Hoe schrijf ik een wilsverklaring (website)
Onderwijsmateriaal

Hoe schrijf ik een wilsverklaring (website)

  • Aanbieder Rijksoverheid
  • Soort materiaal achtergrondmateriaal, website
  • Versie 2020
  • CanMEDs rol zorgverlener | medisch handelen
  • Kosten nee
Contactpersoon Anke van de Vegte IKNL (Integraal Kankercentrum Nederland)
Laatst geactualiseerd: 10 april 2021

Website van de Rijksoverheid over beslissingen rond het levenseinde voor het gewone publiek met onder meer de volgende onderwerpen:

  • Hoe schrijf je een wilsverklaring? 
  • Welke soorten wilsverklaring zijn er?
  • Euthanasie
  • Tijdig spreken over het levenseinde

Op de website staan links naar voorlichtingsbrochures over deze onderwerpen.
 

Naar het materiaal
 

Verwant materiaal

 

Dit materiaal is door de projecten Pasemeco en/of Edupal (2020) en door de screeningscommissie Optimaliseren Onderwijs Palliatieve Zorg (O2PZ) (2021) aangemerkt als geschikt onderwijsmateriaal voor het initieel onderwijs en bij- en nascholing. 

Contactpersoon Anke van de Vegte IKNL (Integraal Kankercentrum Nederland)
Laatst geactualiseerd: 10 april 2021
Bied je onderwijsmateriaal aan
Vul op deze pagina de vereiste velden in om je aanbod in te dienen.