Weet u wat u wilt? (website)
Onderwijsmateriaal

Weet u wat u wilt? (website)

  • Aanbieder Gezamenlijke Netwerken Palliatieve Zorg
  • Soort materiaal achtergrondmateriaal, video of animatie, website
  • Versie 2020
  • Opleiding alle opleidingen, bachelor geneeskunde niveau 6, basisarts niveau 7, geestelijk verzorger, geneeskunde-master (7), geneeskundig specialist niveau 8 (basis PZ), geneeskundig specialist niveau 8+ (gevorderd PZ), hbo maatschappelijk werk en dienstverlening, hbo-verpleegkundige niveau 6, helpende zorg & welzijn niveau 2, huisarts, kaderarts palliatieve zorg, mbo-verpleegkundige niveau 4, physician assistant (7), post-hbo palliatieve zorg (6), praktijkondersteuner (4), psycholoog, specialist ouderengeneeskunde, verzorgende (IG) niveau 3, vpk. specialist (7), vrijwilligers palliatieve zorg
  • CanMEDs rol communicator | communiceren, gezondheidsbevorderaar | maatschappelijk handelen
  • Kosten nee
Voor vragen, neem contact op met:
Margriet Wanders Netwerken Palliatieve Zorg Utrecht stad en Zuidoost-Utrecht
Laatst geactualiseerd: 10 februari 2023

De video op de website www.weetuwatuwilt.nl toont zes voorbeelden over het belang van tijdig nadenken en praten over de laatste levensfase en het levenseinde. De video kan gebruikt worden om zorgverleners en patiënten op dit belang te wijzen. Er is ook een korte versie van de film zonder geluid die in wachtkamers kan worden gebruikt. ​Daarnaast staan op de website landelijke informatiebijeenkomsten voor patiënten. Dit alles staat den dienste van proactieve zorgplanning en de rol daarin van mensen zelf. 

Leerdoelen

Door het volgen van dit onderwijsmateriaal kan de cursist aan cliënten overbrengen dat het belangrijk is om tijdig na te denken en te spreken over de laatste levensfase en het levenseinde. De cursist kan concrete voorbeelden noemen en die toelichten. 
 

Naar het materiaal


Licentie

Creative commons: by-nc-sa

Meer informatie

De films zijn vrij beschikbaar via info@weetuwatuwilt.nl.
 

Dit materiaal is door de screeningscommissie van Optimaliseren Onderwijs Palliatieve Zorg (O²PZ) aangemerkt als geschikt achtergrondmateriaal voor het initieel onderwijs en bij- en nascholing. 

Voor vragen, neem contact op met:
Margriet Wanders Netwerken Palliatieve Zorg Utrecht stad en Zuidoost-Utrecht
Laatst geactualiseerd: 10 februari 2023
Niet gevonden wat je zocht?
Mail de redactie
Mail de redactie met jouw evenement, nieuws of tool waar anderen baat bij kunnen hebben. Suggesties of klachten over informatie zijn ook zeer welkom. Met jouw inbreng kunnen we Palliaweb verbeteren.