Zingeving & geestelijke verzorging
Thema

Zingeving & geestelijke verzorging

Het thema geestelijke verzorging gaat over zorg voor mensen met levensvragen en vragen over zingeving. Een geestelijk verzorger is een professional die begeleiding, hulp en advies geeft aan mensen met levensvragen. In gesprekken, door te luisteren en soms met rituelen helpt hij mensen om op een positieve manier om te gaan met hun vragen. Een geestelijk verzorger is geen behandelaar.

Voor vragen, neem contact op met:
Guido Schürmann Agora
Laatst geactualiseerd: 22 september 2023

Doel geestelijke verzorging 

Levensvragen komen meestal op als het leven niet meer vanzelfsprekend is. Dit gebeurt soms zomaar, maar vaker door een bijzondere of belastende gebeurtenis – geboorte of dood, ziekte of beperking, opsluiting of uitzending, relatievorming en overgangsmomenten, verlies of trauma. Levensvragen zijn grote vragen naar de zin en de bedoeling van het leven. Levensvragen stellen en beantwoorden, helpt om het leven te waarderen en betekenis te geven. Maar ook om om te leren gaan met gebeurtenissen, zoals een naderend levenseinde. 

Voorbeelden van levensvragen zijn:  

  • Waarom overkomt mij dit? 
  • Wat is het goede doen in deze situatie? 
  • Wat heeft mijn leven voor zin? 
  • Ben ik anderen niet alleen maar tot last? 
  • Wat en wie is nu eigenlijk echt belangrijk voor mij? 
  • Waar put ik kracht uit? 

Hoe werkt geestelijke verzorging 

Omdat mensen onderling verschillen, zijn er vele vormen om te zorgen voor de geest, met al z’n vragen, twijfels en gevoelens. Voor de één ligt het accent op het gevoelsleven (waarbij bidden, genieten van de natuur en muziek belangrijk zijn) of op activiteiten (waarbij een behoefte is aan mediteren, wandelen in de natuur, een kaars aansteken), anderen beleven het meer intellectueel (door studie of dialoog). De vraag naar betekenis en zin van het leven kan worden benaderd vanuit een religie, maar ook vanuit andere levensbeschouwingen en overtuigingen. Een eigen levensvisie is hierbij altijd leidend. 

Wanneer schakel je een geestelijk verzorger in?
Beslisboom: Wanneer schakel ik aanvullende ondersteuning in?
https://geestelijkeverzorging.nl/corona/

Overzicht van centra voor levensvragen in de regio:

 

Er is sinds december 2022 een vereniging Samenwerkende Centra voor Levensvragen in het leven geroepen, waar een groot deel van de Centra voor Levensvragen zijn aangesloten.

Info: info@vscl.nl
Contact: a.stael@vscl.nl
Website: www.vscl.nl

Regio Groningen

Regio Drenthe

Regio Friesland

Regio Overijssel en Flevoland

Regio Twente en Achterhoek

Regio Gelderland

Regio ZuidWest Nederland

Regio Oost Brabant

Regio Limburg

Regio Rotterdam

Regio Waardenland

Regio Leiden

Regio Delft- Westland- Oostland, Nieuwe Waterweg Noord

Regio Den Haag

Regio Midden Holland

Regio Amsterdam-Diemen

Regio Noord Holland

Regio Midden Nederland

 

Netwerken Integrale Kindzorg


Richtlijn Zingeving en spiritualiteit in de palliatieve fase 

De richtlijn Zingeving en spiritualiteit in de palliatieve fase geeft inzicht in de manier waarop vragen en behoeften van patiënten en hun naasten op het gebied van zingeving en spiritualiteit kunnen worden herkend en hoe een gesprek hierover aan te gaan. Er is ook een patiëntensamenvatting van de richtlijn beschikbaar. 

Meer informatie 

Bekijk: Zingeving in de zorgpraktijk - praten over levensvragen

Bekijk: Zingeving in de huisartsenpraktijk

Bekijk: Behoefte aan gesprekken over zingeving vanuit de patiënt

Bekijk: Drie gesprekken over zingeving

De film maakt inzichtelijk hoe de gesprekken van een geestelijk verzorger in de thuissituatie en cliënten kunnen verlopen aan de hand van drie gesprekken. Bekijk: Verwijzing naar geestelijke verzorging

Bekijk: Centrum voor Levensvragen

In deze video wordt ingezoomd op het Centrum voor Levensvragen in Rotterdam zodat je een beeld hebt wat het Centrum voor Levensvragen kan doen voor iemand in de palliatieve fase of diens naasten. 

Voor vragen, neem contact op met:
Guido Schürmann Agora
Laatst geactualiseerd: 22 september 2023
Mail de redactie
Mail de redactie met jouw evenement, nieuws of tool waar anderen baat bij kunnen hebben. Suggesties of klachten over informatie zijn ook zeer welkom. Met jouw inbreng kunnen we Palliaweb verbeteren.