Onderwijsmaterialen

Onderwijsmaterialen

In de toolbox op deze pagina vind je een breed scala aan praktisch onderwijs- en achtergrondmateriaal om te gebruiken bij onderwijs en opleidingen over palliatieve zorg. Je kunt het materiaal meteen toepassen in de praktijk. Met de filters zoek je gericht naar materialen toegespitst op jouw onderwijs. Het materiaal is ingebracht door collega’s uit het veld en beoordeeld door de Screeningscommissie onderwijs palliatieve zorg

Wil je scholings- of onderwijsmateriaal aanbieden op dit platform? Via onderstaande button dien je een verzoek in bij de screeningscommissie. De commissie beoordeelt het aangeboden materiaal op actualiteit en kwaliteit. Binnen vijf werkdagen hoor je of het materiaal in de toolbox wordt geplaatst.

Bied je scholings- of onderwijsmateriaal aan

Voor vragen, neem contact op met:
Laatst geactualiseerd: 6 april 2022
Filteren
CanMEDs rollen (mbo-hbo | wo)
Fase interprofessioneel zorgproces
Kosten
Opleidingen
Soort onderwijsmateriaal
Soort zorg | Zorgsetting
Zorgdimensie
Spirituele zorg, van theorie naar de praktijk van de hospicezorg (lespakket)
Onderwijsmateriaal
Onderwijspakket voor multidisciplinaire teams van vrijwillige en professionele zorgverleners werkzaam in hospices, in hospice-units van verpleeghuizen en hospice-teams in de eerste en tweede lijn over spirituele zorg.
Betekenis geven (artikel)
Onderwijsmateriaal
Artikel over de spirituele zelfbeleving van psychiatrische patiënten, waarin onder meer wordt ingegaan op de vraag of de geestelijke verzorging aansluit bij maatschappelijke veranderingen op het gebied van zingeving en spiritualiteit.
Praten over de laatste levensfase (website)
Onderwijsmateriaal
Website met suggesties voor communicatie over levensvragen en diverse video's met voorbeeldgesprekken en interviews.
Signaleren en inschakelen van aanvullende ondersteuning (tool)
Onderwijsmateriaal
Beslisboom over aanvullende ondersteuning in de palliatieve zorg bij problemen op het vlak van de psychische, sociale of zingevingsdimensie.
De spirituele dimensie (presentatie)
Onderwijsmateriaal
Presentatie waarin de spirituele dimensie en het ABC-model worden uitgelegd en de verschillen tussen geestelijk verzorgers, psychologen en maatschappelijk werkers worden toegelicht. 
Zingeving in de palliatieve fase (video)
Onderwijsmateriaal
Korte animatie over zingeving in de palliatieve fase met onder meer een beknopte samenvatting van het Diamantmodel (Ars Moriendi Model).
Geestelijke verzorging in Nederland (website)
Onderwijsmateriaal
Website met praktische informatie over levensvragen voor zowel patiënten en naasten als zorgverleners. Ook is er een sociale kaart beschikbaar.
Somberheid in de palliatieve fase (artikel)
Onderwijsmateriaal
Artikel in over somberheid, verdriet en depressie in de palliatieve fase. Gericht op de huisarts, maar ook interessant voor verpleegkundigen.
Richtlijn Zingeving en spiritualiteit in de palliatieve fase
Onderwijsmateriaal
Richtlijn met aanbevelingen over diagnose, begeleiding en behandeling voor alle patiënten (vanaf achttien jaar) met zingevings- en spirituele vragen en/of problemen in de palliatieve fase, ongeacht de onderliggende aandoening.
De spirituele en existentiële dimensie (casus)
Onderwijsmateriaal
E-consult over een man die is doorverwezen door de oncoloog voor begeleiding bij palliatieve chemotherapie. Er zijn predisponerende factoren die het voor de patiënt moeilijker maken om met het snel naderende einde om te gaan.
Levensvragen: wanneer gaan ze leven? (video)
Onderwijsmateriaal
Korte film waarin mensen worden geïnterviewd over de ervaringen die ze hebben met levensvragen en spirituele zorg.
Zingeving in zorg en welzijn (boek)
Onderwijsmateriaal
Boek dat studenten ondersteunt bij het ontwikkelen van zingevingscompetenties, met opdrachten gericht op de spirituele dimensie. Een bijbehorende website biedt extra materiaal.
Zingeving en het Diamantmodel bij beginnende dementie (lespakket)
Onderwijsmateriaal
Lespakket voor zorgverleners met informatie over existentiële en spirituele thematiek bij mensen met beginnende dementie. Het materiaal is gebaseerd op het Diamantmodel.
Ethiek (Thema 8 Keuzedeel mbo)
Onderwijsmateriaal
Ethiek is thema 8 van het keuzedeel Palliatieve zorg (K1006) l mbo.
Signalerings- en verwijzingstool Zorg voor Zingeving (lesmodule)
Onderwijsmateriaal
Docentenhandleiding en PowerPoint-presentatie bij 'Signalering zingeving in het verpleegkundig proces'.
Richtlijn Omgaan met levensvragen in de langdurige zorg voor ouderen
Onderwijsmateriaal
Richtlijn met als doel de integratie van levensvragen als essentieel onderdeel van goede en liefdevolle zorg.
Communicatie en Zingeving (leerlijn)
Onderwijsmateriaal
Verzameling van leertaken die samen de leerlijn 'Communicatie en Zingeving' vormen. Deze leerlijn richt zich op de te ontwikkelen competenties benodigd voor het communiceren over zingeving in de palliatieve fase.
Zingeving in de palliatieve zorg (e-learning)
Onderwijsmateriaal
E-learning die handvatten geeft om vragen en dilemma's op het gebied van spiritualiteit en zingeving te herkennen en te begeleiden.
Omgaan met levensvragen bij ouderen (app)
Onderwijsmateriaal
Webapp om kennis te verkrijgen, opdrachten uit te voeren en te reflecteren rond levensvragen, zingeving en/of spiritualiteit.
Een gesprek rond zingeving aangaan en werken met het Diamantmodel (Taak 6 Leerlijn Communicatie en Zingeving)
Onderwijsmateriaal
In leertaak 6 van de leerlijn 'Communicatie en Zingeving' bekijken studenten kort videofragmenten over een gesprek met een patiënt rond zingeving.
Mail de redactie
Mail de redactie met jouw evenement, nieuws of tool waar anderen baat bij kunnen hebben. Suggesties of klachten over informatie zijn ook zeer welkom. Met jouw inbreng kunnen we Palliaweb verbeteren.