiding op het werken met het gespreksmodel is het aan te raden om het gespreksmodel, inclusief handleiding en wetenschappelijke verantwoording, van tevoren goed door te nemen.

In aanvulling hierop wordt een training aangeboden in het kader van professional learning. Deze training is gericht op de achtergrond en praktische toepassing van het gespreksmodel. Het gaat daarbij zowel om de theoretische onderbouwing als om toepassing van de methode en werkvormen van het model. De training wordt aangeboden in het programma van Luce, de instelling voor post-initieel onderwijsvan de Tilburg School of Catholic Theology (voor informatie: luce.nl)

Het gespreksmodel kan ook ingezet worden in de begeleiding van andere cliënten. Wanneer de geestelijk verzorger in contact komt met een mogelijke cliënt, dient afgewogen te worden of gebruik van het gespreksmodel in de begeleiding gepast is. Voor cliënten met een acute psychiatrische aandoening, cognitieve of verstandelijke beperking of voor cliënten die zich in de terminale fase van hun ziekte bevinden is het gespreksmodel niet geschikt.

Licentie

Creative commons: by-nc-sa

Meer informatie

  • Het gespreksmodel en het werkboek zijn zowel online als fysiek beschikbaar. Indien de geestelijk verzorger wil werken met fysieke exemplaren van het protocol en werkboek, zijn deze te bestellen tegen de kostprijs via bureautst@tilburguniversity.edu

Deze vragenlijst is tot stand gekomen met subsidie van ZonMw.

Voor vragen, neem contact op met:
Anke Liefbroer Tilburg University
Laatst geactualiseerd: 21 februari 2024
Niet gevonden wat je zocht?
Mail de redactie
Mail de redactie met jouw evenement, nieuws of tool waar anderen baat bij kunnen hebben. Suggesties of klachten over informatie zijn ook zeer welkom. Met jouw inbreng kunnen we Palliaweb verbeteren.