Verlenen van (palliatieve) zorg aan jongvolwassen met kanker (tools)
Hulpmiddel

Verlenen van (palliatieve) zorg aan jongvolwassen met kanker (tools)

 • Ontwikkelaar Nationaal AYA ‘Jong & Kanker’ Zorgnetwerk
 • Soort Toolbox
 • Gebruiker Basisarts, Geestelijk verzorgers, Huisartsen, Kaderartsen, Maatschappelijk werkers, Psychologen, Verpleegkundig specialisten, Verpleegkundigen
 • Versie 2021
 • Setting Ziekenhuis
Voor vragen, neem contact op met:
Laatst geactualiseerd: 1 juli 2023

AYA’s (adolescents and young adults) zijn jongvolwassenen gediagnosticeerd met kanker in de leeftijd van 18 tot 39 jaar. Zij hebben in Nederland toegang tot AYA-zorg. Bij zorgverleners is de AYA-patiëntgroep erkend en herkend als een aparte patiëntgroep met unieke leeftijdsspecifieke medische en psychosociale kenmerken, naast kinderen, volwassenen en ouderen met kanker. 

Voor zorgverleners die werken met de AYA-patiëntgroep zijn er diverse tools beschikbaar om in te zetten bij het verlenen van (palliatieve) AYA-zorg: 

 • De Anamnese AYA-basiszorg. Door de AYA-anamnese gedurende het gehele behandeltraject regelmatig af te nemen wordt de zorgbehoeften van de AYA gesignaleerd, gemonitord en geëvalueerd. In de anamnese is het thema palliatieve zorg opgenomen met vragen en interventies.  
 • Ik & mijn bollen wordt gebruikt als gespreksagenda tussen de zorgprofessional (verpleegkundig specialist) en de AYA tijdens de consulten. 
 • AYA – zorgpaden  
 • Het Zorgpad AYA-basiszorg is bedoeld voor algemene ziekenhuizen 
 • Het Zorgpad AYA basis en complexe zorg is bedoeld voor de AYA-kenniscentra bij de UMC's en het AvL. In beide zorgpaden is palliatieve zorg opgenomen. 
 • Kwaliteitskader en criteria uitvoer AYA-zorg.  
 • Een Stappenplan AYA-zorg in een algemeen ziekenhuis. Het stappenplan helpt en maakt inzichtelijk hoe een algemeen ziekenhuis AYA-zorg kan opstarten en implementeren. Uitgangspunt en voorwaarde is dat elke zorgverlener de AYA herkent en erkent dat in deze levensfase leeftijdsspecifieke zorg gewenst is. 
 • Communicatie en PR-materiaal zoals de AYA-patiëntenfolder, inlegvellen, banners, powerpoint- en flyerformats. Deze zijn op te vragen bij het bureau ondersteuning

Inzet hulpmiddel

Zorgverleners ondersteunen bij AYA-zorg.
 

Naar de tools


Randvoorwaarden voor implementatie

De tools zijn direct inzetbaar.

Licentie

Creative commons: cc by-nc-sa

Meer informatie

Naast de tools voor zorgverleners zijn er ook tools voor de patiënt en zijn naasten beschikbaar. Deze zijn te vinden op Home - Nationaal AYA 'Jong & Kanker' Zorgnetwerk (ayazorgnetwerk.nl) 

Voor vragen, neem contact op met:
Laatst geactualiseerd: 1 juli 2023
Niet gevonden wat je zocht?
Mail de redactie
Mail de redactie met jouw evenement, nieuws of tool waar anderen baat bij kunnen hebben. Suggesties of klachten over informatie zijn ook zeer welkom. Met jouw inbreng kunnen we Palliaweb verbeteren.