Levensvragen & geestelijke verzorging
Thema

Levensvragen & geestelijke verzorging

Het thema geestelijke verzorging gaat over zorg voor mensen met levensvragen en vragen over zingeving. Een geestelijk verzorger is een professional die begeleiding, hulp en advies geeft aan mensen met levensvragen. In gesprekken, door te luisteren en soms met rituelen helpt hij mensen om op een positieve manier om te gaan met hun vragen. Een geestelijk verzorger is geen behandelaar.

Waar vind je een geestelijk verzorger? Landelijk telefoonnummer: 085-0043063

Veelgestelde vragen rondom geestelijke verzorging

Hulplijnen voor psychosociale en geestelijke ondersteuning bij COVID-19

Contactpersoon Jeroen Joosten Fibula
Laatst geactualiseerd: 8 juni 2021

Doel geestelijke verzorging 

Levensvragen komen meestal op als het leven niet meer vanzelfsprekend is. Dit gebeurt soms zomaar, maar vaker door een bijzondere of belastende gebeurtenis – geboorte of dood, ziekte of beperking, opsluiting of uitzending, relatievorming en overgangsmomenten, verlies of trauma. Levensvragen zijn grote vragen naar de zin en de bedoeling van het leven. Levensvragen stellen en beantwoorden, helpt om het leven te waarderen en betekenis te geven. Maar ook om om te leren gaan met gebeurtenissen, zoals een naderend levenseinde. 

Voorbeelden van levensvragen zijn:  

  • Waarom overkomt mij dit? 
  • Wat is het goede doen in deze situatie? 
  • Wat heeft mijn leven voor zin? 
  • Ben ik anderen niet alleen maar tot last? 
  • Wat en wie is nu eigenlijk echt belangrijk voor mij? 
  • Waar put ik kracht uit? 

Hoe werkt geestelijke verzorging 

Omdat mensen onderling verschillen, zijn er vele vormen om te zorgen voor de geest, met al z’n vragen, twijfels en gevoelens. Voor de één ligt het accent op het gevoelsleven (waarbij bidden, genieten van de natuur en muziek belangrijk zijn) of op activiteiten (waarbij een behoefte is aan mediteren, wandelen in de natuur, een kaars aansteken), anderen beleven het meer intellectueel (door studie of dialoog). De vraag naar betekenis en zin van het leven kan worden benaderd vanuit een religie, maar ook vanuit andere levensbeschouwingen en overtuigingen. Een eigen levensvisie is hierbij altijd leidend. 

Richtlijn Zingeving en spiritualiteit in de palliatieve fase 

De richtlijn Zingeving en spiritualiteit in de palliatieve fase geeft inzicht in de manier waarop vragen en behoeften van patiënten en hun naasten op het gebied van zingeving en spiritualiteit kunnen worden herkend en hoe een gesprek hierover aan te gaan. Er is ook een patiëntensamenvatting van de richtlijn beschikbaar. 

Meer informatie 

 

Wanneer schakel je een geestelijk verzorger in?
Beslisboom: Wanneer schakel ik aanvullende ondersteuning in?
https://geestelijkeverzorging.nl/corona/

Overzicht van centra voor levensvragen in de regio:

Regio Groningen

  • Geen centrum voor levensvragen. Er wordt geestelijke verzorging thuis geboden via individuele GV-ers.
  • Zie website voor gegevens van de individuele GV-ers: www.gvthuis.nl

Regio Friesland

Regio Drenthe-Steenwijkerland

  • Geen centrum voor levensvragen. Er wordt geestelijke verzorging thuis geboden via individuele GV-ers.
  • Zie website voor gegevens van de individuele GV-ers: www.gvthuis.nl

Regio IJssel-Vecht

Regio Noordoost Overijssel

Regio Salland

Regio Twente / Achterhoek

Regio Noord-Holland-Noord / Zaanstreek-Waterland

Regio Amsterdam-Diemen

Regio Midden- en Zuid-Kennemerland & Amstelland en Meerlanden

Regio Gooi en vechtstreek

Regio Flevoland

Regio Zuid-Holland Noord

Regio Den Haag e.o.

Regio Rotterdam en omstreken

Regio Drechtsteden, Gorinchem e.o.

Utrecht-Stad  

Regio Noordwest Utrecht

Regio Utrecht-Zuid

Eemland

Regio Utrecht Zuid Oost

Regio Oost-Veluwe

Regio Noord-West Veluwe

Regio Gelderse Vallei

Regio Rivierengebied

Regio Arnhem de Liemers

Regio West Brabant en Tholen

Regio Stadsgewest Breda

Regio Midden-Brabant

Regio Noordoost Brabant

Regio Zuidoost Brabant

Regio Noord-Limburg

Regio Land van Cuijk en de kop van Noord-Limburg

Regio Midden-Limburg Weert en Roermond

Regio Westelijk Mijnstreek

Regio Oostelijk Zuid-Limburg

Regio Heuvelland

Regio Zuid Gelderland

Regio Zuid-Hollandse Eilanden

Regio Midden-Holland

Regio Zeeland

 

Bekijk: Zingeving in de huisartsenpraktijk

Bekijk: de behoefte aan gesprekken over zingeving vanuit de patiënt

 

Contactpersoon Jeroen Joosten Fibula
Laatst geactualiseerd: 8 juni 2021
Mail de redactie
Mail de redactie met jouw evenement, jouw nieuws of een tool waar anderen (ook) baat bij kunnen hebben. 'Delen is vermenigvuldigen', zeggen ze wel eens. Maar ook suggesties of klachten over de vindbaarheid van informatie zijn zeer welkom. Met jouw inbreng kunnen we Palliaweb verbeteren.