Palliatieve zorg bij ALS (casus)
Onderwijsmateriaal

Palliatieve zorg bij ALS (casus)

  • Aanbieder Pasemeco
  • Soort materiaal casuïstiek
  • Versie 2018
  • Opleiding bachelor geneeskunde niveau 6, geneeskunde-master (7)
  • CanMEDs rol zorgverlener | medisch handelen
  • Kosten nee
Contactpersoon
Daniëlle Verstegen Maastricht University
Laatst geactualiseerd: 26 mei 2021

Casus over een 54-jarige man met amyotrofische laterale sclerose (ALS). Er wordt een aantal vragen gesteld om studenten te helpen om de symptomen van ALS beter te begrijpen, na te denken over behandelmogelijkheden (palliatieve zorg op vier dimensies) en proactieve zorgplanning (ook wel: advance care planning) bij ALS.

Deze casus is ontwikkeld voor gebruik later in de bachelor. Basiskennis over ALS en onderliggende neurologische processen wordt verondersteld bekend te zijn en verder uitgediept in de nabespreking. Het tweede deel van de nabespreking richt zich op aspecten van palliatieve zorg: de vier dimensies van zorg, spreken over het levenseinde en ondersteuning van naasten. 

 

Naar het materiaal
 

Licentie

Creative commons: by-nc-sa


Dit materiaal is door de projecten Pasemeco en/of Edupal (2020) en door de screeningscommissie Optimaliseren Onderwijs Palliatieve Zorg (O2PZ) (2021) aangemerkt als geschikt onderwijsmateriaal voor het initieel onderwijs en bij- en nascholing. 

Contactpersoon
Daniëlle Verstegen Maastricht University
Laatst geactualiseerd: 26 mei 2021
Bied je onderwijsmateriaal aan
Vul op deze pagina de vereiste velden in om je aanbod in te dienen.