Markeren van de palliatieve fase bij COPD en hartfalen (presentatie)
Onderwijsmateriaal

Markeren van de palliatieve fase bij COPD en hartfalen (presentatie)

 • Aanbieder Liesbeth Peters, longarts en kaderarts palliatieve zorg
 • Soort materiaal (powerpoint-)presentatie
 • Versie 2016
 • Opleiding bachelor geneeskunde niveau 6, geneeskunde-master (7), geneeskundig specialist niveau 8 (basis PZ), geneeskundig specialist niveau 8+ (gevorderd PZ), hbo verpleegkundige niveau 6, huisarts, kaderarts, physician assistant (7), post-hbo palliatieve zorg (6), specialist ouderengeneeskunde, vpk. specialist (7)
 • CanMEDs rol communicator | communiceren, reflectieve EBP professional | kennis en wetenschap, zorgverlener | medisch handelen
 • Kosten nee
Contactpersoon Liesbeth Peters Noordwest Ziekengroep (NWZ)
Laatst geactualiseerd: 8 april 2021

Presentatie over de kenmerken van palliatieve zorg bij mensen met hartfalen en COPD. In de presentatie komen de volgende onderwerpen aan bod:

 • Inleiding palliatieve zorg
 • Markeren van de palliatieve fase bij COPD
 • Markeren van de palliatieve fase bij Hartfalen
 • Dyspnoe bestrijding
 • COP-zorg

De inhoud van deze presentatie is eventueel ook te gebruiken ter inspiratie voor een eigen presentatie rondom dit onderwerp.
 

Naar het materiaal

 

Verwant materiaal

 

Dit materiaal is door de projecten Pasemeco en/of Edupal (2020) en door de screeningscommissie Optimaliseren Onderwijs Palliatieve Zorg (O2PZ) (2021) aangemerkt als geschikt onderwijsmateriaal voor het initieel onderwijs en bij- en nascholing. 

Contactpersoon Liesbeth Peters Noordwest Ziekengroep (NWZ)
Laatst geactualiseerd: 8 april 2021
Bied je onderwijsmateriaal aan
Vul op deze pagina de vereiste velden in om je aanbod in te dienen.