Proactieve zorgplanning bij patiënt met Parkinson (rollenspel)
Onderwijsmateriaal

Proactieve zorgplanning bij patiënt met Parkinson (rollenspel)

  • Aanbieder Pasemeco
  • Soort materiaal casuïstiek
  • Versie 2020
  • Opleiding geneeskunde-master (7), geneeskundig specialist niveau 8 (basis PZ), geneeskundig specialist niveau 8+ (gevorderd PZ), huisarts, kaderarts, physician assistant (7), specialist ouderengeneeskunde, vpk. specialist (7)
  • CanMEDs rol communicator | communiceren
  • Kosten nee
Contactpersoon Anke van de Vegte IKNL (Integraal Kankercentrum Nederland)
Laatst geactualiseerd: 31 mei 2021

Deze casus kan worden gebruikt om met studenten vaardigheden te vergroten rondom gespreksvoering op de vier dimensies van palliatieve zorg. In de casus wordt een rolbeschrijving voor de patient en voor de arts beschreven. In beide rollen verdiept de student zich in kenmerken en symptomen van de vier dimensies. Dit lesmateriaal ondersteunt het (verder) ontwikkelen van de CanMEDs rol Communicator uit het Onderwijsraamwerk Palliatieve Zorg.

Het materiaal kan worden uitgebreid/verdiept met materialen op het gebied van ethiek, (culturele) diversiteit en/of gezamenlijke besluitvorming.

De casus is met name geschikt om te worden gebruikt in onderwijs aan studenten op WO niveau 6 en 7.

 

Naar het materiaal
 

Licentie

Creative commons: by-nc


Dit materiaal is door de screeningscommissie van Optimaliseren Onderwijs Palliatieve Zorg (O2PZ) aangemerkt als geschikt onderwijsmateriaal voor het initieel onderwijs en bij- en nascholing.

Contactpersoon Anke van de Vegte IKNL (Integraal Kankercentrum Nederland)
Laatst geactualiseerd: 31 mei 2021
Bied je onderwijsmateriaal aan
Vul op deze pagina de vereiste velden in om je aanbod in te dienen.