Onderwijsmaterialen

Onderwijsmaterialen

Wil je jouw lessen over palliatieve zorg optimaliseren? In de toolbox vind je een breed scala aan praktisch onderwijsmateriaal en achtergrondmateriaal voor de verdere ontwikkeling van het onderwijs of de opleiding. Je kunt het materiaal meteen toepassen in jouw praktijk. Dit materiaal is ingebracht door collega’s uit het veld en beoordeeld door de Screeningscommissie onderwijs palliatieve zorg

Contactpersoon Jojanneke van Staveren-Thiesen O2PZ
Laatst geactualiseerd: 13 april 2021
Filteren
CanMeds rollen (mbo-hbo | wo)
Fase interprofessioneel zorgproces
Kosten
Opleidingen
Soort onderwijsmateriaal
Soort zorg | Zorgsetting
Zorgdimensie
Proactieve zorgplanning (advance care planning) (les)
Onderwijsmateriaal
Lesbeschrijving van de werkgroep proactieve zorgplanning (advance care planning) als onderdeel van het blok Medical Humanities (Bachelor jaar 3) in de onderwijssetting van het UMCU.
Tijdig praten over het levenseinde (boek)
Onderwijsmateriaal
E-book van de KNMG dat helpt op gestructureerde wijze het gesprek aan te gaan met patiënten over palliatieve zorg. In het onderwijs te gebruiken bij proactieve zorgplanning (advance care planning).
Proactieve zorgplanning (advance care planning) in de huisartsenpraktijk (artikel)
Onderwijsmateriaal
Onderzoeksartikel over de communicatie tussen oudere patiënten en hun huisarts over behandelvoorkeuren en proactieve zorgplanning.
Proactieve zorgplanning (advance care planning) (artikel)
Onderwijsmateriaal
Definitie en beschrijving van proactieve zorgplanning (ook wel advance care planning) uit het Kwaliteitskader palliatieve zorg Nederland. Te gebruiken als tekstuele informatie bij een les over proactieve zorgplanning.
Het voeren van een ACP-gesprek (Taak 1 leerlijn Advance Care Planning)
Onderwijsmateriaal
Taak 1 van de leerlijn Advance Care Planning waarin de student kennismaakt met het voeren van een gesprek over proactieve zorgplanning, ook wel advance care planning (ACP) genoemd.
Proactieve zorgplanning bij patiënt met Parkinson (rollenspel)
Onderwijsmateriaal
Casus over een patiënt van middelbare leeftijd met Parkinson met focus op op de vier dimensies ten behoeve van proactieve zorgplanning. Met rolomschrijvingen van patiënt en arts.
Verrast door de 'surprise question' (artikel)
Onderwijsmateriaal
Artikel over het tijdig herkennen van patiënten met palliatieve zorgbehoeften waarin wordt ingegaan op de betrouwbaarheid van de surprise question: zou ik verbaasd zijn als deze patiënt binnen twaalf maanden zou komen te overlijden?
Palliatieve zorg bij ALS (casus)
Onderwijsmateriaal
Casus van een man met amyotrofische laterale sclerose (ALS) waarbij een aantal vragen wordt gesteld om studenten te helpen de symptomen van ALS beter te begrijpen, na te denken over behandelmogelijkheden (palliatieve zorg op vier dimensies) en proactieve zorgplanning bij ALS.
Proactieve zorgplanning (advance care planning) bij chronisch longfalen (artikel)
Onderwijsmateriaal
Artikel waarin de auteurs een overzicht geven van de belangrijkste aspecten van proactieve zorgplanning (advance care planning) voor personen met gevorderd longfalen, zoals COPD en longfibrose.
Vierluik over de laatste levensfase (video)
Onderwijsmateriaal
Vierluik over de medische besluitvorming in de spreekkamer met een inkijkje in de dagelijkse praktijk van een huisartsenpraktijk, een ziekenhuis, een verpleeghuis en een hospice. Proactieve zorgplanningsgesprekken van artsen met patiënten zijn expliciet onderdeel van deze video's.
PaTz: proactieve zorgplanning in de thuiszorg (website)
Onderwijsmateriaal
In PaTz-bijeenkomsten werken huisartsen, wijkverpleegkundigen en consulenten palliatieve zorg samen om de palliatieve zorg voor de patiënten en hun naasten te verbeteren. Studenten kunnen eventueel een PaTz-bijeenkomst bijwonen tijdens een stage wijkgerichte zorg.
Samen beslissen: de dialoog tussen arts en patiënt (video)
Onderwijsmateriaal
Minicollege over de dialoog tussen arts en patiënt met betrekking tot samen beslissen. In de video worden de stappen van het gedeelde besluitvormingsproces weergegeven. Daarnaast wordt aandacht besteed aan de effectiviteit van gezamenlijke besluitvorming op basis van onderzoek.
Passende zorg voor kwetsbare ouderen door proactieve zorgplanning (advance care planning) (rapport)
Onderwijsmateriaal
Informatief en verkennend rapport over multidisciplinaire samenwerking rond proactieve zorgplanning (ACP) in het verpleeghuis. Taken en verantwoordelijkheden van artsen, verpleegkundigen en verzorgenden met casuïstiek uit de ouderenzorg en suggesties voor tools voor proactieve zorgplanningsgesprekken.
Anders gaat uw moeder dood (video)
Onderwijsmateriaal
Een video over een conflictsituatie tussen broer en zus over proactieve zorgplanning (advance care planning) bij hun moeder met dementie. Het materiaal is in te zetten bij een opdracht rondom proactieve zorgplanning bij dementie en/of communicatie en management van familieleden met tegenstrijdige visies.
Waarom praten over sterven? (video)
Onderwijsmateriaal
Korte, indringende video waarin het belang van het bespreekbaar maken van wensen over de dood aan de orde komt.
Virtual Patients (Leerlijn Advanced Care Planning)
Onderwijsmateriaal
Virtual patients (VP's) zijn onderwijsmaterialen waarin authentieke klinische scenario’s worden gesimuleerd via een computerprogramma. De Pasemeco projectgroep heeft 4 VP’s gemaakt rondom palliatieve zorg, die onderwijsgevers naar eigen inzicht kunnen inzetten. De VP’s maken deel uit van de leerlijn Advance Care Planning (ACP).
Palliatieve zorg abdomen (casus)
Onderwijsmateriaal
Casusbeschrijvingen met vragen voor een blok in de bachelor rond abdominale problematiek. Verschillende palliatieve zorgaspecten zijn geïntegreerd: klinisch redeneren in een palliatieve setting, nadenken over prognose, multidimensioneel probleemdenken, multidisciplinair beleid opstellen en proactieve zorgplanning.
Proactieve zorgplanning (ACP): de rol van de verzorgenden en verpleegkundigen (presentatie)
Onderwijsmateriaal
Presentatie die een heldere introductie geeft over het belang en toepassing van proactieve zorgplanning (ACP). De presentatie kan verwerkt worden in de les/leertaak proactieve zorgplanning.
Proactieve zorgplanning (handleiding)
Onderwijsmateriaal
Praktische handleiding voor de huisarts om proactieve zorgplanning (ACP) vorm te geven.
Proactieve zorgplanning: de verantwoordelijkheden van de verpleegkundigen (artikel)
Onderwijsmateriaal
Artikel dat ingaat op de vraag wat de verantwoordelijkheden van verpleegkundigen zijn ten aanzien van proactieve zorgplanning bij het verlenen van palliatieve zorg aan patiënten in het ziekenhuis. Er worden zes fasen beschreven.
Bied je onderwijsmateriaal aan
Vul op deze pagina de vereiste velden in om je aanbod in te dienen.