Interculturele palliatieve zorg (e-learning)
Opleiding

Interculturele palliatieve zorg (e-learning)

 • Aanbieder CME Online
 • Type scholing e-learning met certificaat
 • Kosten ja
 • Locatie Online
 • Functie huisarts, kaderarts, medisch specialist (8), specialist ouderengeneeskunde, verpleegkundig specialist (7)
 • CanMEDs rol communicator | communiceren, reflectieve EBP professional | kennis en wetenschap, zorgverlener | medisch handelen
 • Accreditatie ABAN (artsen-algemeen), ja
Voor vragen, neem contact op met:
Laatst geactualiseerd: 23 juli 2021

De gemiddelde leeftijd van mensen met een migratieachtergrond in Nederland stijgt, en daarmee de vraag naar palliatieve zorg. Culturele en religieuze opvattingen over ziekte en sterven spelen in deze fase een belangrijke rol en kunnen botsen met de in Nederland dominante opvattingen van artsen. Goede zorg betekent voor veel migranten maximale, op genezing gerichte behandeling, geen hoop ontnemen, een grote rol van de familie, helder heengaan zonder levensbekortende maatregelen en de gelegenheid voor eigen rituelen na het overlijden. Daarnaast zijn er voorkeuren voor symptoombestrijding die beïnvloed worden door cultuur en/of religie. Goede palliatieve zorg voor deze groep vraagt van de betrokken artsen persoonsgerichte zorg en communicatie­vaardig­heden.

In het eerste deel van de cursus komen communicatie en besluitvorming met ongeneeslijk zieke migranten en hun familie aan bod. Het tweede deel bespreekt verschillen in symptoombestrijding.

Na afloop van de cursus:

 • kan de deelnemer culturele verschillen in opvattingen, wensen en verwachtingen ten aanzien van palliatieve zorg noemen
 • is de deelnemer bekend met culturele verschillen ten aanzien van beslissingen rond het levenseinde
 • is de deelnemer op de hoogte van culturele verschillen in communicatie over levensbedreigende ziekten en het naderende levenseinde
 • kan de deelnemer begrijpelijk communiceren met mensen met een migratieachtergrond over levensbedreigende ziekten en het naderende levenseinde
 • kan de deelnemer culturele verschillen in betrokkenheid van de familie illustreren
 • kan de deelnemer inspelen op etnische verschillen in farmacokinetiek bij symptoombestrijding in de palliatieve fase
 • kan de deelnemer inspelen op cultureel bepaalde voorkeuren en gewoonten bij symptoombestrijding in de palliatieve fase
 • kan de deelnemer het belang van religie, de grote rol van de familie en van rituelen omschrijven

Kosten

Alleen voor abonnees

Meer informatie en inschrijven

Ga voor meer informatie naar de website van CME Online.


Deze opleiding voldoet aan de criteria die opgesteld zijn door de screeningscommissie van Optimaliseren Onderwijs Palliatieve Zorg (O2PZ).

Voor vragen, neem contact op met:
Laatst geactualiseerd: 23 juli 2021
Niet gevonden wat je zocht?
Bied je scholing of opleiding aan
Verbeter het onderwijs palliatieve zorg en deel een scholing of opleiding voor publicatie op Palliaweb. Vul op deze pagina de vereiste velden in om je aanbod in te dienen.