Palliatieve zorg bij COPD (Compassion)
Project

Palliatieve zorg bij COPD (Compassion)

 • Zorgvrager patiënten
 • Resultaten implementatie van tijdige palliatieve zorg voor mensen met COPD en hun naasten
Voor vragen, neem contact op met:
Els Verschuur Long Alliantie Nederland
Laatst geactualiseerd: 11 juli 2023

Verwacht september 2023. 

Wat levert het project op?

Het project Palliatieve zorg bij COPD (Compassion-project) heeft een grote bijdrage geleverd aan het verbeteren van de implementatie van palliatieve zorg voor patiënten met COPD: 1) er zijn 8 regio’s getraind (en begeleid) bij de implementatie van palliatieve zorg bij COPD, 2) er is veel kennis en kunde opgedaan over wat wel en wat niet werkt, 3) er is een online toolbox met veel bruikbare materialen.

Uit het evaluatie blijkt dat:

 • er significant minder IC-opnames voor COPD waren en een trend voor minder ziekenhuisopnames en minder opnamedagen
 • patiënten en naasten de proactieve zorgplanningsgesprekken niet makkelijk vonden, maar dat ze deze wel erg hebben gewaardeerd; het gaf duidelijkheid en rust
 • zorgverleners vonden dat de patiënt-zorgverlenersrelatie verbeterde
 • zorgverleners meer voldoening en verdieping in hun werk hebben ervaren
 • de Compassion-training goed werd beoordeeld (gemiddeld 8,2)

De kennis, ervaringen, de middelen en materialen die uit het project zijn voortgekomen levert het volgende op:

 • Tijdige identificatie van de palliatieve fase, waardoor mensen met COPD en hun naasten beter weten waar ze aan toe zijn en wat de mogelijkheden zijn
 • Mensen met COPD ontvangen (palliatieve) zorg die aansluit op hun wensen en behoeften
 • Hogere tevredenheid van zorgverleners, omdat ze meer kunnen betekenen voor hun patiënten
 • Betere (transmurale) samenwerking
 • Potentieel lagere zorgkosten, omdat ongewenste intensive care of ziekenhuisopnames worden voorkomen
 • (Betere) borging van Palliatieve zorg bij COPD in bestaande structuren en samenwerkingsverbanden

Wat houdt het in?

Elk jaar overlijden zo’n 7000 mensen primair aan COPD. Mensen met (ver)gevorderde COPD hebben een hoge symptoomlast, met name kortademigheid, vermoeidheid, angst en depressie. Veel symptomen krijgen onvoldoende aandacht, waardoor kwaliteit van leven van patiënten met ernstige COPD laag is. Daarnaast spreken slechts weinig patiënten met hun zorgverleners over hun wensen en behoeften over de zorg en het levenseinde. Als dit wel gebeurt, is dit vaak in een acute situatie en pas in een laat stadium.

Het project bestaat uit:

 • Een Handreiking Implementatie van Palliatieve zorg bij COPD (vanaf eind september beschikbaar in de online toolbox)
 • Een Blended Learning Programma Palliatieve zorg bij COPD (vanaf eind september beschikbaar in de online toolbox), bestaande uit:
  • een e-learning module voor kennisoverdracht
  • een module met les en leerstof voor twee live bijeenkomsten:
   1. communicatietraining proactieve zorgplanningsgesprekken
   2. transmurale samenwerking en implementatie
 • Een online Toolbox Passende Palliatieve zorg bij COPD

De trainingen en materialen die nog niet gereed zijn zullen naar verwachting per september 2023 beschikbaar worden gesteld.

Meer informatie

Het is mogelijk om gebruik te maken van NPPZII ondersteuning. Ga voor meer informatie naar de procedure Samenwerking Consortia en Netwerken.

Wie is betrokken?

Dit project is bedoeld voor longartsen, huisartsen, 1ste  en 2e  lijns longverpleegkundigen, verpleegkundig specialisten, consulenten gespecialiseerd team palliatieve zorg. De materialen en hulpmiddelen uit de online toolbox ‘Passende palliatieve zorg bij COPD’ en het ‘Blended Learning Programma Palliatieve zorg bij COPD’ zijn tot stand gekomen in samenwerking met vertegenwoordigers van de beroepsverenigingen V&VN, NAVALT, CAHAG en PalHAG en met andere stakeholders betrokken bij palliatieve zorg en longzorg.

Voor begeleiding en ondersteuning bij het organiseren en uitvoeren van het Blended Learning Programma kan een beroep worden gedaan op de Long Alliantie Nederland.

Wat zijn randvoorwaarden voor implementatie?

Wanneer je binnen je eigen instelling palliatieve zorg bij COPD wilt implementeren zijn de volgende randvoorwaarden van belang:

 • De betrokken zorgverleners hebben basiskennis over palliatieve zorg
 • Lees eerst de Handreiking Implementatie Palliatieve zorg bij COPD
 • Stel een projectgroep samen met vertegenwoordigers uit de eerste en tweede lijn en wijs een dedicated projectleider aan
 • Organiseer het Blended Learning Programma. Het programma is zo ontwikkeld, dat deze in de eigen regio of netwerk kan worden gegeven. Trainingsmateriaal is te vinden in de online toolbox Passende Palliatieve zorg bij COPD

Achtergrondinformatie

Palliatieve zorg bij COPD, in het bijzonder proactieve zorgplanning, is één van de elementen in het door de Long Alliantie Nederland (LAN) ontwikkelde Landelijke zorgpad COPD longaanval met ziekenhuisopname. Het zorgpad is als Zorgstandaard opgenomen in het Register van het Zorginstituut  en in de Richtlijnendatabank van Federatie Medisch Specialisten.

Het project Palliatieve zorg bij COPD is ontstaan vanuit het Compassion-project; Samen sterk voor implementatie van passende integrale palliatieve zorg voor patiënten met COPD en adequate ondersteuning van mantelzorgers, dat onderdeel was van Palliantie. Meer dan zorg.

Voor vragen, neem contact op met:
Els Verschuur Long Alliantie Nederland
Laatst geactualiseerd: 11 juli 2023
Niet gevonden wat je zocht?
Mail de redactie
Mail de redactie met jouw evenement, jouw nieuws of een tool waar anderen (ook) baat bij kunnen hebben. 'Delen is vermenigvuldigen', zeggen ze wel eens. Maar ook suggesties of klachten over de vindbaarheid van informatie zijn zeer welkom. Met jouw inbreng kunnen we Palliaweb verbeteren.