Betekenis geven – een essentiële menselijke functie: de spirituele zelfbeleving van psychiatrische patiënten
Onderwijsmateriaal

Betekenis geven – een essentiële menselijke functie: de spirituele zelfbeleving van psychiatrische patiënten

  • Aanbieder Psyche & Geloof
  • Soort materiaal tekstueel
  • Type bron of lesonderdeel
  • Versie 2014
  • Opleidingsniveau bachelor (niveau 6), master (niveau 7), medisch specialist (niveau 8)
  • Zorgverlener geestelijk verzorgers, medisch specialisten, specialisten ouderengeneeskunde
Contactpersoon Ulla Berger Stichting tanteLouise-Vivensis
Laatst geactualiseerd: 9 maart 2019

Artikel over betekenis geven en de spirituele zelfbeleving van psychiatrische patiënten. In het artikel staat de vraag: 'sluit geestelijke verzorging aan bij maatschappelijke veranderingen op het gebied van zingeving en spiritualiteit en heeft de zorg als geheel daar aandacht voor?' centraal. Deze vraag is onderzocht onder psychiatrische patiënten in Emergis, centrum voor geestelijke gezondheidszorg te Goes.

Patiënten zijn vooral bezig met positieve aspecten van zingeving en spiritualiteit. Hoewel de respondenten overwegend een christelijke achtergrond hebben, blijkt kerkbezoek niet vaker voor te komen dan alternatieve uitdrukkingsvormen van spiritualiteit en zou geestelijke verzorging zich dus op nieuwe activiteiten kunnen toeleggen. Op basis van het onderzoek wordt een bredere aandacht voor zingeving en spiritualiteit door geestelijke verzorging voorgesteld en ook een herformulering van traditionele anamnese en spirituele screening. Daarnaast is het voorstel in het artikel dat er in de psychiatrie meer en bewuster gewerkt wordt met spirituele coping.

Naar het materiaal
 

Verwant materiaal

Opmerkingen bij dit materiaal

Door: EPZ Onderwijscommissie op 2020-01-10 09:15:52
Begrippen als zingeving en spiritualiteit worden bekend verondersteld. Nu worden naast elkaar zingeving-spiritualiteit-religie onderscheiden zonder dat het verder uitgelegd wordt. Waarbij religie een vorm van spiritualiteit is. Dit artikel kan dus alleen gebruikt worden als de studenten een goed beeld bij deze begrippen hebben.

 

Dit onderwijsmateriaal is door de projecten Pasemeco en/of Edupal aangemerkt als geschikt onderwijsmateriaal voor het initieel onderwijs.

Contactpersoon Ulla Berger Stichting tanteLouise-Vivensis
Laatst geactualiseerd: 9 maart 2019
Contact Palliaweb
Wil je op de hoogte blijven van het laatste nieuws, meld je dan hier aan voor de PZNL-nieuwsflits. Suggesties voor, of vragen aan de redactie? We horen graag van je!