Palliatieve zorg abdomen (casus)
Onderwijsmateriaal

Palliatieve zorg abdomen (casus)

  • Aanbieder Pasemeco
  • Soort materiaal achtergrondmateriaal, casuïstiek
  • Versie 2018
  • Opleiding bachelor geneeskunde niveau 6
  • CanMEDs rol reflectieve EBP professional | kennis en wetenschap, samenwerkingspartner | samenwerken, zorgverlener | medisch handelen
  • Kosten nee
Contactpersoon Daniëlle Verstegen Maastricht University
Laatst geactualiseerd: 13 mei 2021

De casusbeschrijvingen met vragen zijn ontwikkeld voor een blok in de bachelor rond abdominale problematiek. Er wordt steeds hetzelfde format met vragen gevolgd, aangepast aan de casus. De beschrijvingen zijn zo opgesteld dat verschillende relevante palliatieve zorgaspecten ge├»ntegreerd zijn, zoals: klinisch redeneren in een palliatieve setting, nadenken over prognose, multidimensioneel probleemdenken, multidisciplinair beleid opstellen, proactieve zorgplanning. Daarnaast worden er vragen ter discussie voorgelegd om in de groep te bespreken.
 

Naar het materiaal


Licentie

Creative commons: by-nc


Dit materiaal is door de projecten Pasemeco en/of Edupal (2020) en door de screeningscommissie Optimaliseren Onderwijs Palliatieve Zorg (O2PZ) (2021) aangemerkt als geschikt onderwijsmateriaal voor het initieel onderwijs en bij- en nascholing. 

Contactpersoon Daniëlle Verstegen Maastricht University
Laatst geactualiseerd: 13 mei 2021
Bied je onderwijsmateriaal aan
Vul op deze pagina de vereiste velden in om je aanbod in te dienen.