Onderwijsmaterialen

Onderwijsmaterialen

Wil je jouw lessen over palliatieve zorg optimaliseren? In de toolbox vind je een breed scala aan praktisch onderwijsmateriaal en achtergrondmateriaal voor de verdere ontwikkeling van het onderwijs of de opleiding. Je kunt het materiaal meteen toepassen in jouw praktijk. Dit materiaal is ingebracht door collega’s uit het veld en (wordt) beoordeeld door de Screeningscommissie Onderwijs Palliatieve Zorg

Contactpersoon Jojanneke van Staveren-Thiesen O2PZ
Laatst geactualiseerd: 13 april 2021
Filteren
Opleidingen
Soort zorg | Zorgsetting
Zorgdimensie
Soort onderwijsmateriaal
CanMeds rollen (mbo-hbo | wo)
Fase interprofessioneel zorgproces
Kosten
Proactieve zorgplanning: de verantwoordelijkheden van de verpleegkundigen (artikel)
Onderwijsmateriaal
Artikel dat ingaat op de vraag wat de verantwoordelijkheden van verpleegkundigen zijn ten aanzien van proactieve zorgplanning bij het verlenen van palliatieve zorg aan patiënten in het ziekenhuis. Er worden zes fasen beschreven.
Levenseinde op verzoek (website)
Onderwijsmateriaal
Educatieve website voor geneeskundestudenten om materialen te kunnen bestuderen rond het onderwerp 'levenseinde op verzoek'. Ook artsen kunnen ervan gebruikmaken.
Hoe schrijf ik een wilsverklaring (website)
Onderwijsmateriaal
Website van de Rijksoverheid over beslissingen rond het levenseinde voor het gewone publiek met onder meer de onderwerpen: Hoe schrijf je een wilsverklaring, welke soorten wilsverklaring zijn er, euthanasie en tijdig spreken over het levenseinde. Er zijn links naar voorlichtingsbrochures over deze onderwerpen.
Zorg rond het levenseinde bij mensen met dementie (website)
Onderwijsmateriaal
Dementie.nl is een platform met informatie over de laatste levensfase en zorg rond het levenseinde bij mensen met dementie. Ook wordt uitgelegd wat een wilsverklaring, een non-reanimatieverklaring, een behandelverbod en een behandelgebod is.
Voor het te laat is (video)
Onderwijsmateriaal
De documentaire ‘Voor het te laat is’ (55 minuten) toont hoe twee vrouwen omgaan met de ziekte van Alzheimer en kiezen om hun eigen leven waardig te beëindigen middels euthanasie. Dit materiaal kan gebruikt worden bij onderwijs over wet- en regelgeving en euthanasie.
Proactieve zorgplanning (advance care planning) bij verstandelijk beperkte patiënten (website)
Onderwijsmateriaal
Website met informatie over proactieve zorgplanning (advance care planning) in de zorg voor mensen met een verstandelijke beperking. De nadruk bij deze zorg ligt op vroegtijdige communicatie over de zorg in de toekomst; de wensen en verwachtingen van patiënten en betrokkenen staan daarbij centraal.
Palliatieve zorg voor mensen met een verstandelijke beperking (checklist)
Onderwijsmateriaal
Checklist behorend bij de zorgmodule 'Palliatieve zorg 1.0'. Deze checklist is een hulpmiddel om de palliatieve fase te markeren en bij proactieve zorgplanning (advance care planning) bij mensen met een verstandelijke beperking.
Reflectie op de dood: Café Mortel of Death Café (tool)
Onderwijsmateriaal
Aan de hand van de kaarten van Death Café reflecteren studenten op een informele en ongedwongen wijze op hun eigen ideeën, verwachtingen, angsten, waarden, hoop rondom de dood. Hun eigen dood, maar ook de dood in het algemeen.
Implementatie van proactieve zorgplanning (handreiking)
Onderwijsmateriaal
Draaiboek voor implementatie van proactieve zorgplanning in de eerste lijn en een trainingsmodule voor proactieve zorgplanning, voortkomend uit het project 'Proactieve zorgplanning (advance care planning) in de eerste lijn voor de kwetsbare oudere patiënt en diens naasten'.
Proactieve zorgplanning (advance care planning) (lesbeschrijving)
Onderwijsmateriaal
Lesbeschrijving van de werkgroep proactieve zorgplanning (ook wel: advance care planning) als onderdeel van het blok Medical Humanities (Bachelor jaar 3) in de onderwijssetting van het UMCU. Deze bevat meerdere werkvormen.
Proactieve zorgplanning (advance care planning) (e-learning)
Onderwijsmateriaal
E-learning gericht op proactieve zorgplanning (advance care planning). Aan bod komen onder meer: de definitie van proactieve zorgplanning, het model van curatieve - chronische - palliatieve zorg en begrippen rondom proactieve zorgplanning.
Beschrijving proactieve zorgplanning (advance care planning))
Onderwijsmateriaal
Definitie en beschrijving van proactieve zorgplanning (ook wel advance care planning) komt uit het Kwaliteitskader palliatieve zorg Nederland. Deze is te gebruiken als tekstuele informatie bij een les over proactieve zorgplanning.
Proactieve zorgplanning (advance care planning) (onderzoeksartikel) in de huisartsenpraktijk: Denken en praten ouderen over behandelwensen? (artikel)
Onderwijsmateriaal
Onderzoeksartikel over communicatie van oudere patiënten met hun huisarts over behandelvoorkeuren en proactieve zorgplanning, aan de hand van een studie over welke behandelvoorkeuren 75-plussers wel en niet bespreken met de huisarts.
Tijdig praten over het levenseinde (handreiking)
Onderwijsmateriaal
Het is voor patiënten vaak niet duidelijk wat palliatieve zorg is en wat de mogelijkheden zijn. Voor artsen is het soms moeilijk om het gesprek over het levenseinde aan te gaan. De KNMG handreiking helpt op gestructureerde wijze het gesprek aan te gaan. In het onderwijs te gebruiken bij proactieve zorgplanning.
Spreek op tijd over uw levenseinde (handreiking voor patiënten)
Onderwijsmateriaal
Handreiking voor patiënten die ze helpt met de arts te praten over wensen en verwachtingen rond het levenseinde.
Samen beslissen: De dialoog tussen arts en patiënt
Onderwijsmateriaal
Mini-college (9 minuten) over de dialoog tussen arts en patiënt met betrekking tot samen beslissen. In de video worden de stappen van het gedeelde besluitvormingsproces weergegeven. Daarnaast wordt er aandacht besteed aan de effectiviteit van gezamenlijke besluitvorming op basis van onderzoek.
PaTz proactieve zorgplanning (advance care planning) in de thuiszorg (bijeenkomsten)
Onderwijsmateriaal
In PaTz bijeenkomsten werken huisartsen, wijkverpleegkundigen en consulenten palliatieve zorg samen om de palliatieve zorg voor de patiënten en hun naasten te verbeteren. Studenten kunnen eventueel een PaTz bijeenkomst bijwonen tijdens stage wijkgerichte zorg.
Doodgewoon bespreekbaar (website)
Onderwijsmateriaal
Website met materiaal over het bespreekbaar maken van het levenseinde waaronder een wensenboekje, een segmentatiewaaier en een kaartset. Met de kaartset kun je zelf en met anderen in gesprek over wat voor jou belangrijk en ook niet belangrijk is rondom de laatste levensfase.
Passende zorg voor kwetsbare ouderen door proactieve zorgplanning (advance care planning) (rapport)
Onderwijsmateriaal
Informatief en verkennend rapport over multidisciplinaire samenwerking rond proactieve zorgplanning (advance care planning) in het verpleeghuis. Taken en verantwoordelijkheden van artsen, verpleegkundigen en verzorgenden met casuïstiek uit de ouderenzorg en suggesties voor tools voor proactieve zorgplanningsgesprekken.
Proactieve zorgplanning (advance care planning) (artikel)bij chronisch longfalen (COPD en Fibrose)
Onderwijsmateriaal
Artikel uit Tijdschrift voor Ouderengeneeskunde (2017) waarin de auteurs een overzicht geven van de belangrijkste aspecten van proactieve zorgplanning (ook wel: advance care planning) voor personen met gevorderd longfalen, zoals COPD en longfibrose.
Bied je onderwijsmateriaal aan
Vul op deze pagina de vereiste velden in om je aanbod in te dienen.