Hulpmiddelen palliatieve zorg
Hulpmiddelen palliatieve zorg

Hulpmiddelen palliatieve zorg

Om goede palliatieve zorg te verlenen zijn er hulpmiddelen beschikbaar, zoals een handreiking, toolbox, stappenplan of infographic. Een hulpmiddel ondersteunt zorgverleners of beleidsmakers bij het verbeteren van palliatieve zorg voor de patiënt en zijn naasten. 

De meeste hulpmiddelen zijn direct inzetbaar. Voor enkele hulpmiddelen zijn er randvoorwaarden voor implementatie. De hulpmiddelen zijn deels in projecten van het ZonMw-programma Palliantie ontwikkeld en deels door organisaties uit het werkveld. De hulpmiddelen zijn beoordeeld door de screeningscommissie hulpmiddelen palliatieve zorg
 

Bied je hulpmiddel aan


Kiezen van een hulpmiddel

Onder de tabel staat de volledige lijst met hulpmiddelen. Voor het zoeken naar hulpmiddelen in een bepaalde categorie kunnen opties in de tabel worden aangeklikt. De resultaten zijn zichtbaar onder de tabel. Als er geen overeenkomst is tussen de gekozen opties en de beschikbare hulpmiddelen, vervalt een kolom. Voor een nieuw zoekresultaat is het nodig de filters te deactiveren. Het is aan de zorgverlener zelf om in te schatten of het hulpmiddel passend is voor de situatie waarvoor het ingezet wordt.

Voor vragen, neem contact op met:
Famke van Heeckeren (L&P) PZNL
Laatst geactualiseerd: 16 maart 2022

Ik ben werkzaam als
Ik wil aan de slag met
Ik zoek op doelgroep
Ik zoek op ziektebeeld
13 resultaten gevonden
In dialoog met je levensverhaal (gespreksmodel)
Hulpmiddel
In dialoog met je levensverhaal is een gespreksmodel voor geestelijk verzorgers om patiënten in de palliatieve fase te begeleiden bij levensvragen en zingeving.
Zorg voor Zingeving (handreiking)
Hulpmiddel
Handreiking voor zorgverleners om te helpen bij het ondersteunen van cliënten bij zingeving in de thuissituatie, in het bijzonder in de palliatieve zorg.
Implementatie tools 'Zorg voor zingeving' (handreiking)
Hulpmiddel
Handreiking voor beleidsmakers en leidinggevenden die handvatten biedt bij het implementeren van de tools die horen bij 'Zorg voor zingeving'.
Palliatieve zorg, met wie kan ik lokaal samenwerken (infographic)
Hulpmiddel
Infographic voor zorgverleners om de lokale situatie qua palliatieve zorgverlening (lichamelijk, psychisch, sociaal) te beschrijven om daarna het gesprek aan te gaan.
Interculturele zorg rondom het levenseinde op de IC (handreiking)
Hulpmiddel
Aanvullend document op de NVIC Einde leven leidraad, waarin aandacht is voor onder andere cultuur, achtergrond en religie van patiënten in de laatste levensfase.
SBARR en zingeving palliatieve zorg (gesprekswijzer)
Hulpmiddel
Gesprekswijzer voor zorgverleners in de eerste lijn, intramuraal of in een hospice om op systematische wijze een vraagstuk met een andere hulpverlener te bespreken en voor ondersteuning bij zingeving in de palliatieve zorg.
Zingevingsvragen ontdekken in de huisartsenpraktijk (infographic)
Hulpmiddel
Infographic om de huisarts en andere zorgverleners bewust te maken van zingevingsvragen die mensen na een slechtnieuwsgesprek kunnen hebben.
Zingevingsvragen, bij wie kan je terecht? (infographic)
Hulpmiddel
Infographic met verwijsmogelijkheden van de huisarts, de POH-GGZ en de (wijk)verpleging. Bij zingevingsvragen wordt duidelijk naar wie een patiënt of naaste doorverwezen kan worden.
De Verhalencirkel (gesprekswijzer)
Hulpmiddel
In de palliatieve zorg is het soms lastig te praten over wat iemand echt bezig houdt. Om vrijwilligers en zorgverleners hierbij te ondersteunen is De Verhalencirkel ontwikkeld.
Alles over de dood (handreiking)
Hulpmiddel
Handleiding voor begeleiders over het gebruik van de website 'Alles over de dood'. Op de website staat eenvoudige uitleg over de dood en rouwverwerking voor mensen met een verstandelijke beperking.
Vragen over leven en dood als je niet meer beter wordt. Praten met een geestelijk verzorger (informatiekaart)
Hulpmiddel
De informatiekaart ‘Vragen over leven en dood als je niet meer beter wordt. Praten met een geestelijk verzorger’ helpt zorgverleners op een begrijpelijke manier aan de patiënt uitleg te geven en te praten over de rol van een geestelijke verzorger in de palliatieve fase.
In gesprek met migranten over leven en dood (voorlichtingsfilm)
Hulpmiddel
Voorlichtingsfilms voor zorgverleners om het gesprek over palliatieve zorg aan te gaan in migrantengezinnen, met patiënten en bij voorlichtingsbijeenkomsten.
In gesprek over levensvragen - geestelijke verzorging in Nederland (website)
Hulpmiddel
Informatie over geestelijk verzorging in Nederland voor zowel zorgverleners als mensen met levensvragen. Wanneer, waar en hoe kun je een beroep doen op geestelijke verzorging en in het bijzonder op een geestelijk verzorger.
Mail de redactie
Mail de redactie met jouw evenement, nieuws of tool waar anderen baat bij kunnen hebben. Suggesties of klachten over informatie zijn ook zeer welkom. Met jouw inbreng kunnen we Palliaweb verbeteren.