Publicaties

Filteren
Thema's
Zorgaanbod
Zorgverleners
Type publicatie
Instrumenten
Interview met hoogleraar Carlo Leget 'Zingeving zit in het alledaagse handelen'
Publicatie
Prof. dr. Carlo Leget bekleedt sinds 1 juni 2018 de nieuwe, bijzondere leerstoel 'Zingeving en ethiek' in de palliatieve zorg aan de Universiteit voor Humanistiek. In een interview vertelt hij over de doelen van de leerstoel, over hoe spiritualiteit zich verhoudt tot wetenschap en wat spiritualiteit en zingeving eigenlijk betekenen.
Inventarisatie 'Zingeving en Geestelijke Verzorging Thuis/Eerstelijn'
Publicatie
De Universiteit voor Humanistiek voerde in opdracht van ZonMw een inventarisatie naar zingeving en geestelijke verzorging thuis/in de eerstelijn, met als resultaat een concreet en handzaam overzicht dat naar activiteiten gerangschikt is. Deze inventarisatie is bedoeld voor alle professionals en organisaties in de eerstelijn.
Jaarverslag 2020 deelproject Geestelijke verzorging thuis
Publicatie
Project Geestelijke Verzorging Thuis Fibula: ondersteuning van netwerken bij het realiseren van geestelijke verzorging in de eerste lijn.
Jaarverslag Fibula deelproject Geestelijke Verzorging
Publicatie
In 2019 is het project geestelijke verzorging in de thuissituatie van start gegaan. Op regionaal niveau is de infrastructuur gebouwd voor consultatie, scholing en het bijwonen van multidisciplinair overleg voor geestelijk verzorgers. De complete verantwoording is te lezen in het jaarverslag. 
Proefschrift 'Learning spiritual care in Dutch hospitals: The impact on healthcare of patients in palliative trajectories'
Publicatie
Geestelijk verzorger Joep van de Geer promoveerde in december 2017 op zijn onderzoek naar de effecten van training van zorgverleners in spirituele zorg. In zijn proefschrift 'Learning spiritual care in Dutch hospitals: The impact on healthcare of patients in palliative trajectories' concludeert hij dat training een positief effect heeft op zowel de palliatieve patiënt als de zorgverlener.
Samenvattingskaart 'Richtlijn Detecteren behoefte psychosociale zorg'
Publicatie
Samenvattingskaart die hoort bij de richtlijn 'Detecteren behoefte psychosociale zorg', met de belangrijkste punten uit deze richtlijn.
Veelgestelde vragen Geestelijke verzorging
Publicatie
De veelgestelde vragen rondom geestelijke verzorging in de eerste lijn worden samengebracht op deze pagina. Heb je vragen, opmerkingen of wil je informatie, kijk onderaan bij 'Meer informatie' voor de juiste contactpersoon.
Contact Palliaweb
Wil je op de hoogte blijven van het laatste nieuws, meld je dan hier aan voor de PZNL-nieuwsflits. Suggesties voor, of vragen aan de redactie? We horen graag van je!