Palliatieve zorg bij een patiënt met COPD (casus)
Onderwijsmateriaal

Palliatieve zorg bij een patiënt met COPD (casus)

  • Aanbieder Lisanne Klekamp MUMC
  • Soort materiaal casuïstiek
  • Versie 2021
  • Opleiding bachelor geneeskunde niveau 6, hbo verpleegkundige niveau 6, mbo verpleegkundige niveau 4, post-hbo palliatieve zorg (6), praktijkondersteuner (4), verzorgende (IG) niveau 3
  • CanMEDs rol communicator | communiceren, zorgverlener | medisch handelen
  • Kosten nee
Contactpersoon Anke van de Vegte IKNL (Integraal Kankercentrum Nederland)
Laatst geactualiseerd: 6 oktober 2021

Casus over iemand met COPD die toenemende dyspneuklachten heeft. De casus gaat nader in op de vier zorgdimensies van palliatieve zorg, de dyspneu-klachten, en proactieve zorgplanning.

Leg de studenten de casus voor en laat ze nadenken (individueel of in groepjes) over de vragen. De casus daarna in de groep bespreken. De docenteninstructie biedt hiervoor een handvat.

Leerdoelen

De student heeft na deze casus handvatten om te achterhalen welke problemen er zijn bij de patient/client met betrekking tot de vier zorgdimensies.

De student kan interventies benoemen die klachten bij COPD kunnen verminderen.

De student kan aspecten van proactieve zorgplanning benoemen die in deze casus aan de orde dienen te komen. 
 

Naar het materiaal
 

Naar docenteninstructie
 

Verwant materiaal

Licentie

Creative commons: CC BY-NC

 

Dit onderwijsmateriaal is door de projecten Pasemeco en/of Edupal en door de screeningscommissie Optimaliseren Onderwijs Palliatieve Zorg (O2PZ) (2021) aangemerkt als geschikt onderwijsmateriaal voor het initieel onderwijs en bij- en nashcoling.

Contactpersoon Anke van de Vegte IKNL (Integraal Kankercentrum Nederland)
Laatst geactualiseerd: 6 oktober 2021
Bied je onderwijsmateriaal aan
Vul op deze pagina de vereiste velden in om je aanbod in te dienen.