Vierluik over de laatste levensfase (video)
Onderwijsmateriaal

Vierluik over de laatste levensfase (video)

  • Aanbieder NOS Nieuwsuur
  • Soort materiaal achtergrondmateriaal, video of animatie
  • Versie 2013
  • Opleiding fysio- of ergotherapeut, geestelijk verzorger, geneeskundig specialist niveau 8 (basis PZ), geneeskundig specialist niveau 8+ (gevorderd PZ), hbo verpleegkundige niveau 6, helpende zorg & welzijn niveau 2, huisarts, mbo verpleegkundige niveau 4, specialist ouderengeneeskunde, verzorgende (IG) niveau 3, vpk. specialist (7)
  • CanMEDs rol communicator | communiceren, zorgverlener | medisch handelen
  • Kosten nee
Contactpersoon
Anke van de Vegte IKNL (Integraal Kankercentrum Nederland)
Laatst geactualiseerd: 19 mei 2021

In 2013 zond Nieuwsuur een bijzonder vierluik uit over de medische besluitvorming in de spreekkamer. De serie van vier video's over de laatste levensfase, elk rond de tien minuten, geeft een inkijkje in de dagelijkse praktijk van een huisartsenpraktijk, een ziekenhuis, een verpleeghuis en een hospice. Verslaggevers Judith Pennarts en Jane van Laar voeren op elke locatie openhartige gesprekken met artsen, patiĆ«nten en familieleden.

Onderwerpen:

  • Tegen welke dilemma's lopen ze aan?
  • Wat is goede zorg als genezing niet meer mogelijk is?
  • Wie bepaalt of er nog wordt doorbehandeld?

Proactieve zorgplanningsgesprekken met patiĆ«nten zijn expliciet onderdeel van deze video's. Het materiaal geeft inzicht in de wijze waarop palliatieve zorg in de huisartspraktijk, ziekenhuis, verpleeghuis, hospice vorm krijgt.

 

Naar het materiaal

 

Dit materiaal is door de projecten Pasemeco en/of Edupal (2020) en door de screeningscommissie Optimaliseren Onderwijs Palliatieve Zorg (O2PZ) (2021) aangemerkt als geschikt onderwijsmateriaal voor het initieel onderwijs en bij- en nascholing. 

Contactpersoon
Anke van de Vegte IKNL (Integraal Kankercentrum Nederland)
Laatst geactualiseerd: 19 mei 2021
Bied je onderwijsmateriaal aan
Vul op deze pagina de vereiste velden in om je aanbod in te dienen.