Publicaties

Publicaties

Filteren
Thema's
Zorgaanbod
Zorgverleners
Type publicatie
Instrumenten
Deelproject Geestelijke Verzorging (jaarverslag 2019)
Publicatie
In 2019 is het project geestelijke verzorging in de thuissituatie van start gegaan. Op regionaal niveau is de infrastructuur gebouwd voor consultatie, scholing en het bijwonen van multidisciplinair overleg voor geestelijk verzorgers. De complete verantwoording is te lezen in het jaarverslag. 
Deelproject Geestelijke verzorging thuis (jaarverslag 2020)
Publicatie
Project Geestelijke verzorging thuis van Fibula: ondersteuning van netwerken bij het realiseren van geestelijke verzorging in de eerste lijn.
Learning spiritual care in Dutch hospitals: The impact on healthcare of patients in palliative trajectories (Engelstalig proefschrift)
Publicatie
Geestelijk verzorger Joep van de Geer promoveerde in december 2017 op zijn onderzoek naar de effecten van training van zorgverleners in spirituele zorg. In zijn proefschrift concludeert hij dat training een positief effect heeft op zowel de palliatieve patiënt als de zorgverlener.
Samenvattingskaart richtlijn Detecteren behoefte psychosociale zorg
Publicatie
Samenvattingskaart die hoort bij de richtlijn 'Detecteren behoefte psychosociale zorg', met de belangrijkste punten uit deze richtlijn.
Veelgestelde vragen rondom geestelijke verzorging in de eerste lijn
Publicatie
De veelgestelde vragen rondom geestelijke verzorging in de eerste lijn worden samengebracht op deze pagina. Heb je vragen, opmerkingen of wil je informatie, kijk onderaan bij 'Meer informatie' voor de juiste contactpersoon.
Zingeving en Geestelijke Verzorging Thuis/Eerstelijn (inventarisatie)
Publicatie
De Universiteit voor Humanistiek voerde in opdracht van ZonMw een inventarisatie naar zingeving en geestelijke verzorging thuis/in de eerstelijn, met als resultaat een concreet en handzaam overzicht dat naar activiteiten gerangschikt is, bedoeld voor alle professionals en organisaties in de eerstelijn.
Zingeving zit in het alledaagse handelen (interview met hoogleraar Carlo Leget)
Publicatie
Prof. dr. Carlo Leget bekleedt sinds 1 juni 2018 de nieuwe, bijzondere leerstoel 'Zingeving en ethiek' in de palliatieve zorg aan de Universiteit voor Humanistiek. In een interview vertelt hij over de doelen van de leerstoel, over hoe spiritualiteit zich verhoudt tot wetenschap en wat spiritualiteit en zingeving betekenen.
Heb je relevante informatie voor op Palliaweb?
Mail de redactie met jouw evenement, jouw nieuws of een tool waar anderen (ook) baat bij kunnen hebben. 'Delen is vermenigvuldigen', zeggen ze wel eens.