SigMa-methodiek (handreiking)
Hulpmiddel

SigMa-methodiek (handreiking)

 • Ontwikkelaar Amsterdam UMC en LUMC
 • Soort Handreiking, Video of animatie
 • Gebruiker Beleidsmakers, Helpenden, Verpleegkundigen, Verzorgenden
 • Versie 2019
 • Doelgroep Volwassenen | Ouderen
 • Setting Thuis, Verpleeghuis, Zorgorganisatie voor mensen met een verstandelijke beperking
Voor vragen, neem contact op met:
Laatst geactualiseerd: 10 mei 2024

De SigMa-methodiek is een methode voor het lokaal verbeteren van de palliatieve zorg in verpleeghuizen. Het doel is de signalerende rol van de verzorgenden en helpenden (zorgmedewerkers) in verpleeghuizen te verbeteren, door samen met de zorgmedewerkers op zoek te gaan naar ondersteunende instrumenten die aansluiten bij hun behoeften en wensen. De SigMa-methodiek bestaat uit een mplementatiestappenplan waarmee een binnen de organisatie aan te wijzen SigMa-coördinator, zoals een verpleegkundige, zelfstandig aan de slag kan gaan. Het stappenplan bestaat uit zes stappen. Per stap zijn het doel, de activiteiten en de aandachtspunten uiteengezet. De stappen worden ondersteund met een video.

Een onderdeel van de methodiek is de SigMa-set. Deze set bevat een selectie van instrumenten die kunnen ondersteunen bij het signaleren van veranderingen in de situatie van verpleeghuisbewoners. De instrumenten sluiten aan bij veelvoorkomende knelpunten en wensen en behoeften van de zorgmedewerkers.  

De SigMa-methodiek is ook te gebruiken in andere omgevingen waar in teamverband langdurige zorg wordt geboden aan kwetsbare mensen bijvoorbeeld in de thuiszorg. 

Inzet hulpmiddel

Zorgmedewerkers instrumenten bieden waarmee zij systematischer, nauwkeuriger en met meer zelfvertrouwen kunnen observeren en communiceren met collega’s over veranderingen in de conditie van verpleeghuisbewoners. 

Naar de methodiek

Ondersteunende video's bij de zes stappen in de SigMa-methodiek: 

 1. Video Sigma-methodiek: Introductie
 2. Video Sigma-methodiek: Signaleren en markeren  
 3. Video Sigma-methodiek: Uitleg SigMa-methodiek
 4. Video Sigma-methodiek: Selecteren van instrumenten
 5. Video Sigma-methodiek: Evalueren en aanpassen
 6. Video Sigma-methodiek: Implementeren en borgen 

E-learning Sigma Methodiek

Er is een e-learningmodule als alternatief voor de handreiking.

Naar de e-learning

 

Randvoorwaarden

Vanuit de organisatie is het aanstellen van een SigMa-coördinator als kartrekker nodig om de SigMa-methodiek uit te voeren en te implementeren op teamniveau.  

De handleiding met daarin het stappenplan en de video’s samen met de ondersteunende SigMa-set en de instrumenten, zijn direct inzetbaar door de SigMa-coördinator.  

Licentie

Creative commons: by-nc-sa 

Meer informatie

Ga voor meer informatie over het project Implementatie SigMa-methodiek: samen op zoek naar instrumenten voor tijdig en nauwkeurig signaleren van veranderingen in de palliatieve fase bij verpleeghuisbewoners naar de website van ZonMw.
 

De SigMa-methodiek is ontwikkeld met hulp van subsidie vanuit ZonMw.

Voor vragen, neem contact op met:
Laatst geactualiseerd: 10 mei 2024
Niet gevonden wat je zocht?
Mail de redactie
Mail de redactie met jouw evenement, nieuws of tool waar anderen baat bij kunnen hebben. Suggesties of klachten over informatie zijn ook zeer welkom. Met jouw inbreng kunnen we Palliaweb verbeteren.