Onderwijsmaterialen

Onderwijsmaterialen

Wil je jouw lessen over palliatieve zorg optimaliseren? In de toolbox hieronder vind je een breed scala aan praktisch onderwijsmateriaal en achtergrondmateriaal voor de verdere ontwikkeling van het onderwijs of de opleiding. Je kunt het materiaal meteen toepassen in de praktijk. Dit materiaal is ingebracht door collega’s uit het veld en beoordeeld door de Screeningscommissie onderwijs palliatieve zorg

Je kunt ook je eigen scholingsmateriaal aanbieden voor plaatsing op het onderwijsplatform. Via onderstaande button dien je een verzoek in bij de screeningscommissie. Die commissie beoordeelt het aangeboden materiaal op actualiteit en kwaliteit. Binnen vijf werkdagen hoor je of het materiaal in de toolbox op het onderwijsplatform wordt geplaatst.

Bied je scholings- of onderwijsmateriaal aan

Contactpersoon
Laatst geactualiseerd: 6 april 2022
Filteren
CanMEDs rollen (mbo-hbo | wo)
Fase interprofessioneel zorgproces
Kosten
Opleidingen
Soort onderwijsmateriaal
Soort zorg | Zorgsetting
Zorgdimensie
Samenwerking bij Proactieve Zorgplanning (handreiking)
Onderwijsmateriaal
Handreiking voor zorgverleners met informatie over competenties, rollen en interprofessionele samenwerking rondom proactieve zorgplanning bij mensen met dementie.
Ik ben een Mens, tot het Einde (video)
Onderwijsmateriaal
Korte film over palliatieve zorg bij dementie waarbij de mens met zijn/haar wensen, waarden en behoeften centraal staat.
Samenwerken bij Proactieve Zorgplanning (infographic)
Onderwijsmateriaal
Infographic voor zorgverleners in het verpleeghuis die werken met mensen met dementie en hun naasten. De infographic helpt bij het (interprofessioneel) samenwerken bij proactieve zorgplanning.
Wat is proactieve zorgplanning? (video)
Onderwijsmateriaal
Animatiefilm over proactieve zorgplanning (ook wel: advance care planning) voor zorgverleners en beleidsmedewerkers.
Proactieve zorgplanning (advance care planning) (artikel)
Onderwijsmateriaal
Definitie en beschrijving van proactieve zorgplanning (advance care planning) uit het Kwaliteitskader palliatieve zorg Nederland.
Proactieve zorgplanning (advance care planning) bij chronisch longfalen (artikel)
Onderwijsmateriaal
Artikel waarin de auteurs een overzicht geven van de belangrijkste aspecten van proactieve zorgplanning (advance care planning) voor personen met gevorderd longfalen, zoals COPD en longfibrose.
Proactieve zorgplanning (advance care planning) in de huisartsenpraktijk (artikel)
Onderwijsmateriaal
Onderzoeksartikel over de communicatie tussen oudere patiënten en hun huisarts over behandelvoorkeuren en proactieve zorgplanning.
Proactieve zorgplanning (advance care planning) (les)
Onderwijsmateriaal
Lesbeschrijving van de werkgroep proactieve zorgplanning (advance care planning) als onderdeel van het blok Medical Humanities (bachelor jaar 3) in de onderwijssetting van het UMCU.
Tijdig praten over het levenseinde (boek)
Onderwijsmateriaal
E-book van de KNMG dat helpt op gestructureerde wijze het gesprek aan te gaan met patiënten over palliatieve zorg.
Virtual Patients (Taak 3 Leerlijn Advanced Care Planning)
Onderwijsmateriaal
Taak 3 van de leerlijn Advance Care Planning is gericht op virtual patients (VP's): onderwijsmaterialen waarin authentieke klinische scenario’s worden gesimuleerd via een computerprogramma.
Proactieve zorgplanning (advance care planning) bij een patiënt met Parkinson (casus)
Onderwijsmateriaal
Casus over een patiënt van middelbare leeftijd met Parkinson met focus op op de vier dimensies ten behoeve van proactieve zorgplanning (advance care planning).
Palliatieve zorg bij ALS (casus)
Onderwijsmateriaal
Casus van een man met amyotrofische laterale sclerose (ALS) waarbij een aantal vragen wordt gesteld om studenten te helpen de symptomen van ALS beter te begrijpen, na te denken over behandelmogelijkheden (palliatieve zorg op vier dimensies) en proactieve zorgplanning bij ALS.
Implementatie van proactieve zorgplanning (handreiking)
Onderwijsmateriaal
Draaiboek voor implementatie van proactieve zorgplanning (advance care planning) in de eerste lijn en een trainingsmodule voor proactieve zorgplanning bij kwetsbare ouderen.
Het belang van het bespreken van het naderende levenseinde (video)
Onderwijsmateriaal
Korte video waarin het belang van het bespreken van het naderende levenseinde met patiënten en hun naasten wordt besproken.
Proactieve zorgplanning (advance care planning) (toolkit)
Onderwijsmateriaal
Praktische toolkit voor de huisarts om proactieve zorgplanning (advance care planning) vorm te geven.
Vierluik over de laatste levensfase (video)
Onderwijsmateriaal
Vierluik over de medische besluitvorming in de spreekkamer met een inkijkje in de dagelijkse praktijk van een huisartsenpraktijk, een ziekenhuis, een verpleeghuis en een hospice.
Samen beslissen: de dialoog tussen arts en patiënt (video)
Onderwijsmateriaal
Minicollege over de dialoog tussen arts en patiënt met betrekking tot samen beslissen.
Passende zorg voor kwetsbare ouderen door proactieve zorgplanning (advance care planning) (rapport)
Onderwijsmateriaal
Informatief en verkennend rapport over multidisciplinaire samenwerking rond proactieve zorgplanning (ACP) in het verpleeghuis.
Palliatieve zorg abdomen (casus)
Onderwijsmateriaal
Casusbeschrijvingen met vragen voor een blok in de bachelor rond abdominale problematiek.
Proactieve zorgplanning (advance care planning), rol verzorgenden en verpleegkundigen (presentatie)
Onderwijsmateriaal
Presentatie die een introductie geeft over het belang en toepassing van proactieve zorgplanning (ACP) en de rol van verzorgenden en verpleegkundigen.
Mail de redactie
Mail de redactie met jouw evenement, jouw nieuws of een tool waar anderen (ook) baat bij kunnen hebben. 'Delen is vermenigvuldigen', zeggen ze wel eens. Maar ook suggesties of klachten over de vindbaarheid van informatie zijn zeer welkom. Met jouw inbreng kunnen we Palliaweb verbeteren.