Projecten

Projecten

Filteren
Instrumenten
Organisatie van zorg
Projectstatus
Thema's
Ziekte en symptomen
Ziektefasen
Zorgaanbod
Zorgverleners
Zorgvragers
DIAMAND
Project
Project waarbinnen onderzoek is gedaan naar de beleving, waarden en spirituele wensen van mensen met een migratieachtergrond en mensen met dementie. Binnen het project zijn trainingen en hulpmiddelen ontwikkeld.
Zingeving in de thuissituatie (PLOEG-project)
Project
Project waarin werd onderzocht wat er nodig is om geestelijke verzorging beter te organiseren in de eerstelijns palliatieve zorg, zodat er beter samengewerkt kan worden met andere zorgverleners. De resultaten en hulpmiddelen uit het project worden op deze pagina gepresenteerd.
Als niet alles is wat het lijkt: Praten met patiënten en naasten over zingeving en betekenisgeving
Project
Uit de literatuur is bekend dat er een grote verscheidenheid is in de manier waarop mensen omgaan met dood en sterven en de manier waarop zij dat onder woorden brengen. Zorgprofessionals zullen dan ook oog moeten hebben voor die diversiteit en aandacht voor het specifieke verhaal van de patiënt.
In gesprek over leven en dood: passende zorg en ondersteuning in de laatste levensfase voor mensen met een migratieachtergrond
Project
Het doel van 'In gesprek over leven en dood' is passende zorg en ondersteuning in de laatste levensfase voor mensen met een migratieachtergrond. Met aandacht voor de diversiteit in beleving van deze fase op alle dimensies van palliatieve zorg. En het versterken van de eigen regie van mensen met een migratieachtergrond in de palliatieve zorg.
Ondersteuning Netwerken Palliatieve Zorg bij het realiseren van geestelijke verzorging in de eerste lijn
Project
In het regeerakkoord van 2018 is in het kader van 'waardig ouder worden' de afspraak én het budget opgenomen om de inzet van geestelijke verzorging in de eerste lijn te versterken. De bouw van een regionale infrastructuur en betaling van geestelijk verzorgers gaat in 2019, 2020 en 2021 via de subsidieregeling van de regionale netwerken palliatieve zorg.
Mail de redactie
Mail de redactie met jouw evenement, nieuws of tool waar anderen baat bij kunnen hebben. Suggesties of klachten over informatie zijn ook zeer welkom. Met jouw inbreng kunnen we Palliaweb verbeteren.