Markeren van de palliatieve fase bij COPD en hartfalen (presentatie)
Onderwijsmateriaal

Markeren van de palliatieve fase bij COPD en hartfalen (presentatie)

 • Aanbieder Liesbeth Peters, longarts en kaderarts palliatieve zorg
 • Soort materiaal (powerpoint-)presentatie
 • Versie 2016
 • Opleiding bachelor geneeskunde niveau 6, geneeskunde-master (7), geneeskundig specialist niveau 8 (basis PZ), geneeskundig specialist niveau 8+ (gevorderd PZ), hbo verpleegkundige niveau 6, huisarts, kaderarts, physician assistant (7), post-hbo palliatieve zorg (6), specialist ouderengeneeskunde, vpk. specialist (7)
 • CanMEDs rol communicator | communiceren, reflectieve EBP professional | kennis en wetenschap, zorgverlener | medisch handelen
 • Kosten nee
Contactpersoon Liesbeth Peters Noordwest Ziekengroep (NWZ)
Laatst geactualiseerd: 6 oktober 2021

Presentatie over de kenmerken van palliatieve zorg bij mensen met hartfalen en COPD. In de presentatie komen de volgende onderwerpen aan bod:

 • inleiding palliatieve zorg
 • markeren van de palliatieve fase bij COPD
 • markeren van de palliatieve fase bij Hartfalen
 • dyspnoe bestrijding
 • COP-zorg

De inhoud van deze presentatie is tevens te gebruiken ter inspiratie voor een eigen presentatie rondom dit onderwerp.

Leerdoelen

Deelnemers kunnen bnoemen wat palliatieve zorg inhoud en hierin meenemen het palliatieve zorgmodel en wat nodig is om goede palliatieve zorg te leveren.

Deelnemers kunnen de palliatieve fase markeren en identificeren bij COPD en hartfalen en aangeven barrières die er kunnen zijn bij artsen en bij patiënten.

Deelnemers kunnen benoemen welke specifieke palliatieve zorg nodig is bij patienten met COPD, dysnoe en hartfalen.

Deelnemers zijn bekend met de taken van een pallliatief team. 
 

Naar het materiaal


Verwant materiaal

Licentie

Creative commons: CC BY-NC

 

Dit materiaal is door de projecten Pasemeco en/of Edupal (2020) en door de screeningscommissie Optimaliseren Onderwijs Palliatieve Zorg (O2PZ) (2021) aangemerkt als geschikt onderwijsmateriaal voor het initieel onderwijs en bij- en nascholing. 

Contactpersoon Liesbeth Peters Noordwest Ziekengroep (NWZ)
Laatst geactualiseerd: 6 oktober 2021
Bied je onderwijsmateriaal aan
Vul op deze pagina de vereiste velden in om je aanbod in te dienen.