Reflectie op de dood: Café Mortel of Death Café (tool)
Onderwijsmateriaal

Reflectie op de dood: Café Mortel of Death Café (tool)

  • Aanbieder Pasemeco
  • Soort materiaal tool
  • Versie 2020
  • Opleiding alle opleidingen, huisarts, specialist ouderengeneeskunde
  • CanMEDs rol professional en kwaliteitsbevorderaar | professionaliteit
  • Kosten nee
Contactpersoon Daniëlle Verstegen Maastricht University
Laatst geactualiseerd: 7 april 2021

Dit reflectie-onderwijs kan gebruikt worden om studenten op een informele, ongedwongen wijze te laten reflecteren op hun eigen ideeën, verwachtingen, angsten, waarden, hoop rondom de dood. Hun eigen dood, maar ook de dood in het algemeen. Dit wordt gedaan aan de hand van de kaarten van Death Café.

Dit soort onderwijs toont hoe palliatieve zorg een casus kan zijn binnen werkvormen die ook een ander overstijgend doel hebben, zoals reflecteren. Een arts die zicht heeft op zijn eigen houding, gevoelens en gedachten t.a.v. de dood en geleerd heeft daarover te praten, is beter in staat ook met zijn patiënt te spreken over diens verhouding tot de dood en de patiënt te steunen in zijn noden t.a.v. een naderende dood.
 

Naar het materiaal
 

Licentie

Creative commons: by-nc


Dit materiaal is door de projecten Pasemeco en/of Edupal (2020) en door de screeningscommissie Optimaliseren Onderwijs Palliatieve Zorg (O2PZ) (2021) aangemerkt als geschikt onderwijsmateriaal voor het initieel onderwijs en bij- en nascholing. 

Contactpersoon Daniëlle Verstegen Maastricht University
Laatst geactualiseerd: 7 april 2021
Bied je onderwijsmateriaal aan
Vul op deze pagina de vereiste velden in om je aanbod in te dienen.