Virtual Patients (Taak 3 Leerlijn Advanced Care Planning)
Onderwijsmateriaal

Virtual Patients (Taak 3 Leerlijn Advanced Care Planning)

  • Aanbieder Pasemeco
  • Soort materiaal e-learning zonder certificaat
  • Opleiding bachelor geneeskunde niveau 6, basisarts niveau 7, geneeskunde-master (7), hbo-verpleegkundige niveau 6, physician assistant (7), post-hbo palliatieve zorg (6), vpk. specialist (7)
  • CanMEDs rol zorgverlener | medisch handelen
  • Kosten nee
Voor vragen, neem contact op met:
Daniëlle Verstegen Maastricht University
Laatst geactualiseerd: 22 december 2021

Virtual patients (VP's) zijn onderwijsmaterialen waarin authentieke klinische scenario’s worden gesimuleerd via een computerprogramma. Er zijn vier van deze VP’s rondom palliatieve zorg, die onderwijsgevers naar eigen inzicht kunnen inzetten in het curriculum. Deze VP’s maken deel uit van de leerlijn Advance Care Planning (ACP).

In een VP neemt de student de rol in van zorgprofessional: zij neemt een anamnese af, doet fysiek onderzoek en neemt diagnostische en therapeutische beslissingen. Het programma geeft inzicht in de reacties van de patiënt, waarop studenten een diagnose stellen en het bijbehorend behandelplan formuleren. Via VP’s kunnen studenten oefenen met klinische redeneervaardigheden, waarbij zij kennis en informatie moeten integreren om tot een diagnose of behandelplan te komen. Ze bieden een veilige, interactieve omgeving waarin de student kan werken aan redeneer- en probleemoplossend vermogen. Ze dagen immers uit tot nadenken.

Het specifieke doel is het oefenen van de redeneervaardigheden op de vier dimensies van palliatieve zorg. Ook wordt gekeken wat de invloed kan zijn van aspecten uit verschillende dimensies op het te voeren beleid.

De volgende VP's zijn beschikbaar:

VP 1. De heer De Vries – deel 1

De heer de Vries, 68 jaar, komt op spreekuur vanwege kortademigheid met bijbehorende klachten, waaronder dyspnoe en lichamelijke uitputting. 

Naar de casus


VP 2. De heer De Vries – deel 2

Als vervolg op VP 1 komt meneer De Vries nu op de SEH binnen met een ernstige exacerbatie van zijn COPD.

Naar de casus


VP 3. Mevrouw Lievens

Mevrouw Lievens, 48 jaar, opgenomen op de afdeling Neurologie naar aanleiding van de gevolgen van tumorgroei in de wervelkolom en uitvalklachten in het been. Een forse progressie ten opzichte van 5 maanden geleden. Laat stadium kanker is bereikt. 

Naar de casus


VP 4. Mevrouw Eelders

Mevrouw Eelders, 75 jaar, weduwe sinds 8 jaar, zorgafhankelijk door ernstig hartfalen en afgenomen mobiliteit bij osteoartrose. De verzorging heeft visite van de arts gevraagd omdat mevrouw Eelders extreem kortademig is.

Naar de casus


Licentie

Creative commons: by-nc-sa

Dit materiaal is door de screeningscommissie van Optimaliseren Onderwijs Palliatieve Zorg (O2PZ) aangemerkt als geschikt onderwijsmateriaal voor het initieel onderwijs en bij- en nascholing.

Voor vragen, neem contact op met:
Daniëlle Verstegen Maastricht University
Laatst geactualiseerd: 22 december 2021
Niet gevonden wat je zocht?
Mail de redactie
Mail de redactie met jouw evenement, nieuws of tool waar anderen baat bij kunnen hebben. Suggesties of klachten over informatie zijn ook zeer welkom. Met jouw inbreng kunnen we Palliaweb verbeteren.