Het belang van het bespreken van het naderende levenseinde (video)
Onderwijsmateriaal

Het belang van het bespreken van het naderende levenseinde (video)

  • Aanbieder PBS Frontline
  • Soort materiaal video of animatie
  • Versie 2015
  • Opleiding bachelor geneeskunde niveau 6, basisarts niveau 7, geneeskunde-master (7), geneeskundig specialist niveau 8 (basis PZ), geneeskundig specialist niveau 8+ (gevorderd PZ), hbo verpleegkundige niveau 6, huisarts, physician assistant (7), post-hbo palliatieve zorg (6), specialist ouderengeneeskunde, vpk. specialist (7)
  • CanMEDs rol communicator | communiceren, zorgverlener | medisch handelen
  • Kosten nee
Contactpersoon
Anke van de Vegte IKNL (Integraal Kankercentrum Nederland)
Laatst geactualiseerd: 30 september 2021

Korte video (vijjf minuten) waarin spoedarts Cooper en senior-arts voor palliatieve zorg Selvaggi het belang van het bespreken van het naderende levenseinde met patiënten en hun naasten toelichten. Vaak wordt de boodschap over het naderende levenseinde niet of te laat gevoerd. Artsen hebben vaak de moeilijke taak om niet alleen hun eigen ongemak over het praten over de dood te moeten overwinnen, maar ook het feit overwinnen dat sommige patiënten en geliefden niet bereid zijn het nieuws te accepteren. Selvaggi stelt dat het accepteren van het levenseinde een proces is, want het blijft moeilijk om tot het besef te komen dat je doodgaat. De video is engelstalig. 

De video kan als introductie worden gebruikt bij onderwijs over communicatie over het levenseinde, proactieve zorgplanning en het slechtnieuwsgesprek. Een werkvorm hiervoor is opgenomen in de docenteninstructie.

Leerdoelen

De deelnemer kan de getoonde communicatie in de video reflecteren op de Nederlandse situatie.

De deelnemer kan het belang van proactieve zorgplanning aangeven en de aanpak uiteenzetten waaronder het gesprek met de patiënt en naaste.
 

Naar het materiaal
 

Naar de docenteninstructie

 

Licentie

Creative commons: CC BY-NC-SA

 

Dit materiaal is door de projecten Pasemeco en/of Edupal (2020) en door de screeningscommissie Optimaliseren Onderwijs Palliatieve Zorg (O2PZ) (2021) aangemerkt als geschikt onderwijsmateriaal voor het initieel onderwijs en bij- en nascholing. 

Contactpersoon
Anke van de Vegte IKNL (Integraal Kankercentrum Nederland)
Laatst geactualiseerd: 30 september 2021
Bied je onderwijsmateriaal aan
Vul op deze pagina de vereiste velden in om je aanbod in te dienen.