Nieuws

Nieuws

Filteren
Thema's
Zorgaanbod
Zorgverleners
Zorgvragers
Ziekte en symptomen
Ziektefasen
Organisatie van zorg
Instrumenten
Gesignaleerd in de media #6
Nieuws03-06-2021
Periodiek op Palliaweb: een greep berichten uit de media die te maken hebben met palliatieve zorg. Dit keer: de persoonlijke ervaringen van een vrijwilliger in een hospice, een patiënt met geestelijke verzorging thuis en verpleegkundige specialist.
Subsidieregeling palliatieve zorg met 5 jaar verlengd
Nieuws17-05-2021
De subsidieregeling voor palliatieve terminale zorg en geestelijke verzorging wordt met 5 jaar verlengd, tot 1 januari 2027. Demissionair minister De Jonge besloot daartoe na een positieve evaluatie van de regeling. De huidige regeling zou op 1 januari 2022 komen te vervallen.
Overzicht van lopende onderzoeken zingeving en levensvragen
Nieuws10-03-2021
Geestelijke verzorging in de eerste lijn is sterk in beweging en er wordt dan ook volop onderzoek gedaan naar dit domein. Fibula heeft de lopende onderzoeken uit de ZonMw programma’s Palliantie en Zingeving en geestelijke verzorging in een overzicht geplaatst.
Animatie Subsidie voor begeleiding thuis bij levensvragen, rouw en verlies
Nieuws14-10-2020
Gezinnen die behoefte hebben aan een rouw- en verliesbegeleider kunnen een beroep doen op de subsidieregeling voor begeleiding thuis bij levensvragen, rouw en verlies. Met de subsidie kan snel een specialist worden ingeschakeld die zich richt op zowel kind als gezin.
Introductie landelijk telefoonnummer zingeving en levensvragen
Nieuws16-07-2020
Iedereen die met ziekte, verlies of kwetsbaarheid te maken krijgt, kan vragen hebben. Wat betekent dit voor mij? Hoe kan ik verder? Waar ontleen ik kracht aan? Vanaf nu kan iedereen die over deze levensvragen wil praten bellen naar 085-0043063 om gesprekken met een geestelijk verzorger thuis aan te vragen.
Geestelijke verzorging in tijden van corona
Nieuws14-04-2020
Veel mensen maken zich zorgen over de risico’s en gevolgen van het coronavirus. Wie thuis worstelt met vragen over het leven nu, begeleiding nodig heeft bij rouw/ verdriet of hulp nodig heeft bij het verhelderen van gedachten kan terecht bij Centrum voor Levensvragen.
Jaarverslag activiteiten van Fibula in 2019 voor het project geestelijke verzorging thuis
Nieuws25-03-2020
In 2019 is het project geestelijke verzorging in de thuissituatie van start gegaan. In deze publicatie vind je het jaarverslag over 2019 van dit project.
Leerwerkplek Zingeving in de palliatieve zorg online
Nieuws20-03-2020
Door corona vervallen momenteel bijeenkomsten en trainingen; zo ook trainingen op het gebied van zingeving. Goede alternatieven zijn dan online leeromgevingen. Consortium Ligare heeft een online leerwerkplek omtrent zingeving ontwikkeld.
Set Signalering en Besluitvorming vernieuwd en uitgebreid
Nieuws06-01-2020
Goed signaleren draagt in belangrijke mate bij aan goede palliatieve zorg. De Set Signalering biedt de zorgverlener handvatten hiervoor en is uitgebreid met een signaleringskaart en achtergrondinformatie over zingeving en spiritualiteit.
Alles over geestelijke verzorging nu online
Nieuws27-09-2019
Er is nu een website met algemene informatie over geestelijke verzorging: www.geestelijkeverzorging.nl. Op deze website vinden burgers en professionals wanneer, waar en hoe ze een beroep kunnen doen op geestelijke verzorging en in het bijzonder op de geestelijk verzorger.
Heb je relevante informatie voor op Palliaweb?
Mail de redactie met jouw evenement, jouw nieuws of een tool waar anderen (ook) baat bij kunnen hebben. 'Delen is vermenigvuldigen', zeggen ze wel eens.