Zingeving in de palliatieve fase (leerwerkplaats)
Onderwijsmateriaal

Zingeving in de palliatieve fase (leerwerkplaats)

  • Aanbieder Foekje Pol-Roorda en Anneke Pullen van het lectoraat Zorg en Zingeving van Hogeschool Viaa
  • Versie 2020
  • Kosten nee
Contactpersoon Wichert Trip Hogeschool VIAA
Laatst geactualiseerd: 18 mei 2020

Deze leerwerkplaats (e-learning) geeft handvatten om vragen en dilemma's op het gebied van spiritualiteit en zingeving te herkennen en te begeleiden. Om het geleerde direct in de praktijk te brengen zijn suggesties, vragen en opdrachten toegevoegd. 

De leerwerkplaats is ontworpen door Foekje Pol-Roorda en Anneke Pullen van het lectoraat Zorg en Zingeving van Hogeschool Viaa. De leerwerkplaats is gebaseerd op de vernieuwde richtlijn 'Zingeving en spiritualiteit in de palliatieve fase' (2018). Deze leerwerkplaats bestaat uit elf modules, waarbij steeds per module is aangegeven hoeveel tijd het ongeveer kost om die module door te werken. Advies: Doe niet teveel modules in één keer, maar geef jezelf de tijd om na elke module het geleerde toe te passen en over de inhoud van de module van gedachten te wisselen met collega's.

 

Naar het materiaal

 

Dit materiaal is door de projecten Pasemeco en/of Edupal (2020) en door de screeningscommissie Optimaliseren Onderwijs Palliatieve Zorg (O2PZ) (2021) aangemerkt als geschikt onderwijsmateriaal voor het initieel onderwijs en bij- en nascholing. 

Contactpersoon Wichert Trip Hogeschool VIAA
Laatst geactualiseerd: 18 mei 2020
Bied je onderwijsmateriaal aan
Vul op deze pagina de vereiste velden in om je aanbod in te dienen.