Spirituele zorg, van theorie naar de praktijk van de hospicezorg (lespakket)
Onderwijsmateriaal

Spirituele zorg, van theorie naar de praktijk van de hospicezorg (lespakket)

 • Aanbieder Academisch Hospice Demeter
 • Soort materiaal lespakket
 • Versie 2016
 • Opleiding bachelor geneeskunde niveau 6, basisarts niveau 7, fysio- of ergotherapeut, geneeskunde-master (7), geneeskundig specialist niveau 8 (basis PZ), geneeskundig specialist niveau 8+ (gevorderd PZ), hbo-verpleegkundige niveau 6, helpende zorg & welzijn niveau 2, mbo-verpleegkundige niveau 4, physician assistant (7), post-hbo palliatieve zorg (6), praktijkondersteuner (4), verzorgende (IG) niveau 3, vpk. specialist (7), vrijwilligers palliatieve zorg
 • CanMEDs rol zorgverlener | medisch handelen
 • Kosten ja
Voor vragen, neem contact op met:
Laatst geactualiseerd: 17 maart 2023

Onderwijspakket voor multidisciplinaire teams van vrijwillige en professionele zorgverleners werkzaam in hospices, in hospice-units van verpleeghuizen en hospice-teams in de eerste en tweede lijn over spirituele zorg. Het pakket omvat onder meer:

 • Theorie: richtlijnen, modellen en kaders
 • Het concept spirituele zorg
 • Spirituele zorg in de praktijk
 • Verdiepingsmateriaal

Met de lessen wordt gestimuleerd samen na te denken over spirituele zorg en worden twee competenties ontwikkeld: de autobiografische competentie (vanuit je eigen levensverhaal je verhouden tot de ander) en de biografische competentie (professioneel omgaan met het levensverhaal van de zorgvragende mens). Deze competenties leiden tot de bewustwording van grenzen van de gespreksvoering.

Leerdoelen

Na het volgen van dit onderwijs kan de deelnemer

 • Vanuit een helder en toetsbaar kader spirituele zorg verlenen.
 • Ondersteunen van de behoefte in het existentiële zijn.
 • Een door de patiënt ervaren bijdrage leveren aan rust en ruimte om ‘innerlijke ruimte’ te bereiken.
 • Gericht zorg dragen voor kwaliteit van leven, rouwen en sterven.


Naar het materiaal
 

Licentie

Creative commons: by-nc-sa
 

Dit materiaal is door de projecten Pasemeco en/of Edupal (2020) en door de screeningscommissie Optimaliseren Onderwijs Palliatieve Zorg (O2PZ) (2021) aangemerkt als geschikt onderwijsmateriaal voor het initieel onderwijs en bij- en nascholing. 

Voor vragen, neem contact op met:
Laatst geactualiseerd: 17 maart 2023
Niet gevonden wat je zocht?
Mail de redactie
Mail de redactie met jouw evenement, nieuws of tool waar anderen baat bij kunnen hebben. Suggesties of klachten over informatie zijn ook zeer welkom. Met jouw inbreng kunnen we Palliaweb verbeteren.