Voor het te laat is (video)
Onderwijsmateriaal

Voor het te laat is (video)

 • Aanbieder KRO-NCRV
 • Soort materiaal achtergrondmateriaal, video of animatie
 • Versie 2016
 • Opleiding alle opleidingen, anders, bachelor geneeskunde niveau 6, basisarts niveau 7, fysio- of ergotherapeut, geneeskunde-master (7), geneeskundig specialist niveau 8 (basis PZ), geneeskundig specialist niveau 8+ (gevorderd PZ), hbo maatschappelijk werk en dienstverlening, hbo-verpleegkundige niveau 6, helpende zorg & welzijn niveau 2, mbo-verpleegkundige niveau 4, physician assistant (7), post-hbo palliatieve zorg (6), praktijkondersteuner (4), verzorgende (IG) niveau 3, vpk. specialist (7), vrijwilligers palliatieve zorg
 • CanMEDs rol communicator | communiceren, samenwerkingspartner | samenwerken, zorgverlener | medisch handelen
 • Kosten nee
Voor vragen, neem contact op met:
Anke van de Vegte IKNL (Integraal Kankercentrum Nederland)
Laatst geactualiseerd: 24 oktober 2022

De documentaire Voor het te laat is (55 minuten) toont hoe twee vrouwen (Annie Zwijnenberg en Margriet Hermans) omgaan met de ziekte van Alzheimer, namelijk door te kiezen hun eigen leven waardig te beëindigen door middel van euthanasie. Beide vrouwen lijden aan dementie in een vroeg stadium. Ze willen de allesverwoestende ontwikkeling van die ziekte niet afwachten en besluiten uit het leven te stappen. Voor het te laat is, dus voor ze door de ziekte wilsonbekwaam worden en hun arts ze niet meer zou kunnen helpen. Gedurende enkele maanden worden zij, hun familie en de artsen gevolgd in het proces naar euthanasie.

Vanuit de patiënten ziet de kijker aftakeling en het lijden door onder andere minder goed kunnen praten, kwijtraken van belangrijke spullen, verdwalen in de eigen straat en niet meer weten hoe het koffieapparaat werkt.

Vanuit perspectief van de naasten is een tegenstelling te zien, waarbij ze de patiënten steunen en blij zijn dat de mogelijkheid tot euthanasie bestaat, terwijl ze wel geëmotioneerd zijn over deze beslissing en zelf ook willen meebeslissen over de datum.

De artsen beschrijven met name de technische aspecten rondom euthanasie. Belangrijk is om te vermelden dat beiden patiënten nog wilsbekwaam zijn wanneer artsen de inschatting maken dat er sprake is van uitzichtloos en ondraaglijk lijden. Omdat de vrouwen veelal helder en zelfbewust zijn, lijkt hun ondraaglijk lijden mee te vallen.

Dit materiaal kan gebruikt worden bij onderwijs over wet- en regelgeving en euthanasie. De documentaire biedt aanknopingspunten om een aantal aspecten bij studenten te introduceren:

 • Het begrip SCEN-arts
 • Het proces rondom en de juridische aspecten van euthanasie in relatie tot wilsonbekwaamheid
 • Proactieve zorgplanning (ook wel: advance care planning): op tijd de juiste acties te ondernemen om de euthanasie in gang te zetten bijvoorbeeld
 • Inzicht krijgen in hoe patiënten en omgeving om kunnen gaan bij een euthanasietraject
 • Hoe de student zelf denkt over euthanasie bij dementieel lijden
   

Naar het materiaal
 

Licentie

Creative commons: by-nc-sa

Dit materiaal is door de projecten Pasemeco en/of Edupal (2020) en door de screeningscommissie Optimaliseren Onderwijs Palliatieve Zorg (O2PZ) (2021) aangemerkt als geschikt onderwijsmateriaal voor het initieel onderwijs en bij- en nascholing. 

Voor vragen, neem contact op met:
Anke van de Vegte IKNL (Integraal Kankercentrum Nederland)
Laatst geactualiseerd: 24 oktober 2022
Niet gevonden wat je zocht?
Mail de redactie
Mail de redactie met jouw evenement, nieuws of tool waar anderen baat bij kunnen hebben. Suggesties of klachten over informatie zijn ook zeer welkom. Met jouw inbreng kunnen we Palliaweb verbeteren.