Voor het te laat is (video)
Onderwijsmateriaal

Voor het te laat is (video)

 • Aanbieder KRO-NCRV 2Doc
 • Soort materiaal achtergrondmateriaal, video of animatie
 • Versie 2016
 • Opleiding alle opleidingen
 • CanMEDs rol communicator | communiceren, samenwerkingspartner | samenwerken, zorgverlener | medisch handelen
 • Kosten nee
Contactpersoon Anke van de Vegte IKNL (Integraal Kankercentrum Nederland)
Laatst geactualiseerd: 9 april 2021

De documentaire ‘Voor het te laat is’ (55 minuten) toont hoe twee vrouwen (Annie Zwijnenberg en Margriet Hermans) omgaan met de ziekte van Alzheimer, namelijk door te kiezen om hun eigen leven waardig te beëindigen middels euthanasie. Beide vrouwen lijden aan dementie in een vroeg stadium. Ze willen de allesverwoestende ontwikkeling van die ziekte niet afwachten en besluiten uit het leven te stappen ‘voor het te laat is’. Dus voordat ze door de ziekte wilsonbekwaam zouden zijn en de arts ze daarom niet meer zou kunnen helpen. Gedurende enkele maanden worden zij, hun familie en de artsen gevolgd in het proces naar euthanasie.

Vanuit de patiënten ziet de kijker aftakeling en het lijden door onder andere minder goed kunnen praten, kwijtraken van belangrijke spullen, verdwalen in de eigen straat en niet meer weten hoe het koffieapparaat werkt.

Vanuit perspectief van de naasten zie je een tegenstelling, waarbij ze de patiënten steunen en blij zijn dat de mogelijkheid tot euthanasie bestaat, terwijl ze wel geëmotioneerd zijn over deze beslissing en zelf ook willen meebeslissen betreffende de datum (bijv. niet met Sinterklaas).

De artsen beschrijven met name de technische aspecten rondom euthanasie. Belangrijk is om te vermelden dat beiden patiënten nog wilsbekwaam zijn wanneer artsen de inschatting maken dat er sprake is van uitzichtloos en ondraaglijk lijden. Omdat de vrouwen veelal helder en zelfbewust zijn lijkt hun ondraaglijk lijden mee te vallen.

Dit materiaal kan gebruikt worden bij onderwijs over wet en regelgeving en euthanasie. De documentaire biedt aanknopingspunten om studenten te introduceren met:

 • Het begrip SCEN-arts
 • Het proces rondom en de juridische aspecten van euthanasie in relatie tot wilsonbekwaamheid
 • Proactieve zorgplanning (ook wel: advance care planning): op tijd de juiste acties te ondernemen om de euthanasie in gang te zetten bijvoorbeeld.
 • Inzicht krijgen in hoe patiënten en omgeving om kunnen gaan bij een euthanasie traject
 • Hoe de student zelf denkt over euthanasie bij dementieel lijden.
   

Naar het materiaal
 

Dit materiaal is door de projecten Pasemeco en/of Edupal (2020) en door de screeningscommissie Optimaliseren Onderwijs Palliatieve Zorg (O2PZ) (2021) aangemerkt als geschikt onderwijsmateriaal voor het initieel onderwijs en bij- en nascholing. 

Contactpersoon Anke van de Vegte IKNL (Integraal Kankercentrum Nederland)
Laatst geactualiseerd: 9 april 2021
Bied je onderwijsmateriaal aan
Vul op deze pagina de vereiste velden in om je aanbod in te dienen.