Geestelijke verzorging
Thema

Geestelijke verzorging

Het thema geestelijke verzorging. gaat over zorg voor mensen met levensvragen. Een geestelijk verzorger is een professional die begeleiding, hulp en advies geeft aan mensen met levensvragen. In gesprekken, door te luisteren en soms met rituelen helpt hij mensen om op een positieve manier om te gaan met hun vragen. Een geestelijk verzorger is geen behandelaar.

Waar vind je een geestelijk verzorger?

Veelgestelde vragen rondom geestelijke verzorging

Contactpersoon Jeroen Joosten Stichting Fibula
Laatst geactualiseerd: 18 november 2020

Doel geestelijke verzorging 

Levensvragen komen meestal op als het leven niet meer vanzelfsprekend is. Dit gebeurt soms zomaar, maar vaker door een bijzondere of belastende gebeurtenis – geboorte of dood, ziekte of beperking, opsluiting of uitzending, relatievorming en overgangsmomenten, verlies of trauma. Levensvragen zijn grote vragen naar de zin en de bedoeling van het leven. Levensvragen stellen en beantwoorden, helpt om het leven te waarderen en betekenis te geven. Maar ook om om te leren gaan met gebeurtenissen, zoals een naderend levenseinde. 

Voorbeelden van levensvragen zijn:  

  • Waarom overkomt mij dit? 
  • Wat is het goede doen in deze situatie? 
  • Wat heeft mijn leven voor zin? 
  • Ben ik anderen niet alleen maar tot last? 
  • Wat en wie is nu eigenlijk echt belangrijk voor mij? 
  • Waar put ik kracht uit? 

Hoe werkt geestelijke verzorging 

Omdat mensen onderling verschillen, zijn er vele vormen om te zorgen voor de geest, met al z’n vragen, twijfels en gevoelens. Voor de één ligt het accent op het gevoelsleven (waarbij bidden, genieten van de natuur en muziek belangrijk zijn) of op activiteiten (waarbij een behoefte is aan mediteren, wandelen in de natuur, een kaars aansteken), anderen beleven het meer intellectueel (door studie of dialoog). De vraag naar betekenis en zin van het leven kan worden benaderd vanuit een religie, maar ook vanuit andere levensbeschouwingen en overtuigingen. Een eigen levensvisie is hierbij altijd leidend. 

Richtlijn Zingeving en spiritualiteit in de palliatieve fase 

De richtlijn Zingeving en spiritualiteit in de palliatieve fase geeft inzicht in de manier waarop vragen en behoeften van patiënten en hun naasten op het gebied van zingeving en spiritualiteit kunnen worden herkend en hoe een gesprek hierover aan te gaan. Er is ook een patiëntensamenvatting van de richtlijn beschikbaar. 

Meer informatie 

Alles over geestelijke verzorging voor professionals en algemeen publiek is te vinden op geestelijkeverzorging.nl.

Landelijk telefoonnummer zingeving en levensvragen: 085-0043063
Consortium Ligare (Noordoost Nederland): Digitale leerwerkplaats ‘Zingeving in de Palliatieve Zorg’  
Interview met hoogleraar Carlo Leget: ‘Zingeving zit in het alledaagse handelen
Promotieonderzoek Joep van der Geer (2018): Drempels spirituele zorg wegnemen door scholing

 

Wanneer schakel je een geestelijk verzorger in?
https://geestelijkeverzorging.nl/corona/
Zoomsessies over sterven en zingeving

Overzicht van centra voor levensvragen in de regio:

Regio Groningen

  • Geen centrum voor levensvragen. Er wordt geestelijke verzorging thuis geboden via individuele GV-ers.
  • Zie website voor gegevens van de individuele GV-ers: www.gvthuis.nl

Regio Friesland

Regio Drenthe-Steenwijkerland

  • Geen centrum voor levensvragen. Er wordt geestelijke verzorging thuis geboden via individuele GV-ers.
  • Zie website voor gegevens van de individuele GV-ers: www.gvthuis.nl

Regio IJssel-Vecht

Regio Noordoost Overijssel

Regio Salland

Regio Twente / Achterhoek

Regio Noord-Holland-Noord / Zaanstreek-Waterland

Regio Amsterdam-Diemen

Regio Midden- en Zuid-Kennemerland & Amstelland en Meerlanden

Regio Gooi en vechtstreek

Regio Almere

Regio Zuid-Holland Noord

Regio Den Haag e.o.

Regio Rotterdam

Regio Drechtsteden, Gorinchem e.o.

Utrecht-Stad  

Regio Noordwest Utrecht

Regio Utrecht-Zuid

Eemland

Regio Utrecht Zuid Oost

Regio Oost-Veluwe

Regio Noord-West Veluwe

Regio Gelderse Vallei

Regio Rivierengebied

Regio Arnhem de Liemers

Regio West Brabant en Tholen

Regio Stadsgewest Breda

Regio Midden-Brabant

Regio Noordoost Brabant

Regio Zuidoost Brabant

Regio Noord-Limburg

Regio Midden-Limburg Weert en Roermond

Regio Westelijk Mijnstreek

Regio Oostelijk Zuid-Limburg

Regio Heuvelland

Regio Zuid Gelderland

Regio Zuid-Hollandse Eilanden

Regio Midden-Holland

Regio Zeeland

Contactpersoon Jeroen Joosten Stichting Fibula
Laatst geactualiseerd: 18 november 2020
Contact Palliaweb
Wil je op de hoogte blijven van het laatste nieuws, meld je dan hier aan voor de PZNL-nieuwsflits. Suggesties voor, of vragen aan de redactie? We horen graag van je!