Zorg rond het levenseinde bij mensen met dementie (website)
Onderwijsmateriaal

Zorg rond het levenseinde bij mensen met dementie (website)

  • Aanbieder dementie.nl
  • Soort materiaal achtergrondmateriaal, website
  • Versie 2020
  • Opleiding alle opleidingen
  • CanMEDs rol communicator | communiceren, samenwerkingspartner | samenwerken
  • Kosten nee
Contactpersoon Anke van de Vegte IKNL (Integraal Kankercentrum Nederland)
Laatst geactualiseerd: 9 april 2021

Dementie.nl is het platform voor iedereen die betrokken is bij dementie. Je vindt hier informatie over de laatste levensfase en zorg rond het levenseinde bij mensen met dementie. Ook wordt uitgelegd wat een wilsverklaring, een non-reanimatieverklaring, een behandelverbod en een behandelgebod is.

De informatie is gericht op de naaste van de patiƫnt. Te gebruiken als voorbereiding voor onderwijs over hoe dementie zich in de laatste levensfase ontwikkelt, het belang van proactieve zorgplanning (ook wel: advance care planning), symptoombestijding en beslissingen rond het levenseinde.

Naar het materiaal
 

Verwant materiaal

Dit materiaal is door de projecten Pasemeco en/of Edupal (2020) en door de screeningscommissie Optimaliseren Onderwijs Palliatieve Zorg (O2PZ) (2021) aangemerkt als geschikt onderwijsmateriaal voor het initieel onderwijs en bij- en nascholing. 

Contactpersoon Anke van de Vegte IKNL (Integraal Kankercentrum Nederland)
Laatst geactualiseerd: 9 april 2021
Bied je onderwijsmateriaal aan
Vul op deze pagina de vereiste velden in om je aanbod in te dienen.