Implementatie van proactieve zorgplanning (handreiking)
Onderwijsmateriaal

Implementatie van proactieve zorgplanning (handreiking)

  • Aanbieder VUmc
  • Soort materiaal achtergrondmateriaal, website
  • Versie 2019
  • Opleiding bachelor geneeskunde niveau 6, geneeskunde-master (7), geneeskundig specialist niveau 8 (basis PZ), geneeskundig specialist niveau 8+ (gevorderd PZ), hbo verpleegkundige niveau 6, helpende zorg & welzijn niveau 2, huisarts, kaderarts, mbo verpleegkundige niveau 4, physician assistant (7), post-hbo palliatieve zorg (6), praktijkondersteuner (4), verzorgende (IG) niveau 3, vpk. specialist (7)
  • CanMEDs rol communicator | communiceren, zorgverlener | medisch handelen
  • Kosten nee
Contactpersoon Annicka van der Plas (Amsterdam UMC) Amsterdam UMC
Laatst geactualiseerd: 4 april 2021

Wanneer zorgverleners op de hoogte zijn van voorkeuren voor zorg rond het levenseinde van oudere patiënten, kunnen ze naar deze kennis handelen. Proactieve zorgpanning (ook wel: advance care planning) is een hulpmiddel om te zorgen dat zorg aansluit bij de wensen en behoeften van de patiënt en diens naasten. 

In het project Proactieve zorgplanning in de eerste lijn voor de kwetsbare oudere patiënt en diens naasten zijn een draaiboek voor de implementatie van proactieve zorgplanning in de eerste lijn en een trainingsmodule voor proactieve zorgplanning opgesteld. Verder was het doel wetenschappelijke onderbouwing voor het gebruik van proactieve zorgplanning. 

Opgenomen zijn handreikingen voor de implementatie van proactieve zorgplanning in de eerste lijn. Het bevat checklisten, een handreiking voor een proactief zorgplanninggesprek en een behandelwensenformulier.
 

Naar het materiaal
 

Dit materiaal is door de projecten Pasemeco en/of Edupal (2020) en door de screeningscommissie Optimaliseren Onderwijs Palliatieve Zorg (O2PZ) (2021) aangemerkt als geschikt onderwijsmateriaal voor het initieel onderwijs en bij- en nascholing. 

Contactpersoon Annicka van der Plas (Amsterdam UMC) Amsterdam UMC
Laatst geactualiseerd: 4 april 2021
Bied je onderwijsmateriaal aan
Vul op deze pagina de vereiste velden in om je aanbod in te dienen.