DIAMAND
Project

DIAMAND

  • Betrokken organisaties Universiteit van Humanistiek, UMC Utrecht, Septet, netwerken pz Utrecht
  • Looptijd 2018 - 2022
  • Status afgesloten
  • Zorgvrager mensen met een migratieachtergrond, naasten, patiënten
  • Subsidiegever ZonMw
Voor vragen, neem contact op met:
Carlo Leget Universiteit voor Humanistiek
Laatst geactualiseerd: 3 november 2022

Het aantal mensen in de palliatieve fase met een migratieachtergrond groeit. Het aantal mensen met dementie groeit ook. Zij hebben net als veel andere mensen behoefte aan gesprekken over levensvragen. Voor mensen met een migratieachtergrond kunnen behoeften in het laatste levensjaar verschillen per land van herkomst. De wensen kunnen religieus gekleurd zijn. Voor mensen met dementie en hun naasten kunnen de wensen nauw samenhangen met de ziekte. De zorg sluit nog niet altijd goed aan bij wat mensen met een migratieachtergrond en mensen met dementie nodig hebben. De doelstelling van het DIAMAND-project is om een betere ondersteuning bij levensvragen voor mensen met dementie en hun naasten en mensen met een migratieachtergrond te realiseren. DIAMAND staat voor DIaloog op basis van het Ars Moriendi model voor autochtone en Allochtone Nederlanders en mensen met Dementie.

Onderzoek

Samen met mensen met een migratieachtergrond, mensen met dementie en zorgverleners is onderzoek gedaan naar de beleving, waarden en spirituele wensen van Nederlanders van Turkse, Marokkaanse, Hindoestaans-Surinaamse, Afro-Surinaamse en Javaans-Surinaamse afkomst en van mensen met dementie. Het onderzoek vond plaats in het ziekenhuis, het verpleeghuis en bij de zorg aan huis. Op basis hiervan werd een bestaand model voor gesprekken over levensvragen aangepast voor deze doelgroepen: het Diamantmodel.

Resultaten

Binnen het project zijn drie trainingen voor zorgprofessionals ontwikkeld.

Voor patiënten en naasten met een migratieachtergrond en patiënten met beginnende dementie zijn boekjes en zakkaartjes gemaakt.

Er zijn drie lespakketten ontwikkeld voor geestelijk verzorgers, verpleegkundigen en casemanagers. Zorgprofessionals leren om de doelgroep beter te begrijpen, en te herkennen wat belangrijke zingevingsvragen zijn, rekening houdend met religie en cultuur.

  • Het lespakket Zingeving en het Diamantmodel bij beginnende dementie voor professionals om gesprekken over zingeving en het leven (existentiële gesprekken) te voeren met mensen met beginnende dementie en hun naasten.
  • Een lespakket voor professionals om gesprekken over zingeving en het leven (existentiële gesprekken) te voeren met mensen met een islamitische achtergrond (volgt zo spoedig mogelijk).
  • Een lespakket voor professionals om gesprekken over zingeving en het leven (existentiële gesprekken) te voeren met Surinaamse Nederlanders (volgt zo spoedig mogelijk).

Ieder lespakket bestaat uit een trainersinstructie met achtergrondmateriaal, een PowerPointpresentatie, een hand-out met rechtenvrije beelden, oefencasussen en opdrachten. Trainers (aandachtsvelders) kunnen het materiaal (deels) overnemen voor hun eigen praktijk. 

Er is ook een algemene Diamanttraining. Deze training geeft een goede introductie tot het Diamantmodel. Het is geen vereiste deze training eerst te volgen, voordat met de lespakketten wordt gestart.

De training Introductie tot het Diamantmodel bestaat uit de volgende onderdelen:

Onderstaande boekjes en zakkaartjes helpen bij het nadenken over levensvragen en het voeren van een gesprek daarover. Er is een boekje voor Nederlandse, Surinaams-Nederlandse, Turks-Nederlandse en Marokkaans-Nederlandse mensen en mensen met beginnende dementie en hun naasten. 

De presentatie Zingeving en het Diamantmodel is ontwikkeld om algemene informatie over het Diamantmodel te presenteren in een (zorg)organisatie.

Meer informatie

Dit project is een door ZonMw gefinancierd Palliantieproject. Bekijk ook het interview met de projectleider. 

 

Voor vragen, neem contact op met:
Carlo Leget Universiteit voor Humanistiek
Laatst geactualiseerd: 3 november 2022
Niet gevonden wat je zocht?
Mail de redactie
Mail de redactie met jouw evenement, nieuws of tool waar anderen baat bij kunnen hebben. Suggesties of klachten over informatie zijn ook zeer welkom. Met jouw inbreng kunnen we Palliaweb verbeteren.