Betekenis geven: een essentiële menselijke functie (artikel)
Onderwijsmateriaal

Betekenis geven: een essentiële menselijke functie (artikel)

  • Aanbieder Psyche & Geloof
  • Soort materiaal achtergrondmateriaal
  • Versie 2014
  • Opleiding geestelijk verzorger, geneeskundig specialist niveau 8 (basis PZ), huisarts, specialist ouderengeneeskunde
  • CanMEDs rol communicator | communiceren, professional en kwaliteitsbevorderaar | professionaliteit, zorgverlener | medisch handelen
Contactpersoon Ulla Berger Stichting tanteLouise-Vivensis
Laatst geactualiseerd: 4 april 2021

Artikel over betekenis geven en de spirituele zelfbeleving van psychiatrische patiënten. In het artikel staat de vraag: sluit geestelijke verzorging aan bij maatschappelijke veranderingen op het gebied van zingeving en spiritualiteit en heeft de zorg als geheel daar aandacht voor? centraal. Deze vraag is onderzocht onder psychiatrische patiënten in Emergis, centrum voor geestelijke gezondheidszorg te Goes.

Patiënten zijn vooral bezig met positieve aspecten van zingeving en spiritualiteit. Hoewel de respondenten overwegend een christelijke achtergrond hebben, blijkt kerkbezoek niet vaker voor te komen dan alternatieve uitdrukkingsvormen van spiritualiteit en zou geestelijke verzorging zich dus op nieuwe activiteiten kunnen toeleggen. Op basis van het onderzoek wordt een bredere aandacht voor zingeving en spiritualiteit door geestelijke verzorging voorgesteld en ook een herformulering van traditionele anamnese en spirituele screening. Daarnaast is het voorstel in het artikel dat er in de psychiatrie meer en bewuster gewerkt wordt met spirituele coping.

Naar het materiaal
 

Verwant materiaal


Dit materiaal is door de projecten Pasemeco en/of Edupal (2020) en door de screeningscommissie Onderwijs en Opleiding Palliatieve Zorg (O2PZ) (2021) aangemerkt als geschikt onderwijsmateriaal voor het initieel onderwijs en bij- en nascholing.

Contactpersoon Ulla Berger Stichting tanteLouise-Vivensis
Laatst geactualiseerd: 4 april 2021
Bied je onderwijsmateriaal aan
Vul op deze pagina de vereiste velden in om je aanbod in te dienen.