De screeningscommissie onderwijs palliatieve zorg
Meer informatie over

De screeningscommissie onderwijs palliatieve zorg

De screeningscommissie onderwijs palliatieve zorg bewaakt de kwaliteit van de voor het Onderwijsplatform Palliatieve Zorg op Palliaweb aangeboden bij- en nascholingen en onderwijsmaterialen. In de screeningscommissie is zowel zorginhoudelijke als onderwijskundige expertise vertegenwoordigd. In zowel de bij de beoordeling van scholingen betrokken commissie als bij die van de onderwijsmaterialen zijn mbo-, hbo- en wo-niveaus vertegenwoordigd. De commissie bestaat uit zes tot acht personen; de zittingsduur van de leden is maximaal vier jaar.

De taken van de screeningscommissie zijn:

  • het beoordelen van aangeboden scholingen en onderwijsmateriaal aan de hand van criteria voor plaatsing,
  • het evalueren van kwaliteitscriteria.

De onderwijsmaterialen vind je in de toolbox en de scholingen in de catalogus.

 

Contactpersoon Gerard Castermans O2PZ
Laatst geactualiseerd: 13 april 2021
Het nieuwe onderwijsplatform
Het onderwijsplatform biedt opleiders en docenten concrete handvatten om palliatieve zorg nog beter in hun onderwijs te verankeren. (Aankomend) zorgverleners vinden er het compleetste overzicht van bij- en nascholingen over palliatieve zorg.