Publicaties

Publicaties

Filteren
Hoofdonderwerpen
Thema's
Publicatietype
Type publicatie
Zorgverleners
Zorgvragers
Column: Fataliteit
Publicatie
Geheugenverlies is een straf voor de getroffene, maar ook voor de omgeving. Rob Vunderink kende al wel verhalen, maar zijn 90-jarige schoonmoeder Maria zorgt voor de praktijk. Hij schreef er een column over voor e-pal.
Column: Het taboe op een koppelbed?
Publicatie
Iemands hand vasthouden, tegen elkaar aankruipen of samen naar mooie muziek luisteren. Wanneer mensen ziek zijn of niet meer bij elkaar kunnen wonen, is nabijheid belangrijker dan ooit. Een koppelbed vormt de ideale oplossing voor mensen die samen willen zijn.
Column: Operatie geslaagd
Publicatie
Liesbeth Kooiman, huisarts, vertelt in haar column over een van haar patiënten. Zijn operatie, het vervangen van twee hartkleppen is geslaagd. Maar is de patiënt ook geholpen?
Dood door chocola: de palliatieve benadering van slikproblemen (dysfagie)
Publicatie
Problemen met slikken (dysfagie) is een veel voorkomend probleem onder de geriatrische populatie. De behandeling van dysfagie is niet altijd wenselijk, zeker bij chronisch zieken. Er kan een discrepantie bestaan tussen veilige, en zinvolle behandeling van deze patiënten. Wie bepaalt de kwaliteit van leven?
Een doorvoeld en doordacht boek over euthanasie bij dementie
Publicatie
Samenvatting van het boek 'Beginnen over het einde' waarin het gaat over levensbeëindiging bij gevorderde dementie en de onduidelijkheid daaromtrent. De schrijver pleit voor een zogenaamde ‘achterblijversclausule’ in de wet.
Palliatieve zorg voor joden: 10 aandachtspunten
Publicatie
In het Jodendom is de diversiteit ter attentie van identiteit, geloof en geloofspraktijk groot. Marjan Oortman vat voor e-pal een publicatie uit Journal of Palliative Medicine samen, met 10 aandachtsgebieden voor palliatieve zorg bij joden.
Palliatieve zorg voor moslims: 10 aandachtspunten
Publicatie
Islam is de snelst groeiende religie wereldwijd en in de USA, waar dit artikel vandaan komt. Kennis over de islam helpt ons om goede, persoonsgerichte palliatieve zorg te geven.
Patiënteninformatie over palliatieve zorg
Publicatie
PZNL heeft samen met Patiëntenfederatie Nederland de informatiebehoefte van patiënten in de palliatieve fase en hun naasten onderzocht. Doel was om te achterhalen aan welke informatie patiënten en naasten behoefte hebben, en op welke manier ze deze informatie gepresenteerd willen krijgen.
Somber over stellen van diagnose depressie bij mensen met zeer korte levensverwachting
Publicatie
Klinisch significante depressieve symptomen komen bij 50% van de patiënten met zeer korte levensverwachting voor. Ernstige depressie bij 10% en milde depressie bij 5%. Patiënten en naasten moeten aangemoedigd worden om over hun stemming te praten zonder stigmatisering door clinici.
Werkhervatting en –behoud van patiënten met gevorderde kanker
Publicatie
Op dit moment is weinig bekend over de ervaringen van patiënten met gevorderde kanker ten aanzien van werkhervatting en -behoud. Kwalitatief onderzoek geeft inzicht in de belemmeringen en verwachting van patiënten met ongeneeslijke kanker ten aanzien van werk.
Zo’n gesprek met je arts geeft enorm veel rust (patiëntverslag)
Publicatie
Ervaring van André (63), een COPD-patiënt die niet lang meer te leven heeft, die tekenend is voor het belang van een goed gesprek van arts met patiënt over de situatie en de verwachte ontwikkeling, maar ook over waarden, wensen en behoeften van de patiënt.
‘Ik ben heel open over mijn ziekte’ – interview oncologieverpleegkundige en patiënt
Publicatie
Marry Versluis, oncologieverpleegkundige won de prijs Zorgmedewerker van het jaar 2022. Palliaweb spreekt haar over haar werk als professional én ervaringsdeskundige. ‘Voordat ik ziek werd, wist ik niet in wat voor achtbaan je een patiënt duwt na zo’n diagnose.’ 
Mail de redactie
Mail de redactie met jouw evenement, jouw nieuws of een tool waar anderen (ook) baat bij kunnen hebben. 'Delen is vermenigvuldigen', zeggen ze wel eens. Maar ook suggesties of klachten over de vindbaarheid van informatie zijn zeer welkom. Met jouw inbreng kunnen we Palliaweb verbeteren.