Betekenis geven (artikel)
Onderwijsmateriaal

Betekenis geven (artikel)

  • Aanbieder Psyche & Geloof
  • Soort materiaal achtergrondmateriaal
  • Versie 2014
  • Opleiding geestelijk verzorger, geneeskundig specialist niveau 8 (basis PZ), huisarts, specialist ouderengeneeskunde
  • CanMEDs rol communicator | communiceren, professional en kwaliteitsbevorderaar | professionaliteit, zorgverlener | medisch handelen
  • Kosten nee
Contactpersoon Ulla Berger Stichting tanteLouise-Vivensis
Laatst geactualiseerd: 1 juni 2021

In het artikel Betekenis geven – een essentiële menselijke functie: de spirituele zelfbeleving van psychiatrische patiënten (Psyche & Geloof 25 - 2014) van Ulla Berger, Wim Smeets, Harm van Eerden en Wim van Goch staat de vraag centraal of de geestelijke verzorging aansluit bij maatschappelijke veranderingen op het gebied van zingeving en spiritualiteit. Ook wordt gekeken of de zorg als geheel daar aandacht voor heeft. Deze vragen zijn onderzocht onder psychiatrische patiënten in Emergis, centrum voor geestelijke gezondheidszorg te Goes.

Uit het onderzoek blijkt dat patiënten vooral bezig zijn met de positieve aspecten van zingeving en spiritualiteit. Hoewel de respondenten overwegend een christelijke achtergrond hebben, blijkt kerkbezoek niet vaker voor te komen dan alternatieve uitdrukkingsvormen van spiritualiteit. De geestelijke verzorging zou zich dus op nieuwe activiteiten kunnen toeleggen.

Op basis van het onderzoek wordt een bredere aandacht voor zingeving en spiritualiteit in de geestelijke verzorging voorgesteld en ook een herformulering van traditionele anamnese en spirituele screening. Daarnaast stellen de onderzoekers voor meer en bewuster te werken met spirituele coping in de psychiatrie.

 

Naar het materiaal
 

Verwant materiaal


Dit materiaal is door de projecten Pasemeco en/of Edupal (2020) en door de screeningscommissie Optimaliseren Onderwijs Palliatieve Zorg (O2PZ) (2021) aangemerkt als geschikt onderwijsmateriaal voor het initieel onderwijs en bij- en nascholing.

Contactpersoon Ulla Berger Stichting tanteLouise-Vivensis
Laatst geactualiseerd: 1 juni 2021
Bied je onderwijsmateriaal aan
Vul op deze pagina de vereiste velden in om je aanbod in te dienen.