Betekenis geven (artikel)
Onderwijsmateriaal

Betekenis geven (artikel)

  • Aanbieder Psyche & Geloof
  • Soort materiaal achtergrondmateriaal
  • Versie 2014
  • Opleiding geneeskundig specialist niveau 8 (basis PZ)
  • CanMEDs rol communicator | communiceren, professional en kwaliteitsbevorderaar | professionaliteit, zorgverlener | medisch handelen
  • Kosten nee
Voor vragen, neem contact op met:
Ulla Berger Elisabeth Tweesteden Ziekenhuis
Laatst geactualiseerd: 7 maart 2023

In het artikel Betekenis geven - een essentiële menselijke functie: de spirituele zelfbeleving van psychiatrische patiënten (Psyche & Geloof 25 - 2014) van Ulla Berger, Wim Smeets, Harm van Eerden en Wim van Goch staat de vraag centraal of de geestelijke verzorging aansluit bij maatschappelijke veranderingen op het gebied van zingeving en spiritualiteit. Ook wordt gekeken of de zorg als geheel daar aandacht voor heeft. Deze vragen zijn onderzocht onder psychiatrische patiënten in Emergis, centrum voor geestelijke gezondheidszorg te Goes.

Uit het onderzoek blijkt dat patiënten vooral bezig zijn met de positieve aspecten van zingeving en spiritualiteit. Hoewel de respondenten overwegend een christelijke achtergrond hebben, blijkt kerkbezoek niet vaker voor te komen dan alternatieve uitdrukkingsvormen van spiritualiteit. De geestelijke verzorging zou zich dus op nieuwe activiteiten kunnen toeleggen.

Op basis van het onderzoek wordt een bredere aandacht voor zingeving en spiritualiteit in de geestelijke verzorging voorgesteld en ook een herformulering van traditionele anamnese en spirituele screening. Daarnaast stellen de onderzoekers voor meer en bewuster te werken met spirituele coping in de psychiatrie.

 

Naar het materiaal


Licentie

Creative commons: by-nc-sa
 

Dit materiaal is door de projecten Pasemeco en/of Edupal (2020) en door de screeningscommissie Optimaliseren Onderwijs Palliatieve Zorg (O2PZ) (2021) aangemerkt als geschikt onderwijsmateriaal voor het initieel onderwijs en bij- en nascholing.

Voor vragen, neem contact op met:
Ulla Berger Elisabeth Tweesteden Ziekenhuis
Laatst geactualiseerd: 7 maart 2023
Niet gevonden wat je zocht?
Mail de redactie
Mail de redactie met jouw evenement, nieuws of tool waar anderen baat bij kunnen hebben. Suggesties of klachten over informatie zijn ook zeer welkom. Met jouw inbreng kunnen we Palliaweb verbeteren.