Anders gaat uw moeder dood (video)
Onderwijsmateriaal

Anders gaat uw moeder dood (video)

  • Aanbieder Jeroen Terlingen
  • Soort materiaal video of animatie
  • Versie 2016
  • Opleiding bachelor geneeskunde niveau 6, geneeskundig specialist niveau 8 (basis PZ), hbo verpleegkundige niveau 6, huisarts, mbo verpleegkundige niveau 4, post-hbo palliatieve zorg (6), praktijkondersteuner (4), specialist ouderengeneeskunde, verzorgende (IG) niveau 3
  • CanMEDs rol communicator | communiceren, zorgverlener | medisch handelen
  • EPA's communiceren, proactieve zorgplanning
  • Kosten nee
Contactpersoon Anke van de Vegte IKNL (Integraal Kankercentrum Nederland)
Laatst geactualiseerd: 6 oktober 2021

Anders gaat uw moeder dood is een video die een conflictsituatie tussen broer en zus laat zien over proactieve zorgplanning (ook wel: advance care planning) bij hun moeder met dementie. De video duur 5 minuten.

De video is in te zetten bij het thema proactieve zorgplanning bij dementie en/of communicatie en management van familieleden met tegenstrijdige visies.

Leerdoelen

Met de opdracht bij de video kan de deelnemer aspecten van proactieve zorgplanning benoemen en het belang er van aangeven, herkennen welke waarden, wensen en behoeften de naasten aangeven voor de patiënt (moeder met dementie in de palliatieve fase). En kan de deelnemer reflecteren op de behandelingswijze van de betrokken zorgverleners bij de zorgverlening van een patiënt met dementie (mevrouw uit de video) in de palliatieve fase.

Naar het materiaal
 

Naar de docenteninstructie


Verwant materiaal

Licentie

Creative commons: CC BY-NC-SA


Dit materiaal is door de projecten Pasemeco en/of Edupal (2020) en de screeningscommissie van Optimaliseren Onderwijs Palliatieve Zorg (O2PZ) aangemerkt als geschikt onderwijsmateriaal voor het initieel onderwijs en bij- en nascholing.

Contactpersoon Anke van de Vegte IKNL (Integraal Kankercentrum Nederland)
Laatst geactualiseerd: 6 oktober 2021
Bied je onderwijsmateriaal aan
Vul op deze pagina de vereiste velden in om je aanbod in te dienen.