Reflectie op de dood: Café Mortel of Death Café (tool)
Onderwijsmateriaal

Reflectie op de dood: Café Mortel of Death Café (tool)

  • Aanbieder Pasemeco
  • Soort materiaal tool
  • Versie 2020
  • CanMEDs rol professional en kwaliteitsbevorderaar | professionaliteit
  • Kosten nee
Contactpersoon
Daniëlle Verstegen Maastricht University
Laatst geactualiseerd: 8 december 2021

Dit reflectie-onderwijs kan worden gebruikt om studenten op een informele, ongedwongen wijze te laten reflecteren op hun eigen ideeën, verwachtingen, angsten, waarden, hoop rondom de dood. Hun eigen dood, maar ook de dood in het algemeen. Dit wordt gedaan aan de hand van de kaarten van Death Café.

Het onderwijs toont hoe palliatieve zorg een casus kan zijn binnen werkvormen die ook een ander overstijgend doel hebben, zoals reflecteren. Een arts die zicht heeft op zijn eigen houding, gevoelens en gedachten ten aanzien van de dood en geleerd heeft daarover te praten, is beter in staat ook met zijn patiënt te spreken over diens verhouding tot de dood en de patiënt te steunen in zijn noden.
 

Naar het materiaal
 

Licentie

Creative commons: by-nc


Dit materiaal is door de projecten Pasemeco en/of Edupal (2020) en door de screeningscommissie Optimaliseren Onderwijs Palliatieve Zorg (O2PZ) (2021) aangemerkt als geschikt onderwijsmateriaal voor het initieel onderwijs en bij- en nascholing. 

Contactpersoon
Daniëlle Verstegen Maastricht University
Laatst geactualiseerd: 8 december 2021
Niet gevonden wat je zocht?
Mail de redactie
Mail de redactie met jouw evenement, jouw nieuws of een tool waar anderen (ook) baat bij kunnen hebben. 'Delen is vermenigvuldigen', zeggen ze wel eens. Maar ook suggesties of klachten over de vindbaarheid van informatie zijn zeer welkom. Met jouw inbreng kunnen we Palliaweb verbeteren.