Samenwerken bij Proactieve Zorgplanning (infographic)
Onderwijsmateriaal

Samenwerken bij Proactieve Zorgplanning (infographic)

  • Aanbieder DEDICATED
  • Soort materiaal achtergrondmateriaal
  • Versie 2021
  • Opleiding fysio- of ergotherapeut, geestelijk verzorger, hbo maatschappelijk werk en dienstverlening, hbo-verpleegkundige niveau 6, kaderarts palliatieve zorg, mbo-verpleegkundige niveau 4, physician assistant (7), psycholoog, specialist ouderengeneeskunde, verzorgende (IG) niveau 3, vrijwilligers palliatieve zorg
  • CanMEDs rol samenwerkingspartner | samenwerken
  • Kosten nee
Voor vragen, neem contact op met:
Laura Dijkstra Project DEDICATED
Laatst geactualiseerd: 1 juli 2022

De DEDICATED Infographic Samenwerken bij Proactieve Zorgplanning biedt een overzicht van de kennis, rollen, competenties en processtappen die nodig zijn voor (interprofessioneel) samenwerken bij proactieve zorgplanning (advance care planning) voor mensen met dementie in het verpleeghuis.

Leerdoelen 

Na het lezen van dit materiaal heeft de cursist kennis over interprofessioneel samenwerken bij proatieve zorgplanning voor mensen met dementie in het verpleeghuis. 
 

Naar het materiaal


Meer informatie

Ga voor meer informatie over kwaliteitsverbetering van palliatieve zorg voor mensen met dementie en hun naasten naar de website van DEDICATED.
 

Dit materiaal is door de screeningscommissie van Optimaliseren Onderwijs Palliatieve Zorg (O²PZ) aangemerkt als geschikt onderwijsmateriaal voor het initieel onderwijs en bij- en nascholing. 

Voor vragen, neem contact op met:
Laura Dijkstra Project DEDICATED
Laatst geactualiseerd: 1 juli 2022
Niet gevonden wat je zocht?
Mail de redactie
Mail de redactie met jouw evenement, nieuws of tool waar anderen baat bij kunnen hebben. Suggesties of klachten over informatie zijn ook zeer welkom. Met jouw inbreng kunnen we Palliaweb verbeteren.