Identificeren van generalistische of specialistische palliatieve zorg-behoefte: ID-PALL
Publicatie

Identificeren van generalistische of specialistische palliatieve zorg-behoefte: ID-PALL

  • Datum publicatie 17 augustus 2022
  • Auteur Rolf Snijders
  • Soort publicatie artikel
  • Gebruiker Huisarts, Kaderarts, Medisch specialist, Specialist ouderengeneeskunde, Verpleegkundig specialist, Verpleegkundige
  • Doelgroep Alle doelgroepen, Kwetsbare ouderen, Naasten, Ouderen, Volwassenen
  • Setting Ziekenhuis
Voor vragen, neem contact op met:
Natasja Raijmakers IKNL (Integraal Kankercentrum Nederland)
Laatst geactualiseerd: 17 augustus 2022

Introductie

Om de toegankelijkheid van palliatieve zorg te verbeteren is het op tijd identificeren van patiënten met een generalistische of specialistische palliatieve zorg-behoefte noodzakelijk. Er zijn hiervoor al meerdere meetinstrumenten ontwikkeld. Echter, deze meetinstrumenten maken geen onderscheid tussen het identificeren van patiënten met behoefte aan generalistische of specialistische palliatieve zorg. Om hierin te voorzien is de ID-PALL (IDentification of patients in need of PALLiative care) methode ontwikkeld. 

Methodiek

De validiteit van het ID-PALL-instrument is onderzocht bij patiënten uit twee ziekenhuizen in Zwitserland. Het meetinstrument bestaat uit twee delen:

  1. een vragenlijst van zeven items welke helpt bij het identificeren van de generalistische palliatieve zorg behoefte (ID-PALLG)
  2. een vragenlijst van acht items voor het bepalen van de specialistische palliatieve zorg behoefte (ID-PALLS). Het tweede deel wordt alleen ingevuld wanneer het eerste deel positief is.

Voor de criteriumvaliditeit, werden de uitkomsten van het ID-PALL-instrument (beoordeeld door artsen en verpleegkundigen zonder aanvullende scholing in palliatieve zorg) vergeleken met de klinische beoordeling van in palliatieve zorg gespecialiseerde artsen en verpleegkundigen. 

Resultaten

Er zijn 2.232 patiënten beoordeeld ten aanzien van hun palliatieve zorg-behoefte. Ruim de helft van de patiënten was man (54%) en gemiddeld 73 jaar oud. De structurele validiteit analyse resulteerde voor de ID-PALLG in een waarde van 0,834 op de Kaiser-Meyer-Olkin (KMO) test en X2 = 3265,276 (p = .000) op de Barett test. Voor de ID-PALLS test was dit 0,786 op de KMO test en X2 = 2437,381 (p = .000) op de Barett test.

De exploratieve factoranalyse resulteerde in twee factoren, waarbij de eerste factor de meeste variantie verklaart voor zowel deel één (59%) als deel twee (47%) van de vragenlijst.

De interne consistentie, cronbach’s alpha was voor de ID-PALLG 0,78 en ID-PALLS 0,67.
De analyse voor criteriumvaliditeit resulteerde voor de ID-PALLG in een AUC score van 0,768 (CI: 0,739-0,797), een sensitiviteit van 87%, een specificiteit van 55,7%, een positieve predictieve waarde van 55,6% en een negatieve predictieve waarde van 87,1%.
De ID-PALLS resulteerde in een AUC score van 0,633 (CI: 0,557-0,709), een sensitiviteit van 93,3%, specificiteit van 33,2%, een positieve predictieve waarde van 17,9% en een negatieve predictieve waarde van 97%. 

Conclusie/aanbevelingen

Het ID-PALL-meetinstrument geeft generalisten in palliatieve zorg de mogelijkheid om tijdig de generalistische of specialistische palliatieve zorg behoefte van patiënten te identificeren. Het is een veelbelovende methode welke verder zal worden onderzocht in een klinische implementatie studie.

Relevantie voor praktijk

  • De ID-PALL-methode geeft generalisten palliatieve zorg de mogelijkheid om tijdig de zorg behoefte van patiënten te beoordelen, en hierbij onderscheid te maken in een generalistische en specialistische palliatieve zorg-behoefte.
  • De ID-PALL is nog niet in het Nederlands beschikbaar en gevalideerd. Meer onderzoek hiernaar is nodig.

Naar de publicatie

Lüthi, F. T., et al (2021). Measurement properties of ID-PALL, a new instrument for the identification of patients with general and specialized palliative care needs. Journal of Pain and Symptom Management, 62(3);e75-e84.

Meer informatie

Download het ID-PALL-instrument hier

Markering

Icoon markeringOp basis van wensen en doelen van patiënten in de palliatieve fase zijn in het Kwaliteitskader palliatieve zorg Nederland acht essenties geformuleerd. Door invulling te geven aan deze essenties wordt optimaal aandacht geschonken aan de belangrijkste waarden, wensen en behoeften van patiënten.

Dit onderzoek ligt in lijn met de essentie Markering. Om ervoor te zorgen dat de waarden, wensen en behoeften van de patiënt bekend zijn, is het van belang de start van de palliatieve fase, en daarmee van de palliatieve zorg, te markeren. 

Je vindt de acht essenties hier.

Voor vragen, neem contact op met:
Natasja Raijmakers IKNL (Integraal Kankercentrum Nederland)
Laatst geactualiseerd: 17 augustus 2022
Niet gevonden wat je zocht?
Mail de redactie
Mail de redactie met jouw evenement, nieuws of tool waar anderen baat bij kunnen hebben. Suggesties of klachten over informatie zijn ook zeer welkom. Met jouw inbreng kunnen we Palliaweb verbeteren.