I-HARP Instructie (gesprekswijzer)
Hulpmiddel

I-HARP Instructie (gesprekswijzer)

  • Ontwikkelaar Expertisecentrum Palliatieve Zorg Maastricht UMC+
  • Soort Gesprekswijzer
  • Gebruiker Huisartsen, Medisch specialisten, Physician assistants, Praktijkondersteuners, Specialisten ouderengeneeskunde, Verpleegkundig specialisten, Verpleegkundigen, Verzorgenden
  • Versie 02-2023
  • Setting Thuis, Verpleeghuis, Ziekenhuis
Voor vragen, neem contact op met:
Laatst geactualiseerd: 28 februari 2024

I-HARP is een hulpmiddel voor het inventariseren van palliatieve zorgbehoeften bij patiënten met gevorderd hartfalen. Het helpt zorgverleners laagdrempelig bij het tijdig herkennen en bij het richting geven aan de zorg.

I-HARP bestaat uit:

  • open voorbeeldvragen om het gesprek te starten
  • signaleringsvragen en doorvraagsuggesties om palliatieve zorgbehoeften te herkennen
  • adviezen voor de zorgverlener over te ondernemen (interdisciplinaire) acties.

De inhoud sluit aan op de richtlijn Palliatieve zorg bij hartfalen NYHA -klasse (gevorderd hartfalen).

Dit hulpmiddels is onderdeel van een pakket met de volgende hulpmiddelen: 

Inzet hulpmiddel

Tijdens een consult wordt door mensen met deze chronische aandoening weinig gemeld over palliatieve zorgbehoeften. Daarnaast is de prognose bij deze groep mensen moeilijk in te schatten. Hierdoor is het als zorgverlener ingewikkeld om het over palliatieve zorg te hebben met de patiënt en naasten. I-HARP biedt de zorgverlener handvatten om tijdig en laagdrempelig signalen te herkennen.
 

Naar het hulpmiddel


Er is ook een Engelstalige versie beschikbaar. 

Randvoorwaarden voor implementatie 

Licentie

Creative commons: by-nc-sa 

Meer informatie

Lees ook het resultateninterview Zorgbehoeften patiënten met hartfalen beter in kaart brengen.

Ga voor meer achtergrondinformatie over I-HARP naar de projectpagina van ZonMw.

Naast de I-HARP voor hartfalen is er ook de I-HARP voor COPD:

 


Dit hulpmiddel is mogelijk gemaakt door het ZonMw-programma Palliantie.

Voor vragen, neem contact op met:
Laatst geactualiseerd: 28 februari 2024
Niet gevonden wat je zocht?
Mail de redactie
Mail de redactie met jouw evenement, nieuws of tool waar anderen baat bij kunnen hebben. Suggesties of klachten over informatie zijn ook zeer welkom. Met jouw inbreng kunnen we Palliaweb verbeteren.