COVID-19 en palliatieve zorg - basisscholing Markeren en stervensfase
Opleiding

COVID-19 en palliatieve zorg - basisscholing Markeren en stervensfase

 • Aanbieder LUMC Expertisecentrum Palliatieve Zorg
 • Type scholing masterclass
 • Kosten nee
 • Functie geneeskunde-bachelor (6), geneeskunde-master (7), hbo verpleegkundige (6), huisarts, mbo verpleegkundige (4), medisch specialist (8), physician assistant (7), post-hbo palliatieve zorg (6), praktijkondersteuner (4), specialist ouderengeneeskunde, verpleegkundig specialist (7)
 • CanMEDs rol communicatie, professionaliteit en kwaliteit | professionaliteit, vakinhoudelijk handelen | medisch handelen
 • Accreditatie aangevraagd geen accreditatie aangevraagd
Contactpersoon Yvette van der Linden LUMC Expertisecentrum Palliatieve Zorg
Laatst geactualiseerd: 14 april 2021

Het ziektebeloop van patiënten met COVID-19 kan grillig zijn. Door tijdig de start van de fases vast te stellen, markeren van de palliatieve fase en de stervensfase, kan een zo optimaal mogelijke behandeling en begeleiding geboden worden.

In deze korte basisscholing COVID-19 en palliatieve zorg Markeren en stervensfase komt aan bod

 • Markeren van de palliatieve en de stervensfase bij patiënten met een levensbedreigende ziekte
 • Markeren bij patiënten met COVID-19 en wat zijn de signalen?
 • Wat kun je doen?

Leerdoelen

Aan het einde van de scholing kan de cursist bij patiënten met COVID-19

 • symptomen benoemen wanneer de patiënt in een levensbedreigende fase komt en het markeren van de stervensfase nabij komt
 • adequaat handelen wanneer de patiënt zich in de stervensfase bevindt
 • de naaste informeren over deze fase en daarbij zo nodig ondersteunen.

Deze scholing is gebaseerd op

 • Kwaliteitskader palliatieve zorg Nederland, IKNL/Palliactief, 2017
 • Richtlijn Algemene principes van palliatieve zorg, 2017
 • Patiëntenfolder ‘Stervensfase’, IKNL, 2020

Welke leervorm(en) worden gebruikt in deze scholing?

Onder meer video.

Naar het materiaal

video 

Bij de video kan de ondertiteling worden getoond door op het icoon rechtsonder (naast de Instellingen en het YouTube-logo) te klikken.

Meer informatie

Er is een PowerPointpresentatie met begeleide tekst beschikbaar als onderwijsmateriaal om te gebruiken bij het geven van een les over dit onderwerp.

Deze basisscholing is voor artsen en verpleegkundigen betrokken bij de zorg voor patiënten met COVID-19 in het ziekenhuis maar is ook bruikbaar voor zorgprofessionals in het verpleeghuis, hospice en thuis.


Deze scholing is door de screeningscommissie Optimaliseren Onderwijs Palliatieve Zorg (O2PZ) (2021) aangemerkt als geschikt.

Contactpersoon Yvette van der Linden LUMC Expertisecentrum Palliatieve Zorg
Laatst geactualiseerd: 14 april 2021
Bied je scholing of opleiding aan
Verbeter het onderwijs palliatieve zorg en deel een scholing of opleiding voor publicatie op Palliaweb. Vul op deze pagina de vereiste velden in om je aanbod in te dienen.