In gesprek met migranten over leven en dood (voorlichtingsfilm)
Hulpmiddel

In gesprek met migranten over leven en dood (voorlichtingsfilm)

 • Ontwikkelaar Pharos
 • Gebruiker Geestelijk verzorgers, Groepsbegeleiders, Helpenden, Huisartsen, Maatschappelijk werkers, Physician assistants, Praktijkondersteuners, Specialisten ouderengeneeskunde, Verpleegkundig specialisten, Verpleegkundigen, Verzorgenden
 • Versie 2018
 • Doelgroep Mensen met een migratieachtergrond
 • Setting Thuis, Verpleeghuis, Ziekenhuis
Voor vragen, neem contact op met:
Laatst geactualiseerd: 10 augustus 2023

Voorlichtingsfilms voor zorgverleners om het gesprek over palliatieve zorg in de laatste levensfase aan te gaan in migrantengezinnen, met patiënten en bij voorlichtingsbijeenkomsten.  

De films laten delen zien uit de laatste levensfase van een patiënt met een migratieachtergrond en diens naasten. De thuissituatie wordt vanuit meerdere perspectieven belicht en wordt op een respectvolle manier zichtbaar gemaakt. Hierdoor kan ieder familielid, inclusief de patiënt, zich herkennen in de film. De film ondersteunt het gesprek en maakt verschillende ideeën over de laatste levensfase bespreekbaar. 

De thema’s die in de film aanbod komen zijn: 

 • het slechtnieuwsgesprek 
 • pijnbestrijding 
 • fysieke achteruitgang 
 • bezoek 
 • het inschakelen van thuiszorg 
 • het naderende einde 

De films zijn gemaakt in de vier talen: Papiaments, Kantonees (met ondertitels in het Mandarijn), Turks en Marokkaans-Arabisch. Het is steeds dezelfde film maar met andere acteurs in een andere taal. In de Kantonese en Papiamentse versie wordt ook uitleg gegeven over palliatieve sedatie en euthanasie. De Turkse en Marokkaans-Arabische films duren 15 minuten. De films in het Kantonees en Papiaments duren 30 minuten. De voorlichtingsfilms zijn onderdeel van het project In gesprek over leven en dood: palliateive zorg voor niet-westerse migranten.

Inzet hulpmiddel

De voorlichtingsfilms ondersteunen zorgverleners in het gesprek over palliatieve zorg met mensen met een migratieachtergrond.
 

Naar de voorlichtingsfilms


Randvoorwaarden voor implementatie

Het is raadzaam eerst zorgvuldig de bijsluiter te lezen. In de bijsluiter staat hoe de films het beste ingezet kunnen worden. 

Licentie

Creative commons: by-nc-sa 

Meer informatie

Subsidie

De voorlichtingsfilms zijn tot stand gekomen met subsidie van ZonMw. In 2018 is het project In gesprek over leven en dood onderscheiden met de ZonMw Parel.

Voor vragen, neem contact op met:
Laatst geactualiseerd: 10 augustus 2023
Niet gevonden wat je zocht?
Mail de redactie
Mail de redactie met jouw evenement, nieuws of tool waar anderen baat bij kunnen hebben. Suggesties of klachten over informatie zijn ook zeer welkom. Met jouw inbreng kunnen we Palliaweb verbeteren.