I-HARP voor COPD (e-learning)
Opleiding

I-HARP voor COPD (e-learning)

  • Aanbieder Maastricht University
  • Type scholing e-learning zonder certificaat
  • Kosten nee
  • Locatie Online
  • Functie geneeskunde-bachelor (6), geneeskunde-master (7), hbo-verpleegkundige (6), helpende zorg & welzijn (2), huisarts, kaderarts, mbo-verpleegkundige (4), mbo-verzorgende (3), medisch specialist (8), physician assistant (7), post-hbo palliatieve zorg (6), praktijkondersteuner (4), specialist ouderengeneeskunde, verpleegkundig specialist (7)
  • CanMEDs rol gezondheidsbevorderaar | maatschappelijk handelen, professional en kwaliteitsbevorderaar | professionaliteit, zorgverlener | medisch handelen
Voor vragen, neem contact op met:
Laatst geactualiseerd: 5 juli 2023

I-HARP voor COPD helpt zorgverleners in iedere setting om palliatieve zorgbehoeften bij mensen met COPD bespreekbaar te maken, waarbij er oog is voor de behoeften van naasten. I-HARP voor COPD is een gesprekshulpmiddel dat zorgverleners ondersteund in het herkennen, bespreken en anticiperen op palliatieve zorgbehoeften. Hierdoor kunnen zorgbehoeften van mensen met COPD tijdig herkend worden.

Doordat I-HARP voor COPD ook kan ondersteunen in het richting geven aan de palliatieve zorg, kan de persoon met COPD eerder de zorg ontvangen waar behoefte aan is. I-HARP voor COPD bestaat uit drie delen:

  • Het eerste deel (Signaleren) is bedoeld om een indruk van de palliatieve zorgbehoeften te krijgen. Het bestaat uit voorbeeldvragen om het gesprek te openen en veertien laagdrempelige signaleringsvragen.
  • Indien de patiënt of zijn naaste(n) één van de signaleringsvragen met 'ja' beantwoordt, helpen de doorvraagsuggesties uit het tweede deel (Doorvragen) bij het herkennen van de specifieke zorgbehoeften.
  • In deel drie (Richting geven) staan tips en adviezen om met de geïdentificeerde zorgbehoeften aan de slag te gaan.

Leerdoel(en) 

I-HARP voor COPD helpt zorgverleners met het herkennen van een palliatieve zorgbehoeften bij mensen met COPD, symptomen in de palliatieve fase te identificeren, palliatieve zorgbehoeften te maken met de zorgvrager en naasten, gezamenlijk met de zorgvrager en naasten wensen en grenzen te bespreken, proactieve zorgplanning te bespreken, rekening te houden met culturele, sociaaleconomische en spirituele aspecten en oog te blijven houden voor naasten.

Kosten

Geen kosten.

Meer informatie en inschrijven

Ga voor meer informatie en voor het volgen van deze e-learning naar deze website.

 

Deze opleiding voldoet aan de criteria die opgesteld zijn door de screeningscommissie van Optimaliseren Onderwijs Palliatieve Zorg (O2PZ).

Voor vragen, neem contact op met:
Laatst geactualiseerd: 5 juli 2023
Niet gevonden wat je zocht?
Bied je scholing of opleiding aan
Verbeter het onderwijs palliatieve zorg en deel een scholing of opleiding voor publicatie op Palliaweb. Vul op deze pagina de vereiste velden in om je aanbod in te dienen.