Onderwijsmaterialen

Onderwijsmaterialen

Wil je jouw lessen over palliatieve zorg optimaliseren? In de toolbox hieronder vind je een breed scala aan praktisch onderwijsmateriaal en achtergrondmateriaal voor de verdere ontwikkeling van het onderwijs of de opleiding. Je kunt het materiaal meteen toepassen in de praktijk. Dit materiaal is ingebracht door collega’s uit het veld en beoordeeld door de Screeningscommissie onderwijs palliatieve zorg

Je kunt ook je eigen scholingsmateriaal aanbieden voor plaatsing op het onderwijsplatform. Via onderstaande button dien je een verzoek in bij de screeningscommissie. Die commissie beoordeelt het aangeboden materiaal op actualiteit en kwaliteit. Binnen vijf werkdagen hoor je of het materiaal in de toolbox op het onderwijsplatform wordt geplaatst.

Bied je scholings- of onderwijsmateriaal aan

Contactpersoon
Laatst geactualiseerd: 6 april 2022
Filteren
CanMEDs rollen (mbo-hbo | wo)
Fase interprofessioneel zorgproces
Kosten
Opleidingen
Soort onderwijsmateriaal
Soort zorg | Zorgsetting
Zorgdimensie
Ethiek (Thema 8 Keuzedeel mbo)
Onderwijsmateriaal
Ethiek is thema 8 van het keuzedeel Palliatieve zorg (K1006) l mbo.
Signalerings- en verwijzingstool Zorg voor Zingeving (lesmodule)
Onderwijsmateriaal
Docentenhandleiding en PowerPoint-presentatie bij 'Signalering zingeving in het verpleegkundig proces'.
Richtlijn Omgaan met levensvragen in de langdurige zorg voor ouderen
Onderwijsmateriaal
Richtlijn met als doel de integratie van levensvragen als essentieel onderdeel van goede en liefdevolle zorg.
Communicatie en Zingeving (leerlijn)
Onderwijsmateriaal
Verzameling van leertaken die samen de leerlijn 'Communicatie en Zingeving' vormen. Deze leerlijn richt zich op de te ontwikkelen competenties benodigd voor het communiceren over zingeving in de palliatieve fase.
Zingeving in de palliatieve zorg (e-learning)
Onderwijsmateriaal
E-learning die handvatten geeft om vragen en dilemma's op het gebied van spiritualiteit en zingeving te herkennen en te begeleiden.
Omgaan met levensvragen bij ouderen (app)
Onderwijsmateriaal
Webapp om kennis te verkrijgen, opdrachten uit te voeren en te reflecteren rond levensvragen, zingeving en/of spiritualiteit.
Handboek spiritualiteit in de palliatieve zorg
Onderwijsmateriaal
Boek over de spirituele dimensie van de palliatieve zorg met visie, ervaringen, praktijk, onderzoek en onderwijs.
Een gesprek rond zingeving aangaan en werken met het Diamantmodel (Taak 6 Leerlijn Communicatie en Zingeving)
Onderwijsmateriaal
In leertaak 6 van de leerlijn 'Communicatie en Zingeving' bekijken studenten kort videofragmenten over een gesprek met een patiënt rond zingeving.
Levensvragen: wanneer gaan ze leven? (video)
Onderwijsmateriaal
Korte film waarin mensen worden geïnterviewd over de ervaringen die ze hebben met levensvragen en spirituele zorg.
Zingeving in zorg en welzijn (boek)
Onderwijsmateriaal
Boek dat studenten ondersteunt bij het ontwikkelen van zingevingscompetenties, met opdrachten gericht op de spirituele dimensie. Een bijbehorende website biedt extra materiaal.
Geestelijke verzorging in Nederland (website)
Onderwijsmateriaal
Website met praktische informatie over levensvragen voor zowel patiënten en naasten als zorgverleners. Ook is er een sociale kaart beschikbaar.
Somberheid in de palliatieve fase (artikel)
Onderwijsmateriaal
Artikel in over somberheid, verdriet en depressie in de palliatieve fase. Gericht op de huisarts, maar ook interessant voor verpleegkundigen.
Zin in onderwijs (toolkit)
Onderwijsmateriaal
Zin in onderwijs is een implementatieproject over inbedding van aandacht voor zingeving in curricula van zorgopleidingen in het mbo en hbo in Nederland.
De spirituele dimensie (presentatie)
Onderwijsmateriaal
Presentatie waarin de spirituele dimensie en het ABC-model worden uitgelegd en de verschillen tussen geestelijk verzorgers, psychologen en maatschappelijk werkers worden toegelicht. 
De professional aan het werk (Taak 5 Leerlijn Communicatie en Zingeving)
Onderwijsmateriaal
Leertaak 5 van de leerlijn 'Communicatie en Zingeving' legt de focus op hoe artsen de zingevingsdimensie integreren in hun begeleiding van palliatieve patiënten.
De palliatieve patiënt in de context van het leven (Taak 2 Leerlijn Communicatie en Zingeving
Onderwijsmateriaal
Taak 2 van de leerlijn Communicatie en Zingeving leert studenten de patiënt in de palliatieve fase in de context van zijn of haar leven te zien.
Spirituele zorg, van theorie naar de praktijk van de hospicezorg (lespakket)
Onderwijsmateriaal
Onderwijspakket voor multidisciplinaire teams van vrijwillige en professionele zorgverleners werkzaam in hospices, in hospice-units van verpleeghuizen en hospice-teams in de eerste en tweede lijn over spirituele zorg.
Zingeving in de palliatieve fase (video)
Onderwijsmateriaal
Korte animatie over zingeving in de palliatieve fase met onder meer een beknopte samenvatting van het Diamantmodel (Ars Moriendi Model).
Welbevinden en levensvragen (website)
Onderwijsmateriaal
Website met suggesties voor communicatie over levensvragen en diverse video's met voorbeeldgesprekken en interviews.
Betekenis geven (artikel)
Onderwijsmateriaal
Artikel over de spirituele zelfbeleving van psychiatrische patiënten, waarin onder meer wordt ingegaan op de vraag of de geestelijke verzorging aansluit bij maatschappelijke veranderingen op het gebied van zingeving en spiritualiteit.
Mail de redactie
Mail de redactie met jouw evenement, jouw nieuws of een tool waar anderen (ook) baat bij kunnen hebben. 'Delen is vermenigvuldigen', zeggen ze wel eens. Maar ook suggesties of klachten over de vindbaarheid van informatie zijn zeer welkom. Met jouw inbreng kunnen we Palliaweb verbeteren.