Blended learning 'Samen beslissen in de palliatieve oncologische zorg' (lespakket)
Onderwijsmateriaal

Blended learning 'Samen beslissen in de palliatieve oncologische zorg' (lespakket)

 • Aanbieder Amsterdam UMC
 • Soort materiaal lespakket
 • Versie 2022
 • Opleiding basisarts niveau 7, geneeskundig specialist niveau 8 (basis PZ), geneeskundig specialist niveau 8+ (gevorderd PZ), hbo-verpleegkundige niveau 6, huisarts, physician assistant (7), specialist ouderengeneeskunde, vpk. specialist (7)
 • CanMEDs rol communicator | communiceren, samenwerkingspartner | samenwerken
 • Kosten ja
Voor vragen, neem contact op met:
Laatst geactualiseerd: 24 oktober 2022

De blended learning modules Samen Beslissen in de palliatieve oncologische zorg zijn ontwikkeld voor drie doelgroepen:

 • oncologen
 • verpleegkundigen in de oncologie
 • huisartsen

De draaiboeken beschrijven de lesmodules voor elk van de doelgroepen. Voor elke doelgroep bestaat de blended learning uit een e-learning (beschikbaar bij Bohn Stafleu van Loghum) en een vaardighedentraining met een ervaren trainer en acteur (3,5 uur face-to-face, fysiek of online). De draaiboeken beschrijven de achtergrond, de leerdoelen en de inhoud van de trainingsbijeenkomsten.

Leerdoelen  

Een oncoloog die de blended learnings heeft gevolgd:

 • kan beschrijven wat samen beslissen is en waarom samen beslissen van belang is in de palliatieve oncologische zorg
 • is zich bewust van de eigen voorkeuren en barrières in gesprekken over de palliatieve oncologische behandeling
 • is bereid, gemotiveerd en voelt zich bekwaam om samen beslissen over de palliatieve oncologische behandeling toe te passen
 • is in staat de stappen van samen beslissen toe te passen in een gesprek over de palliatieve oncologische behandeling, waaronder:
  • agenderen van de te nemen beslissing en de rol van de patiënt daarin
  • informeren over de opties en de voor- en nadelen daarvan
  • verkennen van de waarden en voorkeuren van de patiënt
  • gezamenlijk komen tot een beslissing
    

Naar het draaiboek Specialisten

Naar de presentatie Specialisten


Een huisarts of verpleegkundige die de blended learning heeft gevolgd:

 • kan beschrijven wat samen beslissen is en waarom gedeelde besluitvorming van belang is in de palliatieve oncologische zorg
 • is zich bewust van de eigen voorkeuren en barrières in gesprekken over de palliatieve oncologische behandeling
 • is bereid, gemotiveerd en voelt zich bekwaam om samen beslissen over de palliatieve oncologische behandeling te ondersteunen
 • is in staat verschillende communicatiestrategieën toe te passen om samen beslissen over de palliatieve oncologische behandeling te ondersteunen, waaronder het:
  • signaleren of de beslissing bewust, geïnformeerd en passend wordt genomen
  • aanvullen door keuzebewustzijn of informatie te verhelderen en te helpen bij het komen tot een voorkeur
  • faciliteren van een goed besluit door de patiënt te helpen bij het voorbereiden of organiseren van een gesprek met specialist of naasten.
    

Naar het draaiboek Huisartsen

Naar de presentatie Huisartsen

 

Naar het draaiboek Verpleegkundigen

Naar de presentatie Verpleegkundigen


Licentie

Creative commons: by-nc-sa 

Kosten

De e-learnings zijn niet gratis, de rest van het materiaal wel.

Meer informatie

De filmpjes zijn op te vragen bij Dr. I. Henselmans via I.Henselmans@amsterdamumc.nl.

Dit onderwijsmateriaal is het resultaat van een door ZonMw gefinancierd Palliantieproject. Bekijk ook het interview met de projectleider.


Dit materiaal is door de screeningscommissie van Optimaliseren Onderwijs Palliatieve Zorg (O²PZ) aangemerkt als geschikt onderwijsmateriaal voor het initieel onderwijs en bij- en nascholing. 

Voor vragen, neem contact op met:
Laatst geactualiseerd: 24 oktober 2022
Niet gevonden wat je zocht?
Mail de redactie
Mail de redactie met jouw evenement, nieuws of tool waar anderen baat bij kunnen hebben. Suggesties of klachten over informatie zijn ook zeer welkom. Met jouw inbreng kunnen we Palliaweb verbeteren.