Palliatieve zorg (Wikiwijs) (casus)
Onderwijsmateriaal

Palliatieve zorg (Wikiwijs) (casus)

 • Aanbieder Wikiwijs (Dylan Heldenbergh, Astrid Schat)
 • Soort materiaal casuïstiek, lespakket
 • Versie 2015
 • Opleiding hbo verpleegkundige niveau 6, helpende zorg & welzijn niveau 2, mbo verpleegkundige niveau 4, verzorgende (IG) niveau 3
 • CanMEDs rol communicator | communiceren, professional en kwaliteitsbevorderaar | professionaliteit, zorgverlener | medisch handelen
 • Kosten nee
Contactpersoon Anke van de Vegte IKNL (Integraal Kankercentrum Nederland)
Laatst geactualiseerd: 7 april 2021

Casus van een vrouw met COPD en diabetes waarin de volgende onderwerpen aan bod komen:

 • Methodisch werken met een zorgleefplan
 • Voorlichting geven
 • Coping
 • Palliatieve zorg
 • Omgaan met angst en pijn
 • Begeleiding bij verliesverwerking
 • Begeleiden bij de naderende dood
 • Ethische en professionele dilemma’s

Het lesmateriaal is gemaakt met Wikiwijs, een onderwijsplatform met digitale leermiddelen van Kennisnet
 

Naar het materiaal
 

Licentie

Creative commons: by
 

Dit materiaal is door de projecten Pasemeco en/of Edupal (2020) en door de screeningscommissie Optimaliseren Onderwijs Palliatieve Zorg (O2PZ) (2021) aangemerkt als geschikt onderwijsmateriaal voor het initieel onderwijs en bij- en nascholing.

Contactpersoon Anke van de Vegte IKNL (Integraal Kankercentrum Nederland)
Laatst geactualiseerd: 7 april 2021
Bied je onderwijsmateriaal aan
Vul op deze pagina de vereiste velden in om je aanbod in te dienen.