Levensvragen: wanneer gaan ze leven? (video)
Onderwijsmateriaal

Levensvragen: wanneer gaan ze leven? (video)

  • Aanbieder Agora
  • Soort materiaal achtergrondmateriaal, video of animatie
  • Versie 2017
  • Opleiding geestelijk verzorger, hbo maatschappelijk werk en dienstverlening, hbo verpleegkundige niveau 6, mbo verpleegkundige niveau 4, post-hbo palliatieve zorg (6), vpk. specialist (7)
  • Kosten nee
Contactpersoon Agora
Laatst geactualiseerd: 20 mei 2021

In dit korte filmpje (4 minuten) worden mensen geïnterviewd over de ervaringen zij hebben met levensvragen en spirituele zorg. De interviews nodigen uit tot discussie en reflectie over levensvragen en spirituele zorg.


Naar het materiaal
 

Dit materiaal is door de projecten Pasemeco en/of Edupal (2020) en door de screeningscommissie Optimaliseren Onderwijs Palliatieve Zorg (O2PZ) (2021) aangemerkt als geschikt onderwijsmateriaal voor het initieel onderwijs en bij- en nascholing. 

Contactpersoon Agora
Laatst geactualiseerd: 20 mei 2021
Bied je onderwijsmateriaal aan
Vul op deze pagina de vereiste velden in om je aanbod in te dienen.