Onderwijsmaterialen

Onderwijsmaterialen

In de toolbox op deze pagina vind je een breed scala aan praktisch onderwijs- en achtergrondmateriaal om te gebruiken bij onderwijs en opleidingen over palliatieve zorg. Je kunt het materiaal meteen toepassen in de praktijk. Met de filters zoek je gericht naar materialen toegespitst op jouw onderwijs. Het materiaal is ingebracht door collega’s uit het veld en beoordeeld door de Screeningscommissie onderwijs palliatieve zorg

Wil je scholings- of onderwijsmateriaal aanbieden op dit platform? Via onderstaande button dien je een verzoek in bij de screeningscommissie. De commissie beoordeelt het aangeboden materiaal op actualiteit en kwaliteit. Binnen vijf werkdagen hoor je of het materiaal in de toolbox wordt geplaatst.

Bied je scholings- of onderwijsmateriaal aan

Voor vragen, neem contact op met:
Laatst geactualiseerd: 10 juni 2024
Filteren
CanMEDs rollen (mbo-hbo | wo)
Fase interprofessioneel zorgproces
Kosten
Opleidingen
Soort onderwijsmateriaal
Soort zorg | Zorgsetting
Zorgdimensie
Proactieve zorgplanning (advance care planning) bij een patiënt met Parkinson (casus)
Onderwijsmateriaal
Casus over een patiënt van middelbare leeftijd met Parkinson met focus op op de vier dimensies ten behoeve van proactieve zorgplanning (advance care planning).
Proactieve zorgplanning (advance care planning) bij patiënten met een verstandelijke beperking (website)
Onderwijsmateriaal
Website met informatie over proactieve zorgplanning (advance care planning) in de zorg voor mensen met een verstandelijke beperking.
Weet u wat u wilt? (website)
Onderwijsmateriaal
Website met onder andere een video over het belang van tijdig nadenken en praten over de laatste levensfase en het levenseinde.
Zorg rond het levenseinde bij mensen met dementie (website)
Onderwijsmateriaal
Platform met informatie over de laatste levensfase en zorg rond het levenseinde bij mensen met dementie.
Proactieve zorgplanning (advance care planning) (artikel)
Onderwijsmateriaal
Definitie en beschrijving van proactieve zorgplanning (advance care planning) uit het Kwaliteitskader palliatieve zorg Nederland.
Tijdig praten over het levenseinde (boek)
Onderwijsmateriaal
E-book van de KNMG dat helpt op gestructureerde wijze het gesprek aan te gaan met patiënten over palliatieve zorg.
Het belang van het bespreken van het naderende levenseinde (video)
Onderwijsmateriaal
Korte video waarin het belang van het bespreken van het naderende levenseinde met patiënten en hun naasten wordt besproken.
Vierluik over de laatste levensfase (video)
Onderwijsmateriaal
Vierluik over de medische besluitvorming in de spreekkamer met een inkijkje in de dagelijkse praktijk van een huisartsenpraktijk, een ziekenhuis, een verpleeghuis en een hospice.
Levenseinde op verzoek (website)
Onderwijsmateriaal
Educatieve website voor geneeskundestudenten en artsen met materialen over het onderwerp levenseinde op verzoek.
Proactieve zorgplanning in de huisartsenpraktijk (artikel)
Onderwijsmateriaal
Onderzoeksartikel over de communicatie tussen oudere patiënten en hun huisarts over behandelvoorkeuren en proactieve zorgplanning (advance care planning).
Implementatie van proactieve zorgplanning (handreiking)
Onderwijsmateriaal
Draaiboek voor implementatie van proactieve zorgplanning (advance care planning) in de eerste lijn en een trainingsmodule voor proactieve zorgplanning bij kwetsbare ouderen.
Voor het te laat is (video)
Onderwijsmateriaal
Documentaire over hoe twee vrouwen omgaan met de ziekte van Alzheimer en kiezen hun leven waardig te beëindigen met behulp van euthanasie.
Wat hadden we anders kunnen doen? (video)
Onderwijsmateriaal
Korte video die ingaat op vraagstukken over actief behandelen of abstineren, het beslisproces en de consequenties voor patiënt, naaste en mantelzorger.
Blended learning 'Samen beslissen in de palliatieve oncologische zorg' (lespakket)
Onderwijsmateriaal
Lespakket over samen beslissen in de palliatieve oncologische zorg voor oncologen, verpleegkundig specialisten, verpleegkundigen en huisartsen.
Hoe schrijf ik een wilsverklaring (website)
Onderwijsmateriaal
Website van de Rijksoverheid over beslissingen rond het levenseinde met onder meer de onderwerpen: Hoe schrijf je een wilsverklaring, welke soorten wilsverklaring zijn er, euthanasie en tijdig spreken over het levenseinde.
Anders gaat uw moeder dood (video)
Onderwijsmateriaal
Video over een conflictsituatie tussen broer en zus over proactieve zorgplanning (advance care planning) bij hun moeder met dementie. Het materiaal is in te zetten bij thema's als proactieve zorgplanning bij dementie en/of communicatie en management van familieleden met tegenstrijdige visies.
Samenwerking bij Proactieve Zorgplanning (handreiking)
Onderwijsmateriaal
Handreiking voor zorgverleners met informatie over competenties, rollen en interprofessionele samenwerking rondom proactieve zorgplanning bij mensen met dementie.
Ik ben een Mens, tot het Einde (video)
Onderwijsmateriaal
Korte film over palliatieve zorg bij dementie waarbij de mens met zijn/haar wensen, waarden en behoeften centraal staat.
Samenwerken bij Proactieve Zorgplanning (infographic)
Onderwijsmateriaal
Infographic voor zorgverleners in het verpleeghuis die werken met mensen met dementie en hun naasten. De infographic helpt bij het (interprofessioneel) samenwerken bij proactieve zorgplanning.
Wat is proactieve zorgplanning? (video)
Onderwijsmateriaal
Animatiefilm over proactieve zorgplanning (ook wel: advance care planning) voor zorgverleners en beleidsmedewerkers.
Mail de redactie
Mail de redactie met jouw evenement, nieuws of tool waar anderen baat bij kunnen hebben. Suggesties of klachten over informatie zijn ook zeer welkom. Met jouw inbreng kunnen we Palliaweb verbeteren.