COVID-19 en palliatieve zorg - basisscholing 4 'Markeren en stervensfase'
Opleiding

COVID-19 en palliatieve zorg - basisscholing 4 'Markeren en stervensfase'

  • Aanbieder LUMC Expertisecentrum Palliatieve Zorg
  • Type themabijeenkomst
  • Duur bijeenkomst 12 minuten
  • Opleidingsniveau mbo 4, bachelor (niveau 6), master (niveau 7), medisch specialist (niveau 8)
  • Zorgverlener huisartsen, medisch specialisten, specialisten ouderengeneeskunde, verpleegkundigen
  • EPA's communiceren, samenwerken, stervensfase
Contactpersoon Yvette van der Linden LUMC Expertisecentrum Palliatieve Zorg
Laatst geactualiseerd: 30 april 2020

Het ziektebeloop van patiënten met COVID-19 kan grillig zijn. Door tijdig de start van de fases vast te stellen, markeren van de palliatieve fase en de stervensfase, kan een zo optimaal mogelijke behandeling en begeleiding geboden worden.

In deze korte basisscholing COVID-19 en palliatieve zorg -4 Markeren en stervensfase komt aan bod:

  • markeren van de palliatieve en de stervensfase bij patiënten met een levensbedreigende ziekte
  • markeren bij patiënten met COVID-19 en wat zijn de signalen?
  • wat kun je doen?

Naar het materiaal

video 

Bij de video kan de ondertiteling worden getoond door op het icoon rechtsonder (naast de Instellingen en het YouTube-logo) te klikken.

Verwant materiaal

Er is een PowerPointpresentatie met begeleide tekst beschikbaar als onderwijsmateriaal om te gebruiken bij het geven van een les over dit onderwerp.

Deze basisscholing is onderdeel van de serie zeven korte basisscholingen voor artsen en verpleegkundigen betrokken bij de zorg voor patiënten met COVID-19 in het ziekenhuis maar is ook bruikbaar voor zorgprofessionals in het verpleeghuis, hospice en thuis.

Contactpersoon Yvette van der Linden LUMC Expertisecentrum Palliatieve Zorg
Laatst geactualiseerd: 30 april 2020
Contact Palliaweb
Wil je op de hoogte blijven van het laatste nieuws, meld je dan hier aan voor de PZNL-nieuwsflits. Suggesties voor, of vragen aan de redactie? We horen graag van je!