Onderwijsmaterialen

Onderwijsmaterialen

Wil je jouw lessen over palliatieve zorg optimaliseren? In de toolbox vind je een breed scala aan praktisch onderwijsmateriaal en achtergrondmateriaal voor de verdere ontwikkeling van het onderwijs of de opleiding. Je kunt het materiaal meteen toepassen in jouw praktijk. Dit materiaal is ingebracht door collega’s uit het veld en (wordt) beoordeeld door de Screeningscommissie Onderwijs Palliatieve Zorg

Contactpersoon Jojanneke van Staveren-Thiesen O2PZ
Laatst geactualiseerd: 13 april 2021
Filteren
Opleidingen
Soort zorg | Zorgsetting
Zorgdimensie
Soort onderwijsmateriaal
CanMeds rollen (mbo-hbo | wo)
Fase interprofessioneel zorgproces
Kosten
Betekenis geven (artikel)
Onderwijsmateriaal
Artikel over de spirituele zelfbeleving van psychiatrische patiënten, waarin onder meer wordt ingegaan op de vraag of de geestelijke verzorging aansluit bij maatschappelijke veranderingen op het gebied van zingeving en spiritualiteit.
Being with dying (boek)
Onderwijsmateriaal
Engelstalig boek met reflecties voor zorgverleners over attitude-aspecten en zelfzorg rond het sterven. De Boeddhistische benadering van de dood wordt als uitgangspunt genomen.
Omgaan met levensvragen bij ouderen (app)
Onderwijsmateriaal
Webapp om kennis te verkrijgen, opdrachten uit te voeren en te reflecteren rond levensvragen, zingeving en/of spiritualiteit.
De spirituele en existentiële dimensie (casus)
Onderwijsmateriaal
E-consult over een man die is doorverwezen door de oncoloog voor begeleiding bij palliatieve chemotherapie. Er zijn predisponerende factoren die het voor de patiënt moeilijker maken met het snel naderende einde om te gaan.
Handboek spiritualiteit in de palliatieve zorg
Onderwijsmateriaal
Boek over de spirituele dimensie van de palliatieve zorg met visie, ervaringen, praktijk, onderzoek en onderwijs.
Begeleide intervisie levensvragen en ouderen (boek)
Onderwijsmateriaal
Werkboek voor geestelijk verzorgers die aan zorgmedewerkers of extramuraal werkenden intervisie willen geven op het gebied van levensvragen en hoe hiermee om te gaan.
Levensvragen: wanneer gaan ze leven? (video)
Onderwijsmateriaal
Korte film (4 minuten) waarin mensen worden geïnterviewd over de ervaringen die ze hebben met levensvragen en spirituele zorg.
Richtlijn Zingeving en spiritualiteit in de palliatieve fase
Onderwijsmateriaal
Richtlijn met aanbevelingen over diagnose, begeleiding en behandeling voor alle patiënten (vanaf achttien jaar) met zingevings- en spirituele vragen en/of problemen in de palliatieve fase, ongeacht de onderliggende aandoening.
Richtlijn Omgaan met levensvragen in de langdurige zorg voor ouderen
Onderwijsmateriaal
De richtlijn 'Omgaan met levensvragen in de langdurige zorg voor ouderen' heeft als doel het omgaan met levensvragen te integreren als essentieel onderdeel van goede en liefdevolle zorg.
Geestelijke verzorging in Nederland (website)
Onderwijsmateriaal
Website met praktische informatie over levensvragen voor zowel patiënten en naasten als zorgverleners. Ook is er een sociale kaart beschikbaar. De site is een initiatief van Stichting Deo Volente met diverse samenwerkingspartners binnen het project ‘Profilering Geestelijke Verzorging’.
Facing death and finding hope (boek)
Onderwijsmateriaal
Boek over zingeving rond het levenseinde met handreikingen over spiritualiteit en spirituele zorg voor palliatieve patiënten.
Somberheid in de palliatieve fase (artikel)
Onderwijsmateriaal
Artikel in 'Huisarts en Wetenschap' over somberheid, verdriet en depressie in de palliatieve fase. Gericht op de huisarts, maar ook interessant voor verpleegkundigen.
De spirituele dimensie (powerpoint)
Onderwijsmateriaal
Powerpointpresentatie waarin de spirituele dimensie wordt uitgelegd. Ook wordt duidelijk uitgelegd wat het ABC-model is en worden de verschillen tussen geestelijk verzorgers, psychologen en maatschappelijk werkers toegelicht. De presentatie is te gebruiken in een les over spirituele dimensie.
Van Betekenis tot het Einde (training)
Onderwijsmateriaal
In de training 'Van Betekenis tot het Einde' wordt geleerd hoe het gesprek over levensvragen met mensen in hun laatste levensfase op een effectieve manier kan worden gevoerd .
Zingeving in zorg en welzijn (boek)
Onderwijsmateriaal
Boek dat studenten ondersteunt bij het ontwikkelen van zingevingscompetenties, met opdrachten gericht op de spirituele dimensie. Een bijbehorende website biedt extra materiaal.
Zingeving in de palliatieve fase - het Diamantmodel (animatie)
Onderwijsmateriaal
Animatie die te gebruiken is als les- en trainingsmateriaal of getoond kan worden op bijeenkomsten. Bij het ontwikkelen van de film is de doelgroep hbo- en wo-studenten en deelnemers aan een basisscholing palliatieve zorg voor ogen gehouden.
Een gesprek rond zingeving aangaan en werken met het Diamantmodel (Taak 6 Leerlijn Communicatie en Zingeving)
Onderwijsmateriaal
In leertaak 6 van de leerlijn 'Communicatie en Zingeving' bekijken studenten kort videofragmenten over een gesprek met een patiënt rond zingeving. Het spanningsveld dat de patiënt rond zingeving naar voren brengt, is terug te voeren op het diamantmodel van Carlo Leget, waarmee de studenten een (open) kader krijgen om de dimensie zingeving vanuit te kunnen benaderen.
De professional aan het werk (Taak 5 Leerlijn Communicatie en Zingeving)
Onderwijsmateriaal
Leertaak 5 van de leerlijn 'Communicatie en Zingeving' legt de focus op hoe artsen de zingevingsdimensie integreren in hun begeleiding van palliatieve patiënten. Uit de videofragmenten blijkt dat artsen verschillend omgaan met zingeving, maar dat er er parallellen zijn. De studenten bestuderen deze verschillen en overeenkomsten en denken na over hun eigen ideeën over de integratie van zingeving.
De palliatieve patiënt in de context van het leven (Taak 2 Leerlijn Communicatie en Zingeving (Taak 2 Leerlijn Communicatie en Zingeving)
Onderwijsmateriaal
Leertaak met als doel studenten de patiënt in de palliatieve fase in de context van zijn of haar leven te leren zien. Daarbij is het expliciet de bedoeling om te reflecteren op wat de studenten zelf raakt en wat voor de patiënt blijkbaar belangrijk is, afgaande op de informatie die uit het videofragment te halen is.
Zingeving in de palliatieve fase (animatie)
Onderwijsmateriaal
Korte animatie (2.18 minuten) over zingeving in de palliatieve fase met onder meer een beknopte samenvatting van het Diamantmodel (Ars Moriendi Model) en aanbevelingen rond gespreksvoering over de spirituele dimensie. Het Diamantmodel biedt een handvat bij zingevingsvragen.
Bied je onderwijsmateriaal aan
Vul op deze pagina de vereiste velden in om je aanbod in te dienen.