Kwaliteit van leven: wat vindt de patiënt belangrijk?
Thema

Kwaliteit van leven: wat vindt de patiënt belangrijk?

Om palliatieve zorg te verbeteren is het belangrijk dat zorgprofessionals en patiënten tijdig het gesprek aangaan over wat voor de patiënt belangrijk is. Ook wanneer er nog wel wordt ingezet op curatieve behandeling. Wat wil de patiënt wanneer deze behandeling toch niet blijkt te werken? Door te praten over wat kwaliteit van leven is voor de patiënt kan betere passende zorg worden aangeboden.

Voor vragen, neem contact op met:
Natasja Raijmakers IKNL (Integraal Kankercentrum Nederland)
Laatst geactualiseerd: 9 november 2021

Informatievoorziening 

Informatievoorziening wordt door patiënten met een levensbedreigende aandoening vaak genoemd als verbeterpunt, ook door patiënten met uitgezaaide kanker. Zo vindt een kwart van de patiënten met uitgezaaide kanker dat zij niet volledig zijn geïnformeerd over hun ziekte en behandeling, over ondersteunende zorg en over het levenseinde. Ongeveer de helft van hen wil graag meer aandacht voor deze onderwerpen.  

Veel patiënten met uitgezaaide kanker willen graag informatie over het levenseinde. Patiënten willen dit gesprek graag voeren met hun behandeld specialist en hun huisarts, dit blijkt uit de uitvraag van de Nederlandse Federatie van Kankerpatiëntenorganisaties (NFK) onder 654 mensen met kanker die niet meer beter worden, ook bekend als ‘Doneer je Ervaring’. Het liefst zouden deze patiënten het gesprek over het levenseinde willen voeren met de huisarts en hun behandeld specialist in het ziekenhuis. Het moment waarop patiënten hieraan behoefte hebben varieert en patiënten willen graag dat een zorgverlener het initiatief neemt tot dit gesprek. 

Maar hoe ga je nu dat gesprek aan over wat iemand belangrijk vindt? Hoe geef je een patiënt prognostische informatie als het inschatten van de levensverwachting lastig is? En wanneer geef je een patiënt informatie over het levenseinde? Op deze pagina’s zijn handvatten en hulpmiddelen te vinden om effectieve communicatie, besluitvorming en proactieve zorgplanning te bevorderen. 

Voor vragen, neem contact op met:
Natasja Raijmakers IKNL (Integraal Kankercentrum Nederland)
Laatst geactualiseerd: 9 november 2021
Mail de redactie
Mail de redactie met jouw evenement, nieuws of tool waar anderen baat bij kunnen hebben. Suggesties of klachten over informatie zijn ook zeer welkom. Met jouw inbreng kunnen we Palliaweb verbeteren.